Log inRegister
You are here: Adatgyűjtő » Műszakbeosztás

Műszakbeosztás

Az Adatgyűjtő / Műszakbeosztás menüre kattintva megjelenik a gépi (ritmus) és dolgozói (műszak) mátrix.

--+++ Időszak megadása

A felület felső részén két ipnput mező segítságável megadható, hogy mely időszakra vonatkozó mátrixot jelentíse meg a rendszer. Alapértelmezés az aktuális hónap.

Ritmus

Az időszak mellett két link található, kiválasztásukkal váltható hogy a tervezett gép-aktivitás vagy a dolgozói műszakok jelenjenek meg. Az aktív mátris nevét kék szín jelöli.

ritmus_matrix.png

A Ritmus mutatja a trvezett gépi működési időszakokat. Az egyes időszakokra Működés vagy Kikapcsolt állapot tervezhető. A tervezett működést szürke szín jelöli. A mátrix egyes elemeire kattintva megjelenik az időszak beállító felülete. Új időszak beszúrása az Új ritmus gomb segítségével lehetséges. ritmus_add.png

A megadható tulajdonságok:
 • Műszak-ritmus neve: Egy, az azonosítás könnyítő név adható meg. Ez a kijelzőn nem jelenik meg!
 • Gép állapota: Itt adható meg, hogy az adott időszakban Működés vagy Kikapcsolt állapot a terv.
 • Dátum: A beállítandő időszak dátuma adható meg, például 2022-02-28. (Egy időszak hossza legfeljebb 24 óra lehet.)
 • Indulási idő: A megadott dátumon belül az időszak kezdete (óra:perc).
 • Vége: Az időszak vége. Amennyiben ez kisebb az indulási időnél, úgy az időszak átnyúlik a következő napra.

ritmus_edit.png

Műszak

Kiválasztásakor a Ritmus mátrix fölött megjelenik a dolgozói műszakok mátrixa. Az egyes műszakokat eltérő szín jelezheti, rákattintva szerkeszthetőek annak tulajdonságai. muszak_matrix.png

A lehetséges tulajdonságok:
 • Műszak neve: Egy, az azonosítás könnyítő név adható meg. Ez a kijelzőn megjelenő név!
 • Szín: Itt adható meg, hogy a mátrixban milyen színnel jelenjen meg az adott műszak. (Szabványos HTML-színkódok vagy szín nevek adhatóak meg, például #ff0000 vagy red.)
 • Dátum: A beállítandő időszak dátuma adható meg, például 2022-02-28. (Egy időszak hossza legfeljebb 24 óra lehet.)
 • Indulási idő: A megadott dátumon belül az időszak kezdete (óra:perc).
 • Vége: Az időszak vége. Amennyiben ez kisebb az indulási időnél, úgy az időszak átnyúlik a következő napra.

muszak_edit.png

Műszak-szünetek

A műszakokhoz szünetek rendelhetőek.

A műszak szerkeszése felületen megadható a szünet
 • neve
 • indulási ideje
 • hossza (percben)

A fenti három adat megadását követően megjelenik a vége időpont, és egy új szünet rögzítését lehetővé tévő három mező. A mentés automatikus. Szünet törlése a hossz mező nullára állításával lehetséges.

Adott napi műszakok másolása időszakra

A mátrixban az adott nap dátuma fölé kell mozgatni a kurzort, aminek hatására megjelenik a Műszak másolása gomb. A gombra kattintást követően megadható két dátum, a felülírandó időszak kezdete és vége. A megadott időszkra korábban rögrzített műszakbeállítások törlődnek, és a másolt nap beállításai kerülnek oda!

muszak_copy.png
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback