Log inRegister
You are here: Mithrandir » WinTaxSql

Adatbázis:

Táblák

s1 -- Segédletek

Tábla szerepének rövid leírása

Segédlet adatok tárolása.

Tábla jellemzői

Tábla osztálybesorolása: egyed.

Típusa: nem idősoros tábla.

Mezők ismertetése

 • id integer NOT NULL, -- azonosító
 • eid integer -- egyed azonosítója
 • creation_time timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now() -- érvényesség kezdete
 • creation_user_id integer -- létrehozó felhasználó
 • modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja
 • modification_user_id integer -- módosító felhasználó
 • lock_account_name varchar -- kezdeményező fiók neve
 • lock_modul_label varchar -- kezdeményező modul neve
 • lock_user_id integer -- kezdeményező felhasználó azonosítója
 • lock_form_code varchar -- űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére

 • status varchar NOT NULL DEFAULT 'active' -- Segédlet állapota (active:aktív, deleted:törölt)
 • label varchar NOT NULL -- Segédlet azonosítója
 • szoveg varchar NOT NULL -- Segédlet leírása

Egyedek élettörténete

 • Minden születő tétel aktív (active), törlést követően törölt (deleted).

Mezőkre vonatkozó tulajdonságok

 • Azonosító (label): számokat tartalmazó karakterlánc.

Szabályok

 • Azonosító (label) nem változhat.

Indexek

 • Azonosító (label).

Triggerek

 • triggerbefore_modul_bob
  • Mikor: BEFORE
  • Esemény: INSERT OR UPDATE OR DELETE
  • Elem: EACH ROW
  • Tárolt eljárás: bob.trigger()
  • Leírás: -
 • triggerafter_modul_bob
  • Mikor: AFTER
  • Esemény: INSERT OR UPDATE OR DELETE
  • Elem: EACH ROW
  • Tárolt eljárás: bob.trigger()
  • Leírás: -

Táblára vonatkozó jogosultságok

 • Adminisztrátor (admin): létrehozás, módosítás, törlés, listázás
 • Felhasználó (user): listázás

Kapcsolódó tárolt eljárások

TODO: ?

Megjegyzések

-

a1

 • id integer NOT NULL, -- azonosító
 • eid integer -- egyed azonosítója
 • creation_time timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now() -- érvényesség kezdete
 • creation_user_id integer -- létrehozó felhasználó
 • modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja
 • modification_user_id integer -- módosító felhasználó
 • lock_account_name varchar -- kezdeményező fiók neve
 • lock_modul_label varchar -- kezdeményező modul neve
 • lock_user_id integer -- kezdeményező felhasználó azonosítója
 • lock_form_code varchar -- űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére

 • status varchar NOT NULL DEFAULT 'active' -- Segédlet állapota (active:aktív, deleted:törölt)
 • label varchar NOT NULL -- Alapadat azonosítója
 • datum date NOT NULL -- Dátum
 • osszeg numeric NOT NULL -- Összeg
 • s1_1_label varchar NOT NULL -- Segédlet 1.
 • s1_2_label varchar NOT NULL -- Segédlet 2.
 • tipus integer NOT NULL -- Típus (0, 1, 2 vagy 3)
 • leiras varchar -- Leírás
);

Egyedek élettörténete

 • Minden születő tétel aktív (active), törlést követően törölt (deleted).

Mezőkre vonatkozó tulajdonságok

 • Azonosító (label): számokat tartalmazó karakterlánc.

Szabályok

 • Azonosító (label) nem változhat.

Indexek

 • Azonosító (label).
 • Segédlet 1. (s1_1_label).
 • Segédlet 2. (s1_2_label).
 • Dátum (datum).

Triggerek

 • triggerbefore_modul_bob
  • Mikor: BEFORE
  • Esemény: INSERT OR UPDATE OR DELETE
  • Elem: EACH ROW
  • Tárolt eljárás: bob.trigger()
  • Leírás: -
 • triggerafter_modul_bob
  • Mikor: AFTER
  • Esemény: INSERT OR UPDATE OR DELETE
  • Elem: EACH ROW
  • Tárolt eljárás: bob.trigger()
  • Leírás: -

Táblára vonatkozó jogosultságok

 • Adminisztrátor (admin): létrehozás, módosítás, törlés, listázás
 • Felhasználó (user): listázás

Kapcsolódó tárolt eljárások

TODO: ? [[][]]

Megjegyzések

-

Tárolt eljárások

s1 táblához tartozó tárolt eljárások

create_s1()

A segédlet alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

INPUTS
  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
  _Label varchar               -- azonosító
  _Szoveg varchar               -- szöveges leíró
 RESULT
  integer                   -- az új rekord azonosítója (id)

  Hibakódok:
   wtx_create_s1_001                -- Hiányzó paraméter: _Label
   wtx_create_s1_002                -- Hiányzó paraméter: _Szoveg
 NOTES
  Példa a használatára:
  SELECT wtx.create_s1(
   'wtx', -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
   'wtx_s1', -- technikai mező: kezdeményező modul neve
   1, -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
   NULL, -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
   '411', -- azonosító
   'Példaszöveg' -- szöveges leíró
  );

edit_s1()

Létező segédlet adatainak módosítása

INPUTS
  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
  _EID integer                -- egyedazonosító
  _Szoveg varchar               -- szöveges leíró
 RESULT
  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'

  Hibakódok:
   wtx_edit_s1_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
    wtx_edit_s1_002    -- nem létező segédlet
   wtx_edit_s1_003      -- Hiányzó paraméter: _Szoveg
 NOTES

  Példa a használatára:
  SELECT wtx.edit_s1(
   'wtx', -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
   'wtx_s1', -- technikai mező: kezdeményező modul neve
   1, -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
   NULL, -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
   1, -- egyedazonosító
   'Példaszöveg' -- szöveges leíró
  );

set_s1()

Segédlet állapotának beállítása

INPUTS
  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
 RESULT
  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)

  Hibakódok:
   wtx_set_s1_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
   wtx_set_s1_002   -- nem létező segédlet
   wtx_set_s1_003   -- állapot megadása kötelező
   wtx_set_s1_004   -- status csak active vagy deleted lehet
   wtx_set_s1_005   -- Nem törölhető, mert érvényes rekord hivatkozik rá: alapadat
   wtx_set_s1_006   -- Nem törölhető, mert érvényes rekord hivatkozik rá: alapadat
 NOTES
  Példa a használatára:
  SELECT wtx.set_s1(
   'wtx', -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
   'wtx_s1', -- technikai mező: kezdeményező modul neve
   1, -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
   NULL, -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
   3, -- egyedazonosító
   'active' -- a beállítandó állapot
  );

list_s1()

Segédlet adott időpontban érvényes adatainak visszaadása

INPUTS
  -
 RESULT
  id integer                 -- rekordazonosító
  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
  status varchar               -- egyed állapota
  label varchar                -- azonosító
  szoveg varchar               -- szöveges leíró
  a1_s1_1_label_count integer         -- hivatkozó alapadok száma
  a1_s1_2_label_count integer         -- hivatkozó alapadatok száma

  Hibakódok:
   -
 NOTES
  Példa a használatára:
   SELECT * FROM wtx.list_s1();

read_s1()

Segédlet adott időpontban érvényes adatainak visszaadása

INPUTS
  _EID                    -- egyedazonosító
 RESULT
  id integer                 -- rekordazonosító
  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
  label varchar               -- azonosító
  szoveg varchar               -- szöveges leíró

  Hibakódok:
   wtx_read_s1_001             -- egyedazonosító megadása kötelező
   wtx_read_s1_002             -- nem megfelelő egyedazonosító
   wtx_read_s1_003             -- időpont megadása kötelező

 NOTES
  Példa a használatára:
   SELECT * FROM wtx.read_s1( 1 );

labelread_s1()

Segédlet adott időpontban érvényes adatainak visszaadása egyedazonosító címke megadásával

INPUTS
  _Label                   -- egyedazonosító
 RESULT
  id integer                 -- rekordazonosító
  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
  label varchar               -- azonosító
  szoveg varchar               -- szöveges leíró

  Hibakódok:
   wtx_read_s1_001             -- egyedazonosító címke megadása kötelező
   wtx_read_s1_002             -- nem megfelelő egyedazonosító
   wtx_read_s1_003             -- időpont megadása kötelező

 NOTES
  Példa a használatára:
   SELECT * FROM wtx.labelread_s1( 'label' );

simplelist_s1()

Segédlet adott időpontban érvényes adatainak visszaadása

INPUTS

 RESULT
  id integer                 -- rekordazonosító
  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
  status varchar               -- egyed állapota
  label varchar                -- azonosító
  szoveg varchar               -- szöveges leíró

  Hibakódok:
   -
 NOTES
  Példa a használatára:
   SELECT * FROM wtx.simplelist_s1();

a1 táblához tartozó tárolt eljárások

create_a1()

A alapadat alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

INPUTS
  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
  _Label varchar               -- azonosító
  _Datum date                 -- dátum
  _Osszeg numeric               -- összeg
  _S1_1_label varchar             -- segédlet 1.
  _S1_2_label varchar             -- segédlet 2.
  _Tipus integer               -- típus meghatározó (1-3)
  _Leiras varchar               -- leírás
 RESULT
  integer                -- az új rekord azonosítója (id)

  Hibakódok:
   wtx_create_a1_001         --Hiányzó paraméter: _Label
   wtx_create_a1_002         --Hiányzó paraméter: _Datum
   wtx_create_a1_003         --Hiányzó paraméter: _Osszeg
   wtx_create_a1_004         --Hiányzó paraméter: _S1_1_label
   wtx_create_a1_005         --Nem érvényes (FK) paraméter: _S1_1_label
   wtx_create_a1_006         --Hiányzó paraméter: _S1_2_label
   wtx_create_a1_007         --Nem érvényes (FK) paraméter: _S1_2_label
   wtx_create_a1_008         --Hiányzó paraméter: _Tipus
 NOTES
  Példa a használatára:
  SELECT wtx.create_a1(
   'wtx', -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
   'wtx_a1', -- technikai mező: kezdeményező modul neve
   1, -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
   NULL, -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
   'A_000000001', -- azonosító
   '2015.12.12.', -- azonosító
   12000000, -- összeg
   '411', -- segédlet 1.
   '9744', -- segédlet 2.
   3, -- típus meghatározó (1-3)
   NULL -- leírás
  );

edit_a1()

Létező alapadat adatainak módosítása

INPUTS
  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
  _EID integer                -- egyedazonosító
  _Datum date                 -- dátum
  _Osszeg numeric               -- összeg
  _S1_1_label varchar             -- segédlet 1.
  _S1_2_label varchar             -- segédlet 2.
  _Tipus integer               -- típus meghatározó (1-3)
  _Leiras varchar               -- leírás
 RESULT
  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'

  Hibakódok:
   wtx_edit_a1_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
    wtx_edit_a1_002    -- nem létező alapadat
   wtx_edit_a1_003         -- Hiányzó paraméter: _Datum
   wtx_edit_a1_004         -- Hiányzó paraméter: _Osszeg
   wtx_edit_a1_005         -- Hiányzó paraméter: _S1_1_label
   wtx_edit_a1_006         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _S1_1_label
   wtx_edit_a1_007         -- Hiányzó paraméter: _S1_2_label
   wtx_edit_a1_008         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _S1_2_label
   wtx_edit_a1_009         -- Hiányzó paraméter: _Tipus
 NOTES

  Példa a használatára:
  SELECT wtx.edit_a1(
   'wtx', -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
   'wtx_a1', -- technikai mező: kezdeményező modul neve
   1, -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
   NULL, -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
   1, -- egyedazonosító
   '2015.12.12.', -- azonosító
   12000000, -- összeg
   '411', -- segédlet 1.
   '9744', -- segédlet 2.
   3, -- típus meghatározó (1-3)
   NULL -- leírás
  );

set_a1()

Átírja a alapadat állapotát a kapott paraméternek megfelelően

INPUTS
  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
 RESULT
  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)

  Hibakódok:
   wtx_set_a1_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
   wtx_set_a1_002   -- nem létező alapadat
   wtx_set_a1_003   -- állapot megadása kötelező
   wtx_set_a1_004   -- status csak active vagy deleted lehet
 NOTES
  Példa a használatára:
  SELECT wtx.set_a1(
   'wtx', -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
   'wtx_a1', -- technikai mező: kezdeményező modul neve
   1, -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
   NULL, -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
   3, -- egyedazonosító
   'active' -- a beállítandó állapot
  );

list_a1()

Alapadat adott időpontban érvényes adatainak visszaadása

INPUTS
  -
 RESULT
  id integer                 -- rekordazonosító
  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
  status varchar               -- egyed állapota
  label varchar                -- azonosító
  datum date                 -- azonosító
  osszeg numeric               -- összeg
  s1_1_label varchar             -- segédlet 1.
  s1_2_label varchar             -- segédlet 2.
  tipus integer                -- típus meghatározó (1-3)
  leiras varchar               -- leírás

  Hibakódok:
   -
 NOTES
  Példa a használatára:
   SELECT * FROM wtx.list_a1();

read_a1()

Alapadat adott időpontban érvényes adatainak visszaadása

INPUTS
  _EID                    -- egyedazonosító
 RESULT
  id integer                 -- rekordazonosító
  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
  label varchar               -- azonosító
  datum date                 -- dátum
  osszeg numeric               -- összeg
  s1_1_label varchar             -- segédlet 1.
  s1_2_label varchar             -- segédlet 2.
  tipus integer               -- típus meghatározó (1-3)
  leiras varchar               -- leírás

  Hibakódok:
   wtx_read_a1_001             -- egyedazonosító megadása kötelező
   wtx_read_a1_002             -- nem megfelelő egyedazonosító
   wtx_read_a1_003             -- időpont megadása kötelező

 NOTES
  Példa a használatára:
   SELECT * FROM wtx.read_a1( 1 );

labelread_a1()

Alapadat adott időpontban érvényes adatainak visszaadása egyedazonosító címke megadásával

INPUTS
  _Label                   -- egyedazonosító
 RESULT
  id integer                 -- rekordazonosító
  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
  label varchar               -- azonosító
  datum date                 -- dátum
  osszeg numeric               -- összeg
  s1_1_label varchar             -- segédlet 1.
  s1_2_label varchar             -- segédlet 2.
  tipus integer               -- típus meghatározó (1-3)
  leiras varchar               -- leírás

  Hibakódok:
   wtx_read_a1_001             -- egyedazonosító címke megadása kötelező
   wtx_read_a1_002             -- nem megfelelő egyedazonosító
   wtx_read_a1_003             -- időpont megadása kötelező

 NOTES
  Példa a használatára:
   SELECT * FROM wtx.labelread_a1( 'label' );

simplelist_a1()

Alapadat adott időpontban érvényes adatainak visszaadása

INPUTS

 RESULT
  id integer                 -- rekordazonosító
  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
  status varchar               -- egyed állapota
  label varchar                -- azonosító
  datum date                 -- dátum
  osszeg numeric               -- összeg
  s1_1_label varchar             -- segédlet 1.
  s1_2_label varchar             -- segédlet 2.
  tipus integer                -- típus meghatározó (1-3)
  leiras varchar               -- leírás

  Hibakódok:
   -
 NOTES
  Példa a használatára:
   SELECT * FROM wtx.simplelist_a1();
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback