Log inRegister
You are here: Mithrandir » LibreOfficeAlapok

LibreOffice alapok

Calc táblázatkénti beillesztése Writerbe

  1. Válassza ki a Calc dokumentumból az átmásolni kívánt cellákat és tegye vágólapra
  2. Álljon a Writer dokumentumba oda ahová szeretné beilleszteni
  3. Szerkesztés (Edit) > Irányított beillesztés… (Paste Special) > (HTML) As HTML
  4. Formázza tetszés szerint a beillesztett táblázatot
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback