Log inRegister
Az Internet Explorer 11.0.9600.17420-os verziója az aktuális a leírás készítésekor.

Először le kell töltenünk a Mithrandir CA tanúsítványát, hogy importálhassuk. Ehhez az alábbi képen látható módon be kell írni a linket a böngészőnkbe:

ie 01.png

Egy kérdést kapunk, döntenünk kell, mit szeretnénk tenni a mithrandir.ca.cer fájllal:

ie 02.png

A "Megnyitás" választása után információkat szerezhetünk a tanúsítványról, amely a fájlban van. Az "Általános" fülön található "Tanúsítvány telepítése..." gombra kell kattintanunk:

ie 03.png

Ekkor elindul a "Tanúsítványimportáló varázsló":

ie 04.png

A "Tovább" gombra kattintva jutunk a következő ablakhoz:

ie 05.png

Itt át kell állítanunk az alapértelmezést, ki kell jelölnünk a "Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóban" lehetőséget:

ie 06.png

A "Tallózás" gomb segítségével tudjuk kiválasztani a megfelelő tanúsítványtárolót, a "Megbízható legfelső szintű hitelesítésszolgáltató" opciót kell kijelölni:

ie 07.png

Az "OK" gomb megnyomása után visszatérünk a varázsló ablakához, ahol a "Tovább" gombot kell megnyomnunk:

ie 08.png

A "Tovább" gomb megnyomása után a varázsló befejezéséhez érkeztünk:

ie 09.png

A "Befejezés" gomb megnyomása utána "Tanúsítványimportáló varázsló" jelzi nekünk, hogy "Az importálás sikeres volt.":

ie 10.png

-- KosaAttila1 - 2014.01.14
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback