Log inRegister
You are here: Adatgyűjtő » Adatgyűjtő

Adatgyűjtő

Általános tudnivalók

A belépés a login felületen a felhasználói név és jelszó megadásával lehetséges.

A belépést követően az egeret a képernyő bal oldalára mozgatva megjelenik a menü, ami a bal felső sarokban található hamburger-menüre (3 vonalból álló ikon) kattintva rögzíthető.

001_login.png

A kilépés a menüben taláhtaó Kilépés menüpont segítségével lehetséges.

002_logout.png

Felhasználók

Felhasználók listája

Az Adminisztráció / Felhasználók menüre kattintva megjelenik a rögzített felhasználók listája.

Az adott felhasználó mellett találhatóak a Törlés és Szerkesztés gombok. A rendszerszintű felhasználók (Például Rendszeradminisztrátor, Import API, Display App) nem szerkeszthetőek és törölhetőek.

A Törlés gombra kattintást követően egy megerősítő kérdés jelenik meg, ahol a Rendben gombra kattintva törlődik az adott felhasznál.
A felhasználó a saját magát nem törölheti!*

user_list.png

Új felhasználó felvitele

Új felhasználó létrehozása kezdeményezhető a felhasználói lista tetején található Új felhasználó gombbal. A megjelenő felületen a felhasználó adatait kitöltve menthető az új felhasználó.

Az alábbi tulajdonságok adhatóak meg:
 • Felhasználói név: A belépéskor használt név hossza minimum 5 karakter lehet, és az alábbi karaktereket tartalmazhatja: a-z, A-Z, 0-9, _, ., @, és -.
 • Név: a megjelenítendő nevet jelenti.
 • Munkamenet hossza: Másodpercben számolva megadható, hogy mennyi ideig tartson a felhasználó munkamenete - ennek letelte után a rendszer automatikusan kilépteti a felületről. Üresen hagyva az alapértelmezett (10 perc) munkamenet hossz lesz beállítva.
 • Kezdő útvonal Érdemes üresen hagyni, ekkor az alapértelmezett (Felhasználókezelés) lesz az érvényes.
 • Email cím: A felhasználó érvényes és használt - email címe.
 • Állapot: A felületet csak aktív felhasználó használhatja. Ez a mező az ideiglenes - de határidő nélküli - kitiltáshoz használható.
 • Érvényesség kezdete: Ideiglenes felhasználónál ez időpontot követően tud belépni a rendszerbe.
 • Érvényesség vége: Ideiglenes felhasználónál ez időpontot követően NEM tud belépni a rendszerbe.
 • Elsődleges nyelv: A felület nyelve adható meg (Angol/Magyar).
 • Megjegyzés: Emlékeztető megjegyzés rendelhető a felhasználókhoz.

A fenti listából a Felhasználói név, a Név és az Email cím megadása kötelező.

A kiküldött email címben található linkre kell kattintani. A böngészőben megjelenő felületen adható meg a jelszó. A jelszó hossza minimum 8 karakter kell legyen és az ASCII tábla nyomtatható karaktereit tartalmazhatja (32-127. karakter-kód).

Új felhasználó módosítása

A felhasználó szerkesztésénél az Új felhasználó felvitele részben ismertetett mezők változtathatóak.

user_edit.png

Gép

Gépek listája

Az Adatgyűjtő / Gép menüre kattintva megjelenik a rögzített gépek listája.

Az adott gép mellett találhatóak a Törlés és Szerkesztés gombok.

A Törlés gombra kattintást követően egy megerősítő kérdés jelenik meg, ahol a Rendben gombra kattintva törlődik az adott felhasznál.

machine_list.png

Új gép felvitele

Az alábbi tulajdonságok megadása szükséges:
 • Gép neve: Ez a név fog megjelenni a kijelzőn.
 • Gép azonosító kódja: A konfigurációükban (például kijelző melyik gép adatit mutassa) megadandó egyedi azonosító.
 • Elhelyezkedése: A gép fizikai helye.
 • Ciklus: Megadható, hogy óránkéánt hány ciklus várható üzemben lévő gép esetén.

Adatforrások

A Mentés gomb alatti Új goba hatására megjelenő felugrő ablakban megadható egy adott időszakra az érvényes adatforrás.

Az alábbi tulajdonságok magadása szükséges:
 • Érvényesség kezdete: A megadott időponttól fogja az új adatforrásbő olvasni az adatokat. Az időszak végét az időben következő beállítás kezdete jelenti!
 • Adattábla neve: A prc adatbázisban az adatbázis tábla neve (pl.: plc.peer_200).
 • Dátum minta: Az itt megadott regex minta segítségével lehet a dátumot kinyerni a PRC adatgyűjtőről olvasott nyers adatból.
 • Időpont minta: Az itt megadott regex minta segítségével lehet az időpontot kinyerni a PRC adatgyűjtőről olvasott nyers adatból.
 • Név minta: Az itt megadott regex minta segítségével lehet a nevet (pl. I0) kinyerni a PRC adatgyűjtőről olvasott nyers adatból.
 • Érték minta: Az itt megadott regex minta segítségével lehet az értéket (U vagy D) kinyerni a PRC adatgyűjtőről olvasott nyers adatból.

Gép tulajdonságainak szerkesztése

A gép szerkesztésénél az Új gép felvitele részben ismertetett mezők változtathatóak.

machine_add.png

Műszakbeosztás

Az Adatgyűjtő / Műszakbeosztás menüre kattintva megjelenik a gépi (ritmus) és dolgozói (műszak) mátrix.

--+++ Időszak megadása

A felület felső részén két ipnput mező segítságável megadható, hogy mely időszakra vonatkozó mátrixot jelentíse meg a rendszer. Alapértelmezés az aktuális hónap.

Ritmus

Az időszak mellett két link található, kiválasztásukkal váltható hogy a tervezett gép-aktivitás vagy a dolgozói műszakok jelenjenek meg. Az aktív mátris nevét kék szín jelöli.

ritmus_matrix.png

A Ritmus mutatja a trvezett gépi működési időszakokat. Az egyes időszakokra Működés vagy Kikapcsolt állapot tervezhető. A tervezett működést szürke szín jelöli. A mátrix egyes elemeire kattintva megjelenik az időszak beállító felülete. Új időszak beszúrása az Új ritmus gomb segítségével lehetséges. ritmus_add.png

A megadható tulajdonságok:
 • Műszak-ritmus neve: Egy, az azonosítás könnyítő név adható meg. Ez a kijelzőn nem jelenik meg!
 • Gép állapota: Itt adható meg, hogy az adott időszakban Működés vagy Kikapcsolt állapot a terv.
 • Dátum: A beállítandő időszak dátuma adható meg, például 2022-02-28. (Egy időszak hossza legfeljebb 24 óra lehet.)
 • Indulási idő: A megadott dátumon belül az időszak kezdete (óra:perc).
 • Vége: Az időszak vége. Amennyiben ez kisebb az indulási időnél, úgy az időszak átnyúlik a következő napra.

ritmus_edit.png

Műszak

Kiválasztásakor a Ritmus mátrix fölött megjelenik a dolgozói műszakok mátrixa. Az egyes műszakokat eltérő szín jelezheti, rákattintva szerkeszthetőek annak tulajdonságai. muszak_matrix.png

A lehetséges tulajdonságok:
 • Műszak neve: Egy, az azonosítás könnyítő név adható meg. Ez a kijelzőn megjelenő név!
 • Szín: Itt adható meg, hogy a mátrixban milyen színnel jelenjen meg az adott műszak. (Szabványos HTML-színkódok vagy szín nevek adhatóak meg, például #ff0000 vagy red.)
 • Dátum: A beállítandő időszak dátuma adható meg, például 2022-02-28. (Egy időszak hossza legfeljebb 24 óra lehet.)
 • Indulási idő: A megadott dátumon belül az időszak kezdete (óra:perc).
 • Vége: Az időszak vége. Amennyiben ez kisebb az indulási időnél, úgy az időszak átnyúlik a következő napra.

muszak_edit.png

Műszak-szünetek

A műszakokhoz szünetek rendelhetőek.

A műszak szerkeszése felületen megadható a szünet
 • neve
 • indulási ideje
 • hossza (percben)

A fenti három adat megadását követően megjelenik a vége időpont, és egy új szünet rögzítését lehetővé tévő három mező. A mentés automatikus. Szünet törlése a hossz mező nullára állításával lehetséges.

Adott napi műszakok másolása időszakra

A mátrixban az adott nap dátuma fölé kell mozgatni a kurzort, aminek hatására megjelenik a Műszak másolása gomb. A gombra kattintást követően megadható két dátum, a felülírandó időszak kezdete és vége. A megadott időszkra korábban rögrzített műszakbeállítások törlődnek, és a másolt nap beállításai kerülnek oda!

muszak_copy.png
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback