Log inRegister

Általános tudnivalók

A belépés a login felületen a felhasználói név és jelszó megadásával lehetséges.

A belépést követően az egeret a képernyő bal oldalára mozgatva megjelenik a menü, ami a bal felső sarokban található hamburger-menüre (3 vonalból álló ikon) kattintva rögzíthető.

001_login.png

A kilépés a menüben taláhtaó Kilépés menüpont segítségével lehetséges.

002_logout.png
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback