Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » AdatbazisFelepites

Adatbázis terv

Adatbázis modell

utalvany adatbazis.svg

Sémák

bob

A BOB keretrendszer táblái és tárol eljárásai.

ukk

Az utalványkezelő központot kiszolgáló rendszer saját táblái és tárol eljárásai.

exchange

A távoli rendszerek (például NAVI) azonosítóját tartalmazó segédtáblák.

Általános (rendszer-szintű) triggerek

A bob.trigger tárolt eljárás jellemzően minden táblához hozzá van rendelve, az alábbi eseményekkor:
 • BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON … FOR EACH ROW
 • AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON … FOR EACH ROW

Feladata:
--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  Hibakódok:
--*  - bob_trigger_001: Mind létrehozáskor, mind módosításkor kötelező megadni az aktív felhasználót, a modult és a fiókot.
--*  - bob_trigger_002: Nincs a megadott felhasználónak aktív munkamenete (pl.: lejárt munkamenet esetén).
--*  - bob_trigger_003: Nincs a paraméterként megadott modulcímkének megfelelő modul bejegyezve vagy a felhasználónak
--*            semmilyen joga sincs az adott modulhoz.
--*  - bob_trigger_004: A létrehozás ideje és a létrehozó felhasználó nem változhat.
--*  - bob_trigger_005: Már lett a megadott űrlapkóddal beírva rekord ('vissza' gomb elleni védelem).
--* SYNOPSIS
--*  Elvégzi az adott táblával kapcsolatos alapvető ellenőrzéseket és a az események naplózását.
--*  Kezelt események: új rekord beírása, rekord módosítása.
--*  A működés ismertetése:
--*  - Magas (info) szintű naplózási szint esetén bejegyzi a tranzakció megkezdését a naplófájlba (INSERT, UPDATE és DELETE eseménynél is).
--*  - Új rekord beírása vagy rekord módosítása esetén a tranzakció végrehajtása előtt
--*   - ha nem lett megadva az aktív felhasználó (=NEW.lock_user_id=), a modul (=NEW.lock_modul_label=) és
--*    az aktuális fiók (=NEW.lock_account_name=), akkor =bob_trigger_001= hibával megszakítja a tranzakciót.
--*   - ha nincs a paraméterként megadott felhasználónak (=NEW.lock_user_id=) megfelelő aktív felhasználó
--*    (például lejárt a munkamenet), akkor =bob_trigger_002= hibával megszakítja a tranzakciót.
--*   - ha nincs a paraméterként megadott modulnévnek (=NEW.lock_modul_label=) megfelelő modul bejegyezve vagy
--*    a felhasználónak semmilyen joga sincs az adott modulhoz, akkor =bob_trigger_003= hibával megszakítja a tranzakciót.
--*   - ha van megadva űrlapazonosító kód (=NEW.lock_form_code=), akkor megvizsgálja, hogy szerepel-e az adatbázisban.
--*    Ha igen, akkor =bob_trigger_005= hibával megszakítja a tranzakciót.
--*  - Új rekord beírása esetén a tranzakció végrehajtása előtt beállítja az alábbi mezők értékét:
--*   - a rekord létrehozásának időpontja (=NEW.creation_time=) legyen a tranzakció időpontja;
--*   - a létrehozó felhasználó (=NEW.creation_user_id=) legyen az aktuális felhasználó (=NEW.lock_user_id=);
--*   - az utolsó módosítás időpontját tartalmazó mező (=NEW.modification_time=) értéke legyen =NULL= érték;
--*   - az utolsó módosítást kezdeményező felhasználót tartalmazó mező (=NEW.modification_user_id=) értéke legyen =NULL= érték;
--*  - Rekord módosítása esetén a tranzakció végrehajtása előtt
--*   - ha a rekord létrehozásának időpontja (=NEW.creation_time=) vagy a létrehozó felhasználó (=NEW.creation_user_id=)
--*    változott, akkor =bob_trigger_004= hibával megszakítja a tranzakciót.
--*   - az utolsó módosítás időpontja (=NEW.modification_time=) legyen a tranzakció időpontja;
--*   - az utolsó módosítást kezdeményező felhasználó (=NEW.modification_user_id=) legyen az aktuális felhasználó (=NEW.lock_user_id=);
--*  - Mind rekord beírása, mind rekord módosítása esetén a =NEW.lock_account_name=, =NEW.lock_user_id= és
--*   =NEW.lock_modul_label= mezők értékét törölni kell a tranzakció végrehajtása előtt, így ellenőrizhető lesz,
--*   hogy a legközelebbi tranzakció esetén is valóban meg lett adva.)
--*  - Magas (info) szintű naplózási szint esetén bejegyzi a tranzakció végét a naplófájlba (INSERT, UPDATE és DELETE eseménynél is).
--* NOTES
--*  -

Általános (projekt-szintű) triggerek

Az ukk.trigger tárolt eljárás jellemzően minden táblához hozzá van rendelve, az alábbi eseményekkor:
 • BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON … FOR EACH ROW
 • AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON … FOR EACH ROW

Feladata:
--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  Hibakódok:
--*  - ukk_trigger_001        -- nincs a megadott egyedazonosítónak (eid) megfelelő entitás
--*  - ukk_trigger_002        -- egyedazonosító nem változhat
--*  - ukk_trigger_003        -- nem lehet két ugyanolyan ID-vel ugyanaz az entitás
--* SYNOPSIS
--*  Elvégzi az adott táblával kapcsolatos alapvető ellenőrzéseket és a az események naplózását.
--*  Kezelt események: új rekord beírása, rekord módosítása.
--*  - Beszúrás esetén, ha nincs megadva egyedazonosító, akkor generálni kell a rekordazonosító alapján.
--*  - Beszúrás esetén, ha van megadva egyedazonosító, akkor ellenőrizni kell, hogy van-e már ilyen egyed.
--*  - Beszúrás esetén, ha van megadva egyedazonosító, akkor nem lehet megegyező érvényességű rekord.
--*  - Módosítás esetén az egyedazonosító nem változhat.
--* NOTES
--*  -

Csak idősoros táblák esetén használt trigger:

--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  Hibakódok:
--*  - ukk_tsigger_001        -- elmúlt érvényességi kezdettel rendelkező rekord nem változtatható vagy törölhető
--*  - ukk_tsigger_002        -- érvényesség kezdete (valid_from_time) kötelező mező
--*  - ukk_tsigger_003        -- elmúlt érvényességi kezdet nem állítható be
--*  - ukk_tsigger_004        -- nem lehet két ugyanolyan érvényességi kezdettel ugyanaz az entitás
--*  - ukk_tsigger_005        -- érvényesség kezdete nem változhat
--* SYNOPSIS
--*  Elvégzi az adott táblával kapcsolatos alapvető ellenőrzéseket és a az események naplózását.
--*  Kezelt események: új rekord beírása, rekord módosítása.
--*  - Törlés és módosítás esetén, ha az érintett rekord érvényessége elmúlt, akkor hibaüzenet.
--*  - Új rekord bejegyzése és módosítás esetén, ha az új érvényesség elmúlt, akkor hibaüzenet.
--*  - Ha nincs megadva érvényesség kezdete, akkor hibaüzenet.
--*  - Módosítás esetén az érvényesség kezdete nem változhat.
--*  - A változásokat (beszúrás, módosítás, törlés) jegyezni kell az archív táblában.

Táblák és tulajdonságaik

személy (bob.persons)

 • person_id - a személy egyedi azonosítója (létrehozáskor az ID értékét kapja)
 • person_timezone - eltérés GMT-től (Budapest:+1)
 • person_firstname - keresztnév
 • person_lastname - vezetéknév
 • person_fullname - megjelenítendő név (ha nincs kitöltve, akkor prefix+lastname+firstname)
 • person_name_prefix - név előtag
 • person_nicname - becenév / megszólítás
 • person_sex - neme (1:férfi;2:nő)
 • person_mothers_name - anyja neve
 • person_previous_name - előző név / születési név
 • person_birthday - születésnap
 • person_birthplace - születés helye
 • person_mother_lang_code - anyanyelv
 • person_lang_code - a felületen használni kívánt nyelv. ha nincs megadva, akkor az anyanyelv értékét kapja
 • person_status - active:aktív, deleted:törölt, unregistered:nem regisztrált külső regisztráció esetén
 • person_regcode - regisztrációs kód külső regisztráció esetén
 • person_regcode_timeout - regisztráció érvényesítésének ideje (a nem regisztrálók egy idő után törlődnek)
 • person_description_tkey - megjegyzés

felhasználó (bob.users)

 • person_id - a személy egyedi azonosítója (a bob.persons táblára mutat)
 • user_status - active:aktív; inactive:passzív; deleted: törölt (törölt esetben a user_name értéke legyen NULL)
 • user_activate_time - felhasználó érvényességének kezdete
 • user_expire_time - felhasználó érvényességének vége
 • user_name - felhasználói név belépéshez
 • user_password - kódolt jelszó
 • user_password_change - jelszó utolsó változtatásának időpontja
 • user_session_time - munkamenet lejárati ideje (mp)
 • user_session_time_type - munkamenet lejárati idejének típusa (start:belépéstől; click:kattintástól)
 • user_session_code_every_click - igaz, ha minden kattintáskor új munkamenet-azonosítót kell generálni
 • user_start_right_id - a kezdő modult és műveletet meghatározó jog
 • user_authentication - internal:belső hitelesítés; external:külső (LDAP, PAM, stb.) hitelesítés;

Szabályok:

szervezet (bob.organizations)

 • park_id - székhely (központi telephely) azonosítója
 • organization_tax_number - adószám
 • organization_tradereg_number - cégjegyzékszám
 • organization_stat_number - statisztikai számjel
 • organization_shortname_tkey - rövid név nyelvi kódja (képernyőre)
 • organization_fullname_tkey - teljes név nyelvi kódja (például hivatalos iratokra), ha nincs, akkor a teljes név jelenik meg
 • organization_description_tkey - megjegyzés nyelvi kódja

munkavállaló (ukk.lnk_employee)

Mezők ismertetése:
 • person_id
 • organization_id

külső személy (ukk.outer_person)

Kibocsátók rendszereitől kapott (importált) személyek listája. Nem azonos a rendszer felhasználóihoz tartozó személyekkel, de kapcsolódhat azokhoz.

Mezők ismertetése:
 • financial_ident - pénzügyi azonosító
 • person_id - a rendszer által adminisztrált személy azonosítója (opcionális)
 • email_address - e-mail cím
 • full_name - megjelenítendő név (opcionális)
 • sex - neme (1:férfi;2:nő) (opcionális)
 • mothers_name - anyja neve (opcionális)
 • previous_name - előző név / születési név (opcionális)
 • birth_year - születésnap (opcionális)
 • birth_day - születésnap (opcionális)
 • birthplace - születés helye (opcionális)
 • address - lakcím vagy postacím (opcionális)
 • description - megjegyzés (opcionális)

tip A bob.users.person_id és az ukk.outer_person.person_id mezők alapján közvetett kapcsolatban áll a két tábla.

Szabályok:
 • A financial_ident egyedi.
 • A person_id egyedi.

iroda (ukk.office)

Mezők ismertetése:
 • label - azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
 • short_name - rövid név
 • full_name - teljes név (opcionális)
 • email_address - elsődleges e-mail cím
 • phone_number - elsődleges telefonszám (opcionális)
 • zip_code_id - irányítószám
 • city_id - település
 • country_id - ország
 • address_line_1 - cím első sora
 • address_line_2 - cím második sora (opcionális)
 • person_id - irodavezető
 • description - megjegyzés (opcionális)

Szabályok:
 • A label mező normalizált szöveg, kulcsként NEM használjuk.
 • TODO: Nem törölhető, ha nyitott ajánlatkérés (ukk.request_offer) hivatkozik rá.

ukk.create_office() - Új iroda létrehozása

A iroda alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _EmailAddress varchar            -- elsődleges e-mail cím
--*  _PhoneNumber varchar            -- elsődleges telefonszám
--*  _ZipCodeId integer             -- irányítószám
--*  _CityId integer               -- település
--*  _CountryId integer             -- ország
--*  _AddressLine_1 varchar           -- cím első sora
--*  _AddressLine_2 varchar           -- cím második sora
--*  _PersonId integer              -- irodavezető
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_office_001         --Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_create_office_002         --Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_create_office_003         --Hiányzó paraméter: _EmailAddress
--*   ukk_create_office_004         --Hiányzó paraméter: _ZipCodeId
--*   ukk_create_office_005         --Nem érvényes (FK) paraméter: _ZipCodeId
--*   ukk_create_office_006         --Hiányzó paraméter: _CityId
--*   ukk_create_office_007         --Nem érvényes (FK) paraméter: _CityId
--*   ukk_create_office_008         --Hiányzó paraméter: _CountryId
--*   ukk_create_office_009         --Nem érvényes (FK) paraméter: _CountryId
--*   ukk_create_office_010         --Hiányzó paraméter: _AddressLine_1
--*   ukk_create_office_011         --Hiányzó paraméter: _PersonId
--*   ukk_create_office_012         --Nem érvényes (FK) paraméter: _PersonId
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_office(
--*   'ukk',
--*   'ukk_office',
--*   1,
--*   NULL,
--*   'eger',
--*   'Egri iroda',
--*   NULL,
--*   'eger@utalvanykezelo.hu',
--*   '+36 20 999-9999',
--*   100,
--*   1000,
--*   1,
--*   'Mátyás Király út 100.',
--*   NULL,
--*   42,
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_office() - Létező iroda adatainak módosítása

Létező iroda adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _EmailAddress varchar            -- elsődleges e-mail cím
--*  _PhoneNumber varchar            -- elsődleges telefonszám
--*  _ZipCodeId integer             -- irányítószám
--*  _CityId integer               -- település
--*  _CountryId integer             -- ország
--*  _AddressLine_1 varchar           -- cím első sora
--*  _AddressLine_2 varchar           -- cím második sora
--*  _PersonId integer              -- irodavezető
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_office_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_office_002    -- nem létező iroda
--*   ukk_edit_office_003         -- Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_edit_office_004         -- Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_edit_office_005         -- Hiányzó paraméter: _EmailAddress
--*   ukk_edit_office_006         -- Hiányzó paraméter: _ZipCodeId
--*   ukk_edit_office_007         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _ZipCodeId
--*   ukk_edit_office_008         -- Hiányzó paraméter: _CityId
--*   ukk_edit_office_009         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _CityId
--*   ukk_edit_office_010         -- Hiányzó paraméter: _CountryId
--*   ukk_edit_office_011         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _CountryId
--*   ukk_edit_office_012         -- Hiányzó paraméter: _AddressLine_1
--*   ukk_edit_office_013         -- Hiányzó paraméter: _PersonId
--*   ukk_edit_office_014         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _PersonId
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_office(
--*   'ukk',
--*   'ukk_office',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   'eger',
--*   'Egri iroda',
--*   NULL,
--*   'eger@utalvanykezelo.hu',
--*   '+36 20 999-9999',
--*   100,
--*   1000,
--*   1,
--*   'Mátyás Király út 100.',
--*   NULL,
--*   42,
--*   NULL
--*  );

ukk.list_office() - Irodák listázása

Irodák listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- iroda állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  address_line_1 varchar           -- cím első sora
--*  address_line_2 varchar           -- cím második sora
--*  person_id integer              -- irodavezető
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  email_address varchar            -- elsődleges e-mail cím
--*  phone_number varchar            -- elsődleges telefonszám
--*  zip_code_id integer             -- irányítószám
--*  city_id integer               -- település
--*  country_id integer             -- ország
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_list_office_001       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_office( now() );

ukk.read_office() - Iroda adatainak visszaadása

Iroda adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- jármű azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- iroda állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  email_address varchar           -- elsődleges e-mail cím
--*  phone_number varchar            -- elsődleges telefonszám
--*  zip_code_id integer            -- irányítószám
--*  city_id integer              -- település
--*  country_id integer             -- ország
--*  address_line_1 varchar           -- cím első sora
--*  address_line_2 varchar           -- cím második sora
--*  person_id integer             -- irodavezető
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_office_001       -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_office_002       -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_office_003       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_office( 1, now() );

ukk.set_office() - Iroda állapotának beállítása

Átírja a iroda állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- a változtatandó csoportosítási cél azonosítója
--*  _Status                  -- iroda állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_office_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_office_002   -- nem létező iroda
--*   ukk_set_office_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_office_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_office(
--*   'ukk',
--*   'ukk_office',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_office() - Irodák egyszerűsített listázása

Irodák listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- iroda állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  address_line_1 varchar           -- cím első sora
--*  address_line_2 varchar           -- cím második sora
--*  person_id integer              -- irodavezető
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  email_address varchar            -- elsődleges e-mail cím
--*  phone_number varchar            -- elsődleges telefonszám
--*  zip_code_id integer             -- irányítószám
--*  city_id integer               -- település
--*  country_id integer             -- ország
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_office_001       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_office( now() );

kibocsátó (ukk.mandator)

Mezők ismertetése:
 • label - azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
 • short_name - rövid név
 • full_name - teljes név (opcionális)
 • url - a kibocsátó honlapja (és az utalványokra vonatkozó információk) elérési útvonala
 • picture_id - jellemző kép (public.files) (opcionális)
 • description - megjegyzés (opcionális)

Szabályok:
 • A label mező normalizált szöveg, kulcsként használjuk.
 • Nem törölhető, ha nem törölt utalványtípus (ukk.voucher_type) hivatkozik rá.

ukk.create_mandator() - Új kibocsátó létrehozása

A kibocsátó alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Url varchar                -- a kibocsátó honlapja (és az utalványokra vonatkozó információk) elérési útvonala
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_mandator_001           --Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_create_mandator_002           --Hiányzó paraméter: _ShortName
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_mandator(
--*   'ukk',
--*   'ukk_mandator',
--*   1,
--*   NULL,
--*   'tesco',
--*   'Tesco',
--*   'TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.',
--*   'http://tesco.hu/szolgaltatasok/utalvany/tesco-utalvanyok',
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_mandator() - Létező kibocsátó adatainak módosítása

Létező kibocsátó adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _Label varchar               -- rövid név
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Url varchar                -- a kibocsátó honlapja (és az utalványokra vonatkozó információk) elérési útvonala
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_mandator_001           -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_mandator_002           -- nem létező kibocsátó
--*   ukk_edit_mandator_003             -- Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_edit_mandator_004             -- Hiányzó paraméter: _ShortName
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_mandator(
--*   'ukk',
--*   'ukk_mandator',
--*   1,
--*   NULL,
--*   2,
--*   'liter',
--*   'l',
--*   'liter',
--*   NULL
--*  );

ukk.list_mandator() - Kibocsátók listázása

Kibocsátók listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  url varchar                 -- a kibocsátó honlapja (és az utalványokra vonatkozó információk) elérési útvonala
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  voucher_type_count integer         -- hivatkozó utalványtípusok száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_mandator();

ukk.read_mandator() - Kibocsátó adatainak visszaadása

Kibocsátó adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- jármű azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- kibocsátó állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  url varchar                -- a kibocsátó honlapja (és az utalványokra vonatkozó információk) elérési útvonala
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_mandator_001          -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_mandator_002          -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_mandator_003          -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_mandator( 1, now() );

ukk.labelread_mandator() - Kibocsátó adott időpontban érvényes adatainak visszaadása egyedazonosító címke megadásával

Kibocsátó adott időpontban érvényes adatainak visszaadása egyedazonosító címke megadásával.

--* INPUTS
--*  _Label                   -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  url varchar                -- a kibocsátó honlapja (és az utalványokra vonatkozó információk) elérési útvonala
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_mandator_001          -- egyedazonosító címke megadása kötelező
--*   ukk_read_mandator_002          -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_mandator_003          -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.labelread_mandator( 'label' );

ukk.set_mandator() - Kibocsátó állapotának beállítása

Átírja a kibocsátó állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó csoportosítási cél azonosítója
--*  _Status,                  -- kibocsátó állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_mandator_001           -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_mandator_002           -- nem létező kibocsátó
--*   ukk_set_mandator_003           -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_mandator_004           -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_mandator(
--*   'ukk',
--*   'ukk_mandator',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_mandator() - Kibocsátók egyszerűsített listázása

Kibocsátók listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- jármű azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- kibocsátó állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  url varchar                 -- a kibocsátó honlapja (és az utalványokra vonatkozó információk) elérési útvonala
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_mandator_001       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_mandator( now() );

kibocsátó képviselője (ukk.lnk_mandator_person)

Mezők ismertetése:
 • mandator_id - kibocsátó
 • person_id - személy azonosítója

beváltási hálózat / franchise (ukk.cashing_network)

Mezők ismertetése:
 • label - azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
 • short_name - rövid név
 • full_name - teljes név (opcionális)
 • description - megjegyzés (opcionális)

Szabályok:
 • Nem törölhető, amíg aktív beváltóhely (ukk.cashing_site) hivatkozik rá.

ukk.create_cashing_network() - Új beváltóhely hálózat létrehozása

A beváltóhely hálózat alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_cashing_network_001         --Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_create_cashing_network_002         --Hiányzó paraméter: _ShortName
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_cashing_network(
--*   'ukk',
--*   'ukk_cashing_network',
--*   1,
--*   null,
--*   'coop',
--*   'Coop',
--*   'Coop Üzletlánc',
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_cashing_network() - Létező beváltóhely hálózat adatainak módosítása

Létező beváltóhely hálózat adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_cashing_network_001         --Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_create_cashing_network_002         --Hiányzó paraméter: _ShortName
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_cashing_network(
--*   'ukk',
--*   'ukk_cashing_network',
--*   1,
--*   null,
--*   'coop',
--*   'Coop',
--*   'Coop Üzletlánc',
--*   NULL
--*  );

ukk.list_cashing_network() - Beváltóhely hálózatok listázása

Beváltóhely hálózatok listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  cashing_site_count integer         -- hivatkozó beváltóhelyek száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_cashing_network();

ukk.read_cashing_network() - Beváltóhely hálózat adatainak visszaadása

Beváltóhely hálózat adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- jármű azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- beváltóhely hálózat állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_cashing_network_001          -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_cashing_network_002          -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_cashing_network_003          -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_cashing_network( 1, now() );

ukk.labelread_cashing_network() - Beváltóhely hálózat adott időpontban érvényes adatainak visszaadása egyedazonosító címke megadásával

Beváltóhely hálózat adott időpontban érvényes adatainak visszaadása egyedazonosító címke megadásával.

--* INPUTS
--*  _Label                   -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_cashing_network_001       -- egyedazonosító címke megadása kötelező
--*   ukk_read_cashing_network_002       -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_cashing_network_003       -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.labelread_cashing_network( 'label' );

ukk.set_cashing_network() - Beváltóhely hálózat állapotának beállítása

Átírja a beváltóhely hálózat állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó csoportosítási cél azonosítója
--*  _Status,                  -- beváltóhely hálózat állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_cashing_network_001           -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_cashing_network_002           -- nem létező beváltóhely hálózat
--*   ukk_set_cashing_network_003           -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_cashing_network_004           -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_cashing_network(
--*   'ukk',
--*   'ukk_cashing_network',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_cashing_network() - Beváltóhely hálózatok egyszerűsített listázása

Beváltóhely hálózatok listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- jármű azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- beváltóhely hálózat állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_cashing_network_001       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_cashing_network( now() );

beváltóhely (ukk.cashing_site)

Mezők ismertetése:
 • cashing_network_id - beváltási hálózat / franchise (opcionális)
 • short_name - rövid név
 • full_name - teljes név (opcionális)
 • email_address - elsődleges e-mail cím (opcionális)
 • phone_number - elsődleges telefonszám (opcionális)
 • zip_code_id - irányítószám
 • city_id - település
 • country_id - ország
 • address_line_1 - cím első sora
 • address_line_2 - cím második sora (opcionális)
 • description - megjegyzés (opcionális)

Szabályok:
 • Nem törölhető, amíg érvényes utalvány-beváltóhely (ukk.lnk_voucher_type_cashing) hivatkozik rá.

ukk.create_cashing_site() - Új beváltóhely létrehozása

A beváltóhely alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _CashingNetworkId integer          -- beváltóhely hálózat
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _EmailAddress varchar            -- elsődleges e-mail cím
--*  _PhoneNumber varchar            -- elsődleges telefonszám
--*  _ZipCodeId integer             -- irányítószám
--*  _CityId integer               -- település
--*  _CountryId integer             -- ország
--*  _AddressLine_1 varchar           -- cím első sora
--*  _AddressLine_2 varchar           -- cím második sora
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_cashing_site_001         --Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_create_cashing_site_002         --Hiányzó paraméter: _ZipCodeId
--*   ukk_create_cashing_site_003         --Nem érvényes (FK) paraméter: _ZipCodeId
--*   ukk_create_cashing_site_004         --Hiányzó paraméter: _CityId
--*   ukk_create_cashing_site_005         --Nem érvényes (FK) paraméter: _CityId
--*   ukk_create_cashing_site_006         --Hiányzó paraméter: _CountryId
--*   ukk_create_cashing_site_007         --Nem érvényes (FK) paraméter: _CountryId
--*   ukk_create_cashing_site_008         --Hiányzó paraméter: _AddressLine_1
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_cashing_site(
--*   'ukk',
--*   'ukk_cashing_site',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   '660. SZ. ABC EGER',
--*   '660. számú ABC EGER',
--*   NULL,
--*   '+36 56/516-626',
--*   539,
--*   1333,
--*   1,
--*   'Hadnagy út 18.',
--*   NULL,
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_cashing_site() - Létező beváltóhely adatainak módosítása

Létező beváltóhely adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _CashingNetworkId integer          -- beváltóhely hálózat
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _EmailAddress varchar            -- elsődleges e-mail cím
--*  _PhoneNumber varchar            -- elsődleges telefonszám
--*  _ZipCodeId integer             -- irányítószám
--*  _CityId integer               -- település
--*  _CountryId integer             -- ország
--*  _AddressLine_1 varchar           -- cím első sora
--*  _AddressLine_2 varchar           -- cím második sora
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_cashing_site_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_cashing_site_002    -- nem létező beváltóhely
--*   ukk_edit_cashing_site_003         -- Nem érvényes (FK) paraméter (érvénytelen kulcs): _CashingNetworkId
--*   ukk_edit_cashing_site_004         -- Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_edit_cashing_site_005         -- Hiányzó paraméter: _ZipCodeId
--*   ukk_edit_cashing_site_006         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _ZipCodeId
--*   ukk_edit_cashing_site_007         -- Hiányzó paraméter: _CityId
--*   ukk_edit_cashing_site_008         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _CityId
--*   ukk_edit_cashing_site_009         -- Hiányzó paraméter: _CountryId
--*   ukk_edit_cashing_site_010         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _CountryId
--*   ukk_edit_cashing_site_011         -- Hiányzó paraméter: _AddressLine_1
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_cashing_site(
--*   'ukk',
--*   'ukk_cashing_site',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   '660. SZ. ABC EGER',
--*   '660. számú ABC EGER',
--*   NULL,
--*   '+36 56/516-626',
--*   539,
--*   1333,
--*   1,
--*   'Hadnagy út 18.',
--*   NULL,
--*   NULL
--*  );

ukk.list_cashing_site() - Beváltóhelyek listázása

Beváltóhelyek listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  cashing_network_id integer         -- beváltóhely hálózat
--*  cashing_network_name varchar        -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  address_line_1 varchar           -- cím első sora
--*  address_line_2 varchar           -- cím második sora
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  email_address varchar            -- elsődleges e-mail cím
--*  phone_number varchar            -- elsődleges telefonszám
--*  zip_code_id integer             -- irányítószám
--*  city_id integer               -- település
--*  country_id integer             -- ország
--*  lnk_voucher_type_cashing_count integer   -- hivatkozó utalvány-beváltóhelyek száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_list_cashing_site_001         -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_cashing_site( now() );

ukk.read_cashing_site() - Beváltóhely adatainak visszaadása

Beváltóhely adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               --
--*  cashing_network_id integer         -- beváltóhely hálózat
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  email_address varchar           -- elsődleges e-mail cím
--*  phone_number varchar            -- elsődleges telefonszám
--*  zip_code_id integer            -- irányítószám
--*  city_id integer              -- település
--*  country_id integer             -- ország
--*  address_line_1 varchar           -- cím első sora
--*  address_line_2 varchar           -- cím második sora
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_cashing_site_001       -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_cashing_site_002       -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_cashing_site_003       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_cashing_site( 1, now() );

ukk.set_cashing_site() - Beváltóhely állapotának beállítása

Átírja a beváltóhely állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,          -- a változtatandó csoportosítási cél azonosítója
--*  _Status,
--* RESULT
--*  _EID              -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_cashing_site_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_cashing_site_002   -- nem létező beváltóhely
--*   ukk_set_cashing_site_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_cashing_site_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_cashing_site(
--*   'ukk',
--*   'ukk_cashing_site',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_cashing_site() - Beváltóhelyek egyszerűsített listázása

Beváltóhelyek listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               --
--*  cashing_network_id integer         -- beváltóhely hálózat
--*  address_line_1 varchar           -- cím első sora
--*  address_line_2 varchar           -- cím második sora
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  email_address varchar            -- elsődleges e-mail cím
--*  phone_number varchar            -- elsődleges telefonszám
--*  zip_code_id integer             -- irányítószám
--*  city_id integer               -- település
--*  country_id integer             -- ország
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_cashing_site_001       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_cashing_site( now() );

pénznem (ukk.currency)

Mezők ismertetése:
 • label - azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
 • short_name - rövid név
 • full_name - teljes név (opcionális)
 • description - megjegyzés (opcionális)

Szabályok:
 • A label mező normalizált szöveg, kulcsként használjuk.
 • Nem törölhető, amíg aktív címlet (ukk.denomination) hivatkozik rá.

ukk.create_currency() - Új pénznem létrehozása

A pénznem alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_currency_001         --Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_create_currency_002         --Hiányzó paraméter: _ShortName
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_currency(
--*   'ukk',
--*   'ukk_currency',
--*   1,
--*   NULL,
--*   'ft',
--*   'Ft',
--*   'Forint',
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_currency() - Létező pénznem adatainak módosítása

Létező pénznem adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _Label varchar               -- rövid név
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_currency_001           -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_currency_002           -- nem létező pénznem
--*   ukk_edit_currency_003             -- Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_edit_currency_004             -- Hiányzó paraméter: _ShortName
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_currency(
--*   'ukk',
--*   'ukk_currency',
--*   1,
--*   NULL,
--*   2,
--*   'euro',
--*   '€',
--*   'Euro',
--*   NULL
--*  );

ukk.list_currency() - Pénznemek listázása

Pénznemek listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  denomination_count integer         -- hivatkozó címletek száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_currency();

ukk.read_currency() - Pénznem adatainak visszaadása

Pénznem adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- jármű azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- pénznem állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_currency_001          -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_currency_002          -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_currency_003          -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_currency( 1, now() );

ukk.labelread_currency() - Pénznem adott időpontban érvényes adatainak visszaadása egyedazonosító címke megadásával

Pénznem adott időpontban érvényes adatainak visszaadása egyedazonosító címke megadásával.

--* INPUTS
--*  _Label                   -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_currency_001          -- egyedazonosító címke megadása kötelező
--*   ukk_read_currency_002          -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_currency_003          -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.labelread_currency( 'label' );

ukk.set_currency() - Pénznem állapotának beállítása

Átírja a pénznem állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó csoportosítási cél azonosítója
--*  _Status,                  -- pénznem állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_currency_001           -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_currency_002           -- nem létező pénznem
--*   ukk_set_currency_003           -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_currency_004           -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_currency(
--*   'ukk',
--*   'ukk_currency',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_currency() - Pénznemek egyszerűsített listázása

Pénznemek listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- jármű azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- pénznem állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_currency_001       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_currency( now() );

mértékegység (ukk.unit)

Mezők ismertetése:
 • label - azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
 • short_name - rövid név
 • full_name - teljes név (opcionális)
 • description - megjegyzés (opcionális)

Szabályok:
 • A label mező normalizált szöveg, kulcsként használjuk.
 • Nem törölhető, amíg aktív címlet (ukk.denomination) hivatkozik rá.

ukk.create_unit() - Új mértékegység létrehozása

A mértékegység alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_unit_001           --Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_create_unit_002           --Hiányzó paraméter: _ShortName
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_unit(
--*   'ukk',
--*   'ukk_unit',
--*   1,
--*   NULL,
--*   'db',
--*   'db',
--*   'darab',
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_unit() - Létező mértékegység adatainak módosítása

Létező mértékegység adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _Label varchar               -- rövid név
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_unit_001           -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_unit_002           -- nem létező mértékegység
--*   ukk_edit_unit_003             -- Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_edit_unit_004             -- Hiányzó paraméter: _ShortName
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_unit(
--*   'ukk',
--*   'ukk_unit',
--*   1,
--*   NULL,
--*   2,
--*   'liter',
--*   'l',
--*   'liter',
--*   NULL
--*  );

ukk.list_unit() - Mértékegységek listázása

Mértékegységek listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  denomination_count integer         -- hivatkozó címletek száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_unit();

ukk.read_unit() - Mértékegység adatainak visszaadása

Mértékegység adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- jármű azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- mértékegység állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_unit_001          -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_unit_002          -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_unit_003          -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_unit( 1, now() );

ukk.labelread_unit() - Mértékegység adott időpontban érvényes adatainak visszaadása egyedazonosító címke megadásával

Mértékegység adott időpontban érvényes adatainak visszaadása egyedazonosító címke megadásával

--* INPUTS
--*  _Label                   -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_unit_001            -- egyedazonosító címke megadása kötelező
--*   ukk_read_unit_002            -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_unit_003            -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.labelread_unit( 'label' );

ukk.set_unit() - Mértékegység állapotának beállítása

Átírja a mértékegység állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó csoportosítási cél azonosítója
--*  _Status,                  -- mértékegység állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_unit_001           -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_unit_002           -- nem létező mértékegység
--*   ukk_set_unit_003           -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_unit_004           -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_unit(
--*   'ukk',
--*   'ukk_unit',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_unit() - Mértékegységek egyszerűsített listázása

Mértékegységek listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- jármű azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- mértékegység állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_unit_001       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_unit( now() );

általános forgalmi adó (ukk.sales_tax)

Mezők ismertetése:
 • label - azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
 • tax_rate - ÁFA mértéke
 • factor - szorzó
 • short_name - rövid név
 • full_name - teljes név (opcionális)
 • description - megjegyzés (opcionális)

Szabályok:
 • A label mező normalizált szöveg, kulcsként használjuk.

ukk.create_sales_tax() - Új általános forgalmi adó létrehozása

A általános forgalmi adó alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _TaxRate numeric              -- ÁFA mértéke
--*  _Factor numeric               -- szorzó
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_sales_tax_001           --Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_create_sales_tax_002           --Hiányzó paraméter: _ShortName
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_sales_tax(
--*   'ukk',
--*   'ukk_sales_tax',
--*   1,
--*   NULL,
--*   '27',
--*   27,
--*   0.2126,
--*   '27%',
--*   '27 százalékos ÁFA',
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_sales_tax() - Létező általános forgalmi adó adatainak módosítása

Létező általános forgalmi adó adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _Label varchar               -- rövid név
--*  _TaxRate numeric              -- ÁFA mértéke
--*  _Factor numeric               -- szorzó
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_sales_tax_001      -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_sales_tax_002      -- nem létező ÁFA típus
--*   ukk_edit_sales_tax_003         -- Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_edit_sales_tax_004         -- Hiányzó paraméter: _TaxRate
--*   ukk_edit_sales_tax_005         -- Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_edit_sales_tax_006         -- érvényesség kezdete nem lehet kisebb, mint a tranzakció időpontja
--*   ukk_edit_sales_tax_007         -- érvényesség kezdete nem lehet nagyobb vagy egyenlő, mint az érvényesség vége
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_sales_tax(
--*   'ukk',
--*   'ukk_sales_tax',
--*   1,
--*   NULL,
--*   2,
--*   'liter',
--*   'l',
--*   'liter',
--*   NULL
--*  );

ukk.list_sales_tax() - Általános forgalmi adók listázása

Általános forgalmi adók listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  tax_rate numeric              -- ÁFA mértéke
--*  factor numeric               -- szorzó
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_list_sales_tax_001          -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_sales_tax( now() );

ukk.read_sales_tax() - Általános forgalmi adó adatainak visszaadása

Általános forgalmi adó adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- jármű azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- általános forgalmi adó állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  tax_rate numeric              -- ÁFA mértéke
--*  factor numeric               -- szorzó
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_sales_tax_001          -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_sales_tax_002          -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_sales_tax_003          -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_sales_tax( 1, now() );

ukk.set_sales_tax() - Általános forgalmi adó állapotának beállítása

Átírja a általános forgalmi adó állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó csoportosítási cél azonosítója
--*  _Status,                  -- általános forgalmi adó állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_sales_tax_001           -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_sales_tax_002           -- nem létező általános forgalmi adó
--*   ukk_set_sales_tax_003           -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_sales_tax_004           -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_sales_tax(
--*   'ukk',
--*   'ukk_sales_tax',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_sales_tax() - Általános forgalmi adók egyszerűsített listázása

Általános forgalmi adók listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- jármű azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- általános forgalmi adó állapota (active:aktív, deleted:törölt)
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  tax_rate numeric              -- ÁFA mértéke
--*  factor numeric               -- szorzó
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_sales_tax_001       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_sales_tax( now() );

címlet (ukk.denomination)

Mezők ismertetése:
 • short_name - rövid név (például "500 Ft", "1 évad")
 • full_name - teljes név (például "1 évados bérlet") (opcionális)
 • par - váltás alapjául szolgáló névérték
 • price - ár (opcionális)
 • currency_label - pénznem (opcionális)
 • is_par_override - névérték utalványtípusonként felülbírálható? (default: hamis)
 • is_price_override - ár utalványtípusonként felülbírálható? (default: hamis)

Szabályok:
 • TODO: (SQL) Ha az ár meg van adva, akkor a pénznem is kötelező.
 • Nem törölhető, amíg érvényes utalványtípus (ukk.voucher_type_denomination) hivatkozik rá.

ukk.create_denomination() - Új címlet létrehozása

A címlet alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Par numeric                -- váltás alapjául szolgáló névérték
--*  _Price numeric               -- ár
--*  _CurrencyLabel varchar           -- pénznem
--*  _IsParOverride boolean           -- névérték utalványtípusonként felülbírálható?
--*  _IsPriceOverride boolean          -- ár utalványtípusonként felülbírálható?
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_denomination_001         --Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_create_denomination_002         --Hiányzó paraméter: _Par
--*   ukk_create_denomination_003         --Hiányzó paraméter: _IsParOverride
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_denomination(
--*   'ukk',
--*   'ukk_denomination',
--*   1,
--*   null,
--*   '500 Ft',
--*   '500 forintos utalvány',
--*   500,
--*   500,
--*   'ft',
--*   false,
--*   false
--*  );

ukk.edit_denomination() - Létező címlet adatainak módosítása

Létező címlet adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Par numeric                -- váltás alapjául szolgáló névérték
--*  _Price numeric               -- ár
--*  _CurrencyLabel varchar           -- pénznem
--*  _IsParOverride boolean           -- névérték utalványtípusonként felülbírálható?
--*  _IsPriceOverride boolean          -- ár utalványtípusonként felülbírálható?
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_denomination_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_denomination_002    -- nem létező címlet
--*   ukk_edit_denomination_003         -- Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_edit_denomination_004         -- Hiányzó paraméter: _Par
--*   ukk_edit_denomination_005         -- Nem érvényes (FK) paraméter (érvénytelen kulcs): _CurrencyLabel
--*   ukk_edit_denomination_006         -- Hiányzó paraméter: _IsParOverride
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_denomination(
--*   'ukk',
--*   'ukk_denomination',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   '500 Ft',
--*   '500 forintos utalvány',
--*   500,
--*   500,
--*   'ft',
--*   false,
--*   false
--*  );

ukk.list_denomination() - Címletek listázása

Címletek listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  par numeric                 -- váltás alapjául szolgáló névérték
--*  price numeric                -- ár
--*  currency_label varchar           -- pénznem
--*  currency_name varchar            -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  is_par_override boolean           -- névérték utalványtípusonként felülbírálható?
--*  is_price_override boolean          -- ár utalványtípusonként felülbírálható?
--*  voucher_type_denomination_count integer   -- hivatkozó lehetséges címletek száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_list_denomination_001         -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_denomination( now() );

ukk.read_denomination() - Címlet adatainak visszaadása

Címlet adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  par numeric                -- váltás alapjául szolgáló névérték
--*  price numeric               -- ár
--*  currency_label varchar           -- pénznem
--*  is_par_override boolean          -- névérték utalványtípusonként felülbírálható?
--*  is_price_override boolean         -- ár utalványtípusonként felülbírálható?
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_denomination_001        -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_denomination_002        -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_denomination_003        -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_denomination( 1, now() );

ukk.set_denomination() - Címlet állapotának beállítása

Átírja a címlet állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,          -- a változtatandó csoportosítási cél azonosítója
--*  _Status,
--* RESULT
--*  _EID              -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_denomination_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_denomination_002   -- nem létező címlet
--*   ukk_set_denomination_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_denomination_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_denomination(
--*   'ukk',
--*   'ukk_denomination',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_denomination() - Címletek egyszerűsített listázása

Címletek listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  par numeric                 -- váltás alapjául szolgáló névérték
--*  price numeric                -- ár
--*  currency_label varchar           -- pénznem
--*  is_par_override boolean           -- névérték utalványtípusonként felülbírálható?
--*  is_price_override boolean          -- ár utalványtípusonként felülbírálható?
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_denomination_001      -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_denomination( now() );

utalvány-típus (ukk.voucher_type)

Mezők ismertetése:
 • mandator_id - kibocsátó
 • short_name - rövid név
 • full_name - teljes név (opcionális)
 • unit_label - mértékegység
 • barcode - vonalkód (opcionális)
 • default_validity_date - a jövőben bejegyzendő utalványok alapértelmezett lejárati dátuma (opcionális)
 • is_once_used - egyszer felhasználható utalvány?
 • url - az utalványtípusra vonatkozó információk elérési útvonala (opcionális)
 • safety_notes - biztonsági jegyek, azonosítók szöveges ismertetése (opcionális)
 • picture_id - jellemző kép (public.files) (opcionális)
 • warning_limit - ezen névérték feletti ügylet risztást vált ki
 • description - megjegyzés (opcionális)

Szabályok:
 • TODO: (SQL) 'default_validity_date' megadásakor nem lehet múltbéli

ukk.create_voucher_type() - Új utalványtípus létrehozása

A utalványtípus alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _MandatorLabel varchar           -- kibocsátó
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _UnitLabel varchar             -- mértékegység
--*  _Barcode varchar              -- vonalkód
--*  _DefaultValidityDate date          -- a jövőben bejegyzendő utalványok alapértelmezett lejárati dátuma
--*  _IsOnceUsed boolean             -- egyszer felhasználható utalvány?
--*  _Url varchar                -- az utalványtípusra vonatkozó információk elérési útvonala
--*  _SafetyNotes varchar            -- biztonsági jegyek, azonosítók szöveges ismertetése
--*  _PictureId integer             -- jellemző kép (public.files)
--*  _WarningLimit integer            -- ezen névérték feletti ügylet risztást vált ki
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_voucher_type_001         --Hiányzó paraméter: _MandatorLabel
--*   ukk_create_voucher_type_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _MandatorLabel
--*   ukk_create_voucher_type_003         --Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_create_voucher_type_004         --Hiányzó paraméter: _IsOnceUsed
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_voucher_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher_type',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   'Puebla Sport',
--*   'Puebla Sportutalvány',
--*   'ft',
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   true,
--*   'http://puebla.hu/utalvanyaink/utalvany-fajtak',
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   50000,
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_voucher_type() - Létező utalványtípus adatainak módosítása

Létező utalványtípus adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _MandatorLabel varchar           -- kibocsátó
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _UnitLabel varchar             -- mértékegység
--*  _Barcode varchar              -- vonalkód
--*  _DefaultValidityDate date          -- a jövőben bejegyzendő utalványok alapértelmezett lejárati dátuma
--*  _IsOnceUsed boolean             -- egyszer felhasználható utalvány?
--*  _Url varchar                -- az utalványtípusra vonatkozó információk elérési útvonala
--*  _SafetyNotes varchar            -- biztonsági jegyek, azonosítók szöveges ismertetése
--*  _PictureId integer             -- jellemző kép (public.files)
--*  _WarningLimit integer            -- ezen névérték feletti ügylet risztást vált ki
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_voucher_type_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_voucher_type_002    -- nem létező utalványtípus
--*   ukk_edit_voucher_type_003         -- Hiányzó paraméter: _MandatorLabel
--*   ukk_edit_voucher_type_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _MandatorLabel
--*   ukk_edit_voucher_type_005         -- Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_edit_voucher_type_006         -- Nem érvényes (FK) paraméter (érvénytelen kulcs): _UnitLabel
--*   ukk_edit_voucher_type_007         -- Hiányzó paraméter: _IsOnceUsed
--*   ukk_edit_voucher_type_008         -- Nem érvényes (FK) paraméter (érvénytelen kulcs): _PictureId
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_voucher_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher_type',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   'Puebla Sport',
--*   'Puebla Sportutalvány',
--*   'ft',
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   true,
--*   'http://puebla.hu/utalvanyaink/utalvany-fajtak',
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   50000,
--*   NULL
--*  );

ukk.list_voucher_type() - Utalványtípusok listázása

Utalványtípusok listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  mandator_label varchar           -- kibocsátó
--*  mandator_name varchar            -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  safety_notes varchar            -- biztonsági jegyek, azonosítók szöveges ismertetése
--*  picture_id integer             -- jellemző kép (public.files)
--*  warning_limit integer            -- ezen névérték feletti ügylet risztást vált ki
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  unit_label varchar             -- mértékegység
--*  unit_name varchar              -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  barcode varchar               -- vonalkód
--*  default_validity_date date         -- a jövőben bejegyzendő utalványok alapértelmezett lejárati dátuma
--*  is_once_used boolean            -- egyszer felhasználható utalvány?
--*  url varchar                 -- az utalványtípusra vonatkozó információk elérési útvonala
--*  lnk_voucher_type_cashing_count integer   -- hivatkozó utalvány-beváltóhelyek száma
--*  pack_voucher_type_count integer       -- hivatkozó érintett utalványtípusok száma
--*  voucher_type_denomination_count integer   -- hivatkozó lehetséges címletek száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_list_voucher_type_001         -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_voucher_type( now() );

ukk.read_voucher_type() - Utalványtípus adatainak visszaadása

Utalványtípus adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota (draft, active, deleted)
--*  mandator_label varchar           -- kibocsátó
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  unit_label varchar             -- mértékegység
--*  barcode varchar              -- vonalkód
--*  default_validity_date date         -- a jövőben bejegyzendő utalványok alapértelmezett lejárati dátuma
--*  is_once_used boolean            -- egyszer felhasználható utalvány?
--*  url varchar                -- az utalványtípusra vonatkozó információk elérési útvonala
--*  safety_notes varchar            -- biztonsági jegyek, azonosítók szöveges ismertetése
--*  picture_id integer             -- jellemző kép (public.files)
--*  warning_limit integer           -- ezen névérték feletti ügylet risztást vált ki
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_voucher_type_001        -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_voucher_type_002        -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_voucher_type_003        -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_voucher_type( 1, now() );

ukk.set_voucher_type() - Utalványtípus állapotának beállítása

Átírja a utalványtípus állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

 • TODO: Át kell tenni kézibe a tárolt eljárást, az alábbi változással:
  • aktiváláskor (azaz ha a bemenő status 'active',) meg kell nézni, hogy tartozik-e hozzá címlet (ukk.voucher_type_denomination)
   • ha igen, akkor aktív legyen az új status
   • ha nem akkor draft legyen az új status
  • a változásokat dokumentálni kell a tárolt eljárásban és a wiki oldalon is!

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (draft, active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_voucher_type_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_voucher_type_002   -- nem létező utalványtípus
--*   ukk_set_voucher_type_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_voucher_type_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_voucher_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher_type',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_voucher_type() - Utalványtípusok egyszerűsített listázása

Utalványtípusok listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  mandator_label varchar           -- kibocsátó
--*  safety_notes varchar            -- biztonsági jegyek, azonosítók szöveges ismertetése
--*  picture_id integer             -- jellemző kép (public.files)
--*  warning_limit integer            -- ezen névérték feletti ügylet risztást vált ki
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  unit_label varchar             -- mértékegység
--*  barcode varchar               -- vonalkód
--*  default_validity_date date         -- a jövőben bejegyzendő utalványok alapértelmezett lejárati dátuma
--*  is_once_used boolean            -- egyszer felhasználható utalvány?
--*  url varchar                 -- az utalványtípusra vonatkozó információk elérési útvonala
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_voucher_type_001      -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_voucher_type( now() );

utalványtípus lehetséges címlete (ukk.voucher_type_denomination)

Mezők ismertetése:
 • voucher_type_id - utalvány típus
 • denomination_id - címlet
 • safety_notes - biztonsági jegyek, azonosítók szöveges ismertetése (opcionális)

Szabályok:
 • TODO: Ugyanaz a címlet nem lehet egy utalványtípushoz többször hozzárendelve.
 • TODO: Címlet addig nem törölhető, amíg innen van rá hivatkozás.
 • TODO: Utalványtípus törlésekor e kapcsolótábla kapcsolódó rekordjai is törlődnek.
 • TODO: Ha a 'par' mező értéke nincs megadva, akkor az ukk.denomination.par mező alapján kap értéket.
 • TODO: Ha a 'price' mező értéke nincs megadva, akkor az ukk.denomination.price mező alapján kap értéket.

ukk.create_voucher_type_denomination() - Új utalványtípus címlete létrehozása

A utalványtípus címlete alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--*   - ukk_voucher_type_denomination_001: a gyenge egyed meghatározó tulajdonságai nem változhatnak
--*   - ukk_voucher_type_denomination_002: a gyenge egyed meghatározó tulajdonságai egyediek kell legyenek

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _VoucherTypeId integer           -- utalványtípus
--*  _DenominationId integer           -- címlet
--*  _SafetyNotes varchar            -- biztonsági jegyek leírása
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_voucher_type_denomination_001         --Hiányzó paraméter: _VoucherTypeId
--*   ukk_create_voucher_type_denomination_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _VoucherTypeId
--*   ukk_create_voucher_type_denomination_003         --Hiányzó paraméter: _DenominationId
--*   ukk_create_voucher_type_denomination_004         --Nem érvényes (FK) paraméter: _DenominationId
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_voucher_type_denomination(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher_type_denomination',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   1,
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_voucher_type_denomination() - Létező utalványtípus címlete adatainak módosítása

Létező utalványtípus címlete adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _VoucherTypeId integer           -- utalványtípus
--*  _DenominationId integer           -- címlet
--*  _SafetyNotes varchar            -- biztonsági jegyek leírása
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_voucher_type_denomination_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_voucher_type_denomination_002    -- nem létező lehetséges címlet
--*   ukk_edit_voucher_type_denomination_003         -- Hiányzó paraméter: _VoucherTypeId
--*   ukk_edit_voucher_type_denomination_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _VoucherTypeId
--*   ukk_edit_voucher_type_denomination_005         -- Hiányzó paraméter: _DenominationId
--*   ukk_edit_voucher_type_denomination_006         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _DenominationId
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_voucher_type_denomination(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher_type_denomination',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   1,
--*   NULL
--*  );

ukk.list_voucher_type_denomination() - Utalványtípus címletek listázása

Utalványtípus címletek listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  voucher_type_id integer           -- utalványtípus
--*  voucher_type_name varchar          -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  denomination_id integer           -- címlet
--*  denomination_name varchar          -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  safety_notes varchar            -- biztonsági jegyek leírása
--*  pack_denomination_count integer       -- hivatkozó érintett címletek száma
--*  serial_interval_of_voucher_type_count integer -- hivatkozó érvényes sorszám intervallumok száma
--*  voucher_count integer            -- hivatkozó utalványok száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_voucher_type_denomination();

ukk.read_voucher_type_denomination() - Utalványtípus címlete adatainak visszaadása

Utalványtípus címlete adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  voucher_type_id integer          -- utalványtípus
--*  denomination_id integer          -- címlet
--*  safety_notes varchar            -- biztonsági jegyek leírása
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_voucher_type_denomination_001  -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_voucher_type_denomination_002  -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_voucher_type_denomination_003  -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_voucher_type_denomination( 1 );

ukk.set_voucher_type_denomination() - Utalványtípus címlete állapotának beállítása

Átírja a utalványtípus címlete állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_voucher_type_denomination_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_voucher_type_denomination_002   -- nem létező lehetséges címlet
--*   ukk_set_voucher_type_denomination_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_voucher_type_denomination_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_voucher_type_denomination(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher_type_denomination',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_voucher_type_denomination() - Utalványtípus címletek egyszerűsített listázása

Utalványtípus címletek listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  voucher_type_id integer           -- utalványtípus
--*  denomination_id integer           -- címlet
--*  safety_notes varchar            -- biztonsági jegyek leírása
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_voucher_type_denomination();

érvényes sorszám intervallum (ukk.serial_interval_of_voucher_type)

Mezők ismertetése:
 • voucher_type_denomination_id - utalványtípus címletének azonosítója
 • year_of_release - kibocsátás éve (opcionális)
 • validity_date - lejárati dátum
 • prefix - előtag (opcionális)
 • suffix - utótag (opcionális)
 • start_number - kezdő sorszám
 • end_number - záró sorszám

Szabályok:
 • TODO: voucher_type_denomination_id nem változhat!
 • Azonos címleten belül nem lehet átfedés.
  • Azonos utalványtípuson belül nem lehet ütközés.
   • Azonos Kibocsátón belül nem lehet ütközés.

ukk.create_serial_interval_of_voucher_type() - Új lehetséges sorszám létrehozása

A lehetséges sorszám alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _VoucherTypeDenominationId integer     -- utalványtípus címletének azonosítója
--*  _YearOfRelease integer           -- kibocsátás éve
--*  _ValidityDate date             -- lejárat dátuma
--*  _Prefix varchar               -- előtag
--*  _Suffix varchar               -- utótag
--*  _StartNumber numeric            -- kezdő sorszám
--*  _EndNumber numeric             -- záró sorszám
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_serial_interval_of_voucher_type_001         --Hiányzó paraméter: _VoucherTypeDenominationId
--*   ukk_create_serial_interval_of_voucher_type_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _VoucherTypeDenominationId
--*   ukk_create_serial_interval_of_voucher_type_003         --Hiányzó paraméter: _ValidityDate
--*   ukk_create_serial_interval_of_voucher_type_004         --Hiányzó paraméter: _StartNumber
--*   ukk_create_serial_interval_of_voucher_type_005         --Hiányzó paraméter: _EndNumber
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_serial_interval_of_voucher_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_serial_interval_of_voucher_type',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   NULL,
--*   2016-12-31,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   12220000000,
--*   12220009999
--*  );

ukk.edit_serial_interval_of_voucher_type() - Létező lehetséges sorszám adatainak módosítása

Létező lehetséges sorszám adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _VoucherTypeDenominationId integer     -- utalványtípus címletének azonosítója
--*  _YearOfRelease integer           -- kibocsátás éve
--*  _ValidityDate date             -- lejárat dátuma
--*  _Prefix varchar               -- előtag
--*  _Suffix varchar               -- utótag
--*  _StartNumber numeric            -- kezdő sorszám
--*  _EndNumber numeric             -- záró sorszám
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_serial_interval_of_voucher_type_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_serial_interval_of_voucher_type_002    -- nem létező érvényes sorszám intervallum
--*   ukk_edit_serial_interval_of_voucher_type_003         -- Hiányzó paraméter: _VoucherTypeDenominationId
--*   ukk_edit_serial_interval_of_voucher_type_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _VoucherTypeDenominationId
--*   ukk_edit_serial_interval_of_voucher_type_005         -- Hiányzó paraméter: _ValidityDate
--*   ukk_edit_serial_interval_of_voucher_type_006         -- Hiányzó paraméter: _StartNumber
--*   ukk_edit_serial_interval_of_voucher_type_007         -- Hiányzó paraméter: _EndNumber
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_serial_interval_of_voucher_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_serial_interval_of_voucher_type',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   NULL,
--*   2016-12-31,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   12220000000,
--*   12220009999
--*  );

ukk.list_serial_interval_of_voucher_type() - Lehetséges sorszámok listázása

Lehetséges sorszámok listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  voucher_type_denomination_id integer    -- utalványtípus címletének azonosítója
--*  year_of_release integer           -- kibocsátás éve
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  start_number numeric            -- kezdő sorszám
--*  end_number numeric             -- záró sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_serial_interval_of_voucher_type();

ukk.read_serial_interval_of_voucher_type() - Lehetséges sorszám adatainak visszaadása

Lehetséges sorszám adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  voucher_type_denomination_id integer    -- utalványtípus címletének azonosítója
--*  year_of_release integer          -- kibocsátás éve
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  start_number numeric            -- kezdő sorszám
--*  end_number numeric             -- záró sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_serial_interval_of_voucher_type_001-- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_serial_interval_of_voucher_type_002-- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_serial_interval_of_voucher_type_003-- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_serial_interval_of_voucher_type( 1 );

ukk.set_serial_interval_of_voucher_type() - Lehetséges sorszám állapotának beállítása

Átírja a lehetséges sorszám állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_serial_interval_of_voucher_type_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_serial_interval_of_voucher_type_002   -- nem létező érvényes sorszám intervallum
--*   ukk_set_serial_interval_of_voucher_type_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_serial_interval_of_voucher_type_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_serial_interval_of_voucher_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_serial_interval_of_voucher_type',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_serial_interval_of_voucher_type() - Lehetséges sorszámok egyszerűsített listázása

Lehetséges sorszámok listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  voucher_type_denomination_id integer    -- utalványtípus címletének azonosítója
--*  year_of_release integer           -- kibocsátás éve
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  start_number numeric            -- kezdő sorszám
--*  end_number numeric             -- záró sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_serial_interval_of_voucher_type();

utalványtípus beváltóhelyei (ukk.lnk_voucher_type_cashing)

Mezők ismertetése:
 • voucher_type_id - utalvány típus
 • cashing_site_id - beváltóhely

Szabályok:
 • A voucher_type_id és a cashing_site_id mezők nem változhatnak.

ukk.create_lnk_voucher_type_cashing() - Új utalvány beváltóhely létrehozása

A utalvány beváltóhely alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _VoucherTypeId integer           -- utalványtípus
--*  _CashingSiteId integer           -- címlet
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_lnk_voucher_type_cashing_001         --Hiányzó paraméter: _VoucherTypeId
--*   ukk_create_lnk_voucher_type_cashing_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _VoucherTypeId
--*   ukk_create_lnk_voucher_type_cashing_003         --Hiányzó paraméter: _CashingSiteId
--*   ukk_create_lnk_voucher_type_cashing_004         --Nem érvényes (FK) paraméter: _CashingSiteId
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_lnk_voucher_type_cashing(
--*   'ukk',
--*   'ukk_lnk_voucher_type_cashing',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   1
--*  );

ukk.edit_lnk_voucher_type_cashing() - Létező utalvány beváltóhely adatainak módosítása

Létező utalvány beváltóhely adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _VoucherTypeId integer           -- utalványtípus
--*  _CashingSiteId integer           -- címlet
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_lnk_voucher_type_cashing_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_lnk_voucher_type_cashing_002    -- nem létező lehetséges címlet
--*   ukk_edit_lnk_voucher_type_cashing_003         -- Hiányzó paraméter: _VoucherTypeId
--*   ukk_edit_lnk_voucher_type_cashing_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _VoucherTypeId
--*   ukk_edit_lnk_voucher_type_cashing_005         -- Hiányzó paraméter: _CashingSiteId
--*   ukk_edit_lnk_voucher_type_cashing_006         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _CashingSiteId
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_lnk_voucher_type_cashing(
--*   'ukk',
--*   'ukk_lnk_voucher_type_cashing',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   1
--*  );

ukk.list_lnk_voucher_type_cashing() - Utalvány-beváltóhelyek listázása

Utalvány-beváltóhelyek listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  voucher_type_id integer           -- utalványtípus
--*  voucher_type_name varchar          -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  cashing_site_id integer           -- címlet
--*  cashing_site_name varchar          -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_list_lnk_voucher_type_cashing_001       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_lnk_voucher_type_cashing( now() );

ukk.read_lnk_voucher_type_cashing() - Utalvány beváltóhely adatainak visszaadása

Utalvány beváltóhely adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  voucher_type_id integer          -- utalványtípus
--*  cashing_site_id integer          -- címlet
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_lnk_voucher_type_cashing_001  -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_lnk_voucher_type_cashing_002  -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_lnk_voucher_type_cashing_003  -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_lnk_voucher_type_cashing( 1 );

ukk.set_lnk_voucher_type_cashing() - Utalvány beváltóhely állapotának beállítása

Átírja a utalvány beváltóhely állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_lnk_voucher_type_cashing_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_lnk_voucher_type_cashing_002   -- nem létező lehetséges címlet
--*   ukk_set_lnk_voucher_type_cashing_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_lnk_voucher_type_cashing_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_lnk_voucher_type_cashing(
--*   'ukk',
--*   'ukk_lnk_voucher_type_cashing',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_lnk_voucher_type_cashing() - Utalvány-beváltóhelyek egyszerűsített listázása

Utalvány-beváltóhelyek listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  voucher_type_id integer           -- utalványtípus
--*  cashing_site_id integer           -- címlet
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_lnk_voucher_type_cashing_001       -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_lnk_voucher_type_cashing( now() );

utalvány (ukk.voucher)

Mezők ismertetése:
 • voucher_type_denomination_id - utalvány típus (és névérték) meghatározása
 • owner_id - tulajdonosa (opcionális)
 • hypothetic_owner_id - nyilvántartott tulajdonosa (opcionális)
 • validity_date - lejárati dátum
 • barcode - vonalkód (opcionális)
 • prefix - előtag (opcionális)
 • suffix - utótag (opcionális)
 • serial_num - sorszám

Szabályok:
 • TODO: lejárati dátum meg kell egyezzen az utalványtípushoz rendelt érvényes sorszámok lejárati dátumával?

ukk.create_voucher() - Új utalvány létrehozása

A utalvány alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _VoucherTypeDenominationId integer     -- utalványtípus címletének azonosítója
--*  _OwnerId integer              -- nyilvántartott tulajdonosa
--*  _HypotheticOwnerId integer         -- nyilvántartott tulajdonosa
--*  _ValidityDate date             -- lejárat dátuma
--*  _Barcode varchar              -- vonalkód
--*  _Prefix varchar               -- előtag
--*  _Suffix varchar               -- utótag
--*  _SerialNumber numeric            -- sorszám
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_voucher_001         --Hiányzó paraméter: _VoucherTypeDenominationId
--*   ukk_create_voucher_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _VoucherTypeDenominationId
--*   ukk_create_voucher_003         --Hiányzó paraméter: _SerialNumber
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_voucher(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   42,
--*   42,
--*   2016-12-31,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   12220000001
--*  );

ukk.edit_voucher() - Létező utalvány adatainak módosítása

Létező utalvány adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _VoucherTypeDenominationId integer     -- utalványtípus címletének azonosítója
--*  _OwnerId integer              -- nyilvántartott tulajdonosa
--*  _HypotheticOwnerId integer         -- nyilvántartott tulajdonosa
--*  _ValidityDate date             -- lejárat dátuma
--*  _Barcode varchar              -- vonalkód
--*  _Prefix varchar               -- előtag
--*  _Suffix varchar               -- utótag
--*  _SerialNumber numeric            -- sorszám
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_voucher_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_voucher_002    -- nem létező utalvány
--*   ukk_edit_voucher_003         -- Hiányzó paraméter: _VoucherTypeDenominationId
--*   ukk_edit_voucher_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _VoucherTypeDenominationId
--*   ukk_edit_voucher_005         -- Nem érvényes (FK) paraméter (érvénytelen kulcs): _OwnerId
--*   ukk_edit_voucher_006         -- Nem érvényes (FK) paraméter (érvénytelen kulcs): _HypotheticOwnerId
--*   ukk_edit_voucher_007         -- Hiányzó paraméter: _SerialNumber
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_voucher(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   42,
--*   42,
--*   2016-12-31,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   12220000001
--*  );

ukk.list_voucher() - Utalványok listázása

Utalványok listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  voucher_type_denomination_id integer    -- utalványtípus címletének azonosítója
--*  owner_id integer              -- nyilvántartott tulajdonosa
--*  hypothetic_owner_id integer         -- nyilvántartott tulajdonosa
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  barcode varchar               -- vonalkód
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  serial_number numeric            -- sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_list_voucher_001           -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_voucher( now() );

ukk.read_voucher() - Utalvány adatainak visszaadása

Utalvány adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  voucher_type_denomination_id integer    -- utalványtípus címletének azonosítója
--*  owner_id integer              -- nyilvántartott tulajdonosa
--*  hypothetic_owner_id integer        -- nyilvántartott tulajdonosa
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  barcode varchar              -- vonalkód
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  serial_number numeric           -- sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_voucher_001           -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_voucher_002           -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_voucher_003           -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_voucher( 1, now() );

ukk.set_voucher() - Utalvány állapotának beállítása

Átírja a utalvány állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_voucher_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_voucher_002   -- nem létező utalvány
--*   ukk_set_voucher_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_voucher_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_voucher(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_voucher() - Utalványok egyszerűsített listázása

Utalványok listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  voucher_type_denomination_id integer    -- utalványtípus címletének azonosítója
--*  owner_id integer              -- nyilvántartott tulajdonosa
--*  hypothetic_owner_id integer         -- nyilvántartott tulajdonosa
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  barcode varchar               -- vonalkód
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  serial_number numeric            -- sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_voucher_001        -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_voucher( now() );

ajánlatkérés típusa (ukk.offering_type)

Mezők ismertetése:
 • label - azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
 • short_name - rövid név
 • full_name - teljes név (opcionális)
 • is_offered_voucher_type_single
 • is_offered_voucher_identified
 • is_offered_sum_requied
 • is_for_voucher_type_single
 • is_for_sum_requied
 • is_bid_voucher_type_single
 • is_bid_voucher_identified
 • is_bid_sum_requied
 • description - megjegyzés (opcionális)

Indulásnál lehetőségek (üzleti logika implementálása folyamatban):
címke Rövid név Teljes név Leírás
exchange Cserél Konkrét utalványok cseréje Az ajánlatkérés konkrét (sorszámmal azonosított) utalványok megadásával és a kért utalványtípus kiválasztásával történik.
search Keres Ismert mennyiségű utalványok keresése (meglévő utalványok cserére ajánlásával) Az ajánlatkérés a rendelkezésre álló utalványok feltöltésével és a keresett utalványtípus mennyiségének megadásával kezdeményezhető.
offer Kínál Meglévő utalványok felajánlása az elfogadható utalványtípusok megadásával. Az ajánlatkérés meglévő utalványok felajánlásával és a cserére szóba jöhető utalványtípusok megadásával lehetséges.

ukk.create_offering_type() - Új ajánlatkérés típus létrehozása

A ajánlatkérés típus alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _IsOfferedVoucherTypeSingle boolean     -- felajánlás egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  _IsOfferedVoucherIdentified boolean     -- felajánlás konkrét utalványokra vonatkozik?
--*  _IsOfferedSumRequied boolean        -- felajánlás összegét meg kell adni?
--*  _IsForVoucherTypeSingle boolean       -- kérés egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  _IsForSumRequied boolean          -- kérés összegét meg kell adni?
--*  _IsBidVoucherTypeSingle boolean       -- ajánlat egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  _IsBidVoucherIdentified boolean       -- ajánlat konkrét utalványokra vonatkozik?
--*  _IsBidSumRequied boolean          -- ajánlat összegét meg kell adni?
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_offering_type_001         --Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_create_offering_type_002         --Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_create_offering_type_003         --Hiányzó paraméter: _IsOfferedVoucherTypeSingle
--*   ukk_create_offering_type_004         --Hiányzó paraméter: _IsOfferedVoucherIdentified
--*   ukk_create_offering_type_005         --Hiányzó paraméter: _IsOfferedSumRequied
--*   ukk_create_offering_type_006         --Hiányzó paraméter: _IsForVoucherTypeSingle
--*   ukk_create_offering_type_007         --Hiányzó paraméter: _IsForSumRequied
--*   ukk_create_offering_type_008         --Hiányzó paraméter: _IsBidVoucherTypeSingle
--*   ukk_create_offering_type_009         --Hiányzó paraméter: _IsBidVoucherIdentified
--*   ukk_create_offering_type_010         --Hiányzó paraméter: _IsBidSumRequied
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_offering_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_offering_type',
--*   1,
--*   null,
--*   'exchange',
--*   'Cserél',
--*   'Konkrét utalványok cseréje',
--*   'true',
--*   'true',
--*   'false',
--*   'true',
--*   'false',
--*   'true',
--*   'false',
--*   'true',
--*   'Az ajánlatkérés konkrét (sorszámmal azonosított) utalványok megadásával és a kért utalványtípus kiválasztásával történik.'
--*  );

ukk.edit_offering_type() - Létező ajánlatkérés típus adatainak módosítása

Létező ajánlatkérés típus adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _IsOfferedVoucherTypeSingle boolean     -- felajánlás egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  _IsOfferedVoucherIdentified boolean     -- felajánlás konkrét utalványokra vonatkozik?
--*  _IsOfferedSumRequied boolean        -- felajánlás összegét meg kell adni?
--*  _IsForVoucherTypeSingle boolean       -- kérés egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  _IsForSumRequied boolean          -- kérés összegét meg kell adni?
--*  _IsBidVoucherTypeSingle boolean       -- ajánlat egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  _IsBidVoucherIdentified boolean       -- ajánlat konkrét utalványokra vonatkozik?
--*  _IsBidSumRequied boolean          -- ajánlat összegét meg kell adni?
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_offering_type_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_offering_type_002    -- nem létező ajánlatkérés típusa
--*   ukk_edit_offering_type_003         -- Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_edit_offering_type_004         -- Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_edit_offering_type_005         -- Hiányzó paraméter: _IsOfferedVoucherTypeSingle
--*   ukk_edit_offering_type_006         -- Hiányzó paraméter: _IsOfferedVoucherIdentified
--*   ukk_edit_offering_type_007         -- Hiányzó paraméter: _IsOfferedSumRequied
--*   ukk_edit_offering_type_008         -- Hiányzó paraméter: _IsForVoucherTypeSingle
--*   ukk_edit_offering_type_009         -- Hiányzó paraméter: _IsForSumRequied
--*   ukk_edit_offering_type_010         -- Hiányzó paraméter: _IsBidVoucherTypeSingle
--*   ukk_edit_offering_type_011         -- Hiányzó paraméter: _IsBidVoucherIdentified
--*   ukk_edit_offering_type_012         -- Hiányzó paraméter: _IsBidSumRequied
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_offering_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_offering_type',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   'exchange',
--*   'Cserél',
--*   'Konkrét utalványok cseréje',
--*   'true',
--*   'true',
--*   'false',
--*   'true',
--*   'false',
--*   'true',
--*   'false',
--*   'true',
--*   'Az ajánlatkérés konkrét (sorszámmal azonosított) utalványok megadásával és a kért utalványtípus kiválasztásával történik.'
--*  );

ukk.list_offering_type() - Ajánlatkérés típusok listázása

Ajánlatkérés típusok listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  is_bid_voucher_type_single boolean     -- ajánlat egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  is_bid_voucher_identified boolean      -- ajánlat konkrét utalványokra vonatkozik?
--*  is_bid_sum_requied boolean         -- ajánlat összegét meg kell adni?
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  is_offered_voucher_type_single boolean   -- felajánlás egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  is_offered_voucher_identified boolean    -- felajánlás konkrét utalványokra vonatkozik?
--*  is_offered_sum_requied boolean       -- felajánlás összegét meg kell adni?
--*  is_for_voucher_type_single boolean     -- kérés egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  is_for_sum_requied boolean         -- kérés összegét meg kell adni?
--*  request_offer_count integer         -- hivatkozó ajánlatkérések száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_list_offering_type_001        -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_offering_type( now() );

ukk.read_offering_type() - Ajánlatkérés típus adatainak visszaadása

Ajánlatkérés típus adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  is_offered_voucher_type_single boolean   -- felajánlás egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  is_offered_voucher_identified boolean   -- felajánlás konkrét utalványokra vonatkozik?
--*  is_offered_sum_requied boolean       -- felajánlás összegét meg kell adni?
--*  is_for_voucher_type_single boolean     -- kérés egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  is_for_sum_requied boolean         -- kérés összegét meg kell adni?
--*  is_bid_voucher_type_single boolean     -- ajánlat egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  is_bid_voucher_identified boolean     -- ajánlat konkrét utalványokra vonatkozik?
--*  is_bid_sum_requied boolean         -- ajánlat összegét meg kell adni?
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_offering_type_001        -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_offering_type_002        -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_offering_type_003        -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_offering_type( 1, now() );

ukk.set_offering_type() - Ajánlatkérés típus állapotának beállítása

Átírja a ajánlatkérés típus állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_offering_type_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_offering_type_002   -- nem létező ajánlatkérés típusa
--*   ukk_set_offering_type_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_offering_type_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--*   ukk_set_offering_type_005   -- Nem törölhető, mert érvényes rekord hivatkozik rá: ajánlatkérés
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_offering_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_offering_type',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_offering_type() - Ajánlatkérés típusok egyszerűsített listázása

Ajánlatkérés típusok listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  is_bid_voucher_type_single boolean     -- ajánlat egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  is_bid_voucher_identified boolean      -- ajánlat konkrét utalványokra vonatkozik?
--*  is_bid_sum_requied boolean         -- ajánlat összegét meg kell adni?
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  is_offered_voucher_type_single boolean   -- felajánlás egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  is_offered_voucher_identified boolean    -- felajánlás konkrét utalványokra vonatkozik?
--*  is_offered_sum_requied boolean       -- felajánlás összegét meg kell adni?
--*  is_for_voucher_type_single boolean     -- kérés egy utalványtípusra korlátozódik?
--*  is_for_sum_requied boolean         -- kérés összegét meg kell adni?
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_offering_type_001     -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_offering_type( now() );

utalvány-csomag (ukk.voucher_pack)

Mezők ismertetése:
 • description - megjegyzés (opcionális)

Szabályok:
 • TODO: (SQL) Törléskor nem kell törölni az entitás tartalmát, a listázásnál figyelünk erre.
 • TODO: (SQL) Vizsgálni kell, hogy egy csomagban ne lehessen többször ugyanaz a típus (aktív státusszal).

ukk.create_voucher_pack() - Új utalványcsomag létrehozása

A utalványcsomag alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_voucher_pack(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher_pack',
--*   1,
--*   null,
--*   'Nincs semmi hozzáfűznivalóm.'
--*  );

ukk.edit_voucher_pack() - Létező utalványcsomag adatainak módosítása

Létező utalványcsomag adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_voucher_pack_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_voucher_pack_002    -- nem létező utalványcsomag

--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_voucher_pack(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher_pack',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   'Nincs semmi hozzáfűznivalóm.'
--*  );

ukk.list_voucher_pack() - Utalványcsomagok listázása

Utalványcsomagok listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  bid_demand_pack_id_count integer      -- hivatkozó ajánlatok száma
--*  bid_supply_pack_id_count integer      -- hivatkozó ajánlatok száma
--*  pack_voucher_type_count integer       -- hivatkozó érintett utalványtípusok száma
--*  request_offer_demand_pack_id_count integer -- hivatkozó ajánlatkérések száma
--*  request_offer_supply_pack_id_count integer -- hivatkozó ajánlatkérések száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_list_voucher_pack_001         -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_voucher_pack( now() );

ukk.read_voucher_pack() - Utalványcsomag adatainak visszaadása

Utalványcsomag adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota (draft, active, fail, deleted)
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_voucher_pack_001        -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_voucher_pack_002        -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_voucher_pack_003        -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_voucher_pack( 1, now() );

ukk.set_voucher_pack() - Utalványcsomag állapotának beállítása

Átírja a utalványcsomag állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (draft, active, fail, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_voucher_pack_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_voucher_pack_002   -- nem létező utalványcsomag
--*   ukk_set_voucher_pack_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_voucher_pack_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--*   ukk_set_voucher_pack_005   -- Nem törölhető, mert érvényes rekord hivatkozik rá: ajánlat
--*   ukk_set_voucher_pack_006   -- Nem törölhető, mert érvényes rekord hivatkozik rá: ajánlat
--*   ukk_set_voucher_pack_007   -- Nem törölhető, mert érvényes rekord hivatkozik rá: ajánlatkérés
--*   ukk_set_voucher_pack_008   -- Nem törölhető, mert érvényes rekord hivatkozik rá: ajánlatkérés
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_voucher_pack(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher_pack',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_voucher_pack() - Utalványcsomagok egyszerűsített listázása

Utalványcsomagok listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_voucher_pack_001      -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_voucher_pack( now() );

ajánlatkérés (ukk.request_offer)

Mezők ismertetése:
 • offering_type_id - ajánlatkérés típusa (opcionális)
 • outer_person_id - kezdeményező személy
 • office_id - bonyolító iroda (opcionális)
 • demand_voucher_pack_id - a felajánlott utalványok vagy utalványtípusok
 • supply_voucher_pack_id - a keresett utalványtípus(ok) (opcionális)

TODO: status változott, dokumentációba is át kell vezetni.

Szabályok:
 • Azt a kérést tekintjük folyamatban lévőnek, ami aktív (lezáratlan) és tartozik hozzá elfogadott ajánlat!
 • *RED%TODO: A kérés lezárásakor vizsgálni kell, hogy egy (és csak egy) érvényes ajánlatnak tartoznia kell hozzá.
 • *RED%TODO: A kérés lezárásakor vizsgálni kell, hogy az elfogadott ajánlatcsomag fel van töltve sorszámokkal és a csomag érvényes.

ukk.create_request_offer() - Új ajánlatkérés létrehozása

A ajánlatkérés alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _OfferingTypeId integer           -- ajánlatkérés típusa
--*  _OuterPersonId integer           - kezdeményező személy
--*  _OfficeId integer              -- bonyolító iroda
--*  _DemandVoucherPackId integer        -- a felajánlott utalványok vagy utalványtípusok
--*  _SupplyVoucherPackId integer        -- a keresett utalványok vagy utalványtípusok
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_request_offer_001         --Hiányzó paraméter: _OfferingTypeId
--*   ukk_create_request_offer_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _OfferingTypeId
--*   ukk_create_request_offer_003         --Hiányzó paraméter: _OuterPersonId
--*   ukk_create_request_offer_004         --Nem érvényes (FK) paraméter: _OuterPersonId
--*   ukk_create_request_offer_005         --Hiányzó paraméter: _DemandVoucherPackId
--*   ukk_create_request_offer_006         --Nem érvényes (FK) paraméter: _DemandVoucherPackId
--*   ukk_create_request_offer_007         --Hiányzó paraméter: _SupplyVoucherPackId
--*   ukk_create_request_offer_008         --Nem érvényes (FK) paraméter: _SupplyVoucherPackId
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_request_offer(
--*   'ukk',
--*   'ukk_request_offer',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   42,
--*   1,
--*   1,
--*   2
--*  );

ukk.edit_request_offer() - Létező ajánlatkérés adatainak módosítása

Létező ajánlatkérés adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _OfferingTypeId integer           -- ajánlatkérés típusa
--*  _OuterPersonId integer           - kezdeményező személy
--*  _OfficeId integer              -- bonyolító iroda
--*  _DemandVoucherPackId integer        -- a felajánlott utalványok vagy utalványtípusok
--*  _SupplyVoucherPackId integer        -- a keresett utalványok vagy utalványtípusok
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_request_offer_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_request_offer_002    -- nem létező ajánlatkérés
--*   ukk_edit_request_offer_003         -- Hiányzó paraméter: _OfferingTypeId
--*   ukk_edit_request_offer_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _OfferingTypeId
--*   ukk_edit_request_offer_005         -- Hiányzó paraméter: _OuterPersonId
--*   ukk_edit_request_offer_006         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _OuterPersonId
--*   ukk_edit_request_offer_007         -- Nem érvényes (FK) paraméter (érvénytelen kulcs): _OfficeId
--*   ukk_edit_request_offer_008         -- Hiányzó paraméter: _DemandVoucherPackId
--*   ukk_edit_request_offer_009         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _DemandVoucherPackId
--*   ukk_edit_request_offer_010         -- Hiányzó paraméter: _SupplyVoucherPackId
--*   ukk_edit_request_offer_011         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _SupplyVoucherPackId
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_request_offer(
--*   'ukk',
--*   'ukk_request_offer',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   42,
--*   1,
--*   1,
--*   2
--*  );

ukk.list_request_offer() - Ajánlatkérések listázása

Ajánlatkérések listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  offering_type_id integer          -- ajánlatkérés típusa
--*  offering_type_name varchar         -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  outer_person_id integer           -- kezdeményező személy
--*  office_id integer              -- bonyolító iroda
--*  office_name varchar             -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  demand_voucher_pack_id integer       -- a felajánlott utalványok vagy utalványtípusok
--*  supply_voucher_pack_id integer       -- a keresett utalványok vagy utalványtípusok
--*  bid_count integer              -- hivatkozó ajánlatok száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_list_request_offer_001        -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_request_offer( now() );

ukk.read_request_offer() - Ajánlatkérés adatainak visszaadása

Ajánlatkérés adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  offering_type_id integer          -- ajánlatkérés típusa
--*  outer_person_id integer          -- kezdeményező személy
--*  office_id integer             -- bonyolító iroda
--*  demand_voucher_pack_id integer       -- a felajánlott utalványok vagy utalványtípusok
--*  supply_voucher_pack_id integer       -- a keresett utalványok vagy utalványtípusok
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_request_offer_001        -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_request_offer_002        -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_request_offer_003        -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_request_offer( 1, now() );

ukk.set_request_offer() - Ajánlatkérés állapotának beállítása

Átírja a ajánlatkérés állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_request_offer_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_request_offer_002   -- nem létező ajánlatkérés
--*   ukk_set_request_offer_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_request_offer_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--*   ukk_set_request_offer_005   -- Nem törölhető, mert érvényes rekord hivatkozik rá: ajánlat
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_request_offer(
--*   'ukk',
--*   'ukk_request_offer',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_request_offer() - Ajánlatkérések egyszerűsített listázása

Ajánlatkérések listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  offering_type_id integer          -- ajánlatkérés típusa
--*  outer_person_id integer           -- kezdeményező személy
--*  office_id integer              -- bonyolító iroda
--*  demand_voucher_pack_id integer       -- a felajánlott utalványok vagy utalványtípusok
--*  supply_voucher_pack_id integer       -- a keresett utalványok vagy utalványtípusok
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_request_offer_001     -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_request_offer( now() );

olvasott ajánlatkérés (ukk.read_offer)

Mezők ismertetése:
 • request_offer_id - az ajánlatkérés, amire az ajánlat vonatkozik
 • outer_person_id - az ajánlattevő személy

TODO: üzleti logika fogja írni (2. kör)

Szabályok:
 • *RED%TODO: A két kulcs együtt egyedi

ajánlat (ukk.bid)

Mezők ismertetése:
 • request_offer_id - az ajánlatkérés, amire az ajánlat vonatkozik
 • outer_person_id - az ajánlattevő személy
 • demand_voucher_pack_id - a felajánlott utalványok vagy utalványtípusok
 • supply_voucher_pack_id - az ajánlott utalvány-csomag
 • is_read - igaz, ha a kérés kezdeményzője olvasta

TODO: status változott, dokumentációba is át kell vezetni. TODO: az is_read mezőt üzleti logika fogja írni (2. kör)

Szabályok:
 • *RED%TODO: A demand_voucher_pack_id megegyezhet az ajánlatkérés demand_voucher_pack_id értékével.
 • *RED%TODO: A outer_person_id nem egyezhet meg a hivatkozott request_offer tábla outer_person_id mezőjével.
 • *RED%TODO: Ajánlat elfogadásakor a testvér ajánlatokat el kell utasítani.

ukk.create_bid() - Új ajánlat létrehozása

A ajánlat alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _RequestOfferId integer           -- ajánlatkérés
--*  _OuterPersonId integer           -- kezdeményező személy
--*  _DemandVoucherPackId integer        -- a kért utalványok vagy utalványtípusok
--*  _SupplyVoucherPackId integer        -- az ajánlott utalványok vagy utalványtípusok
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_bid_001         --Hiányzó paraméter: _RequestOfferId
--*   ukk_create_bid_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _RequestOfferId
--*   ukk_create_bid_003         --Hiányzó paraméter: _OuterPersonId
--*   ukk_create_bid_004         --Nem érvényes (FK) paraméter: _OuterPersonId
--*   ukk_create_bid_005         --Hiányzó paraméter: _DemandVoucherPackId
--*   ukk_create_bid_006         --Nem érvényes (FK) paraméter: _DemandVoucherPackId
--*   ukk_create_bid_007         --Hiányzó paraméter: _SupplyVoucherPackId
--*   ukk_create_bid_008         --Nem érvényes (FK) paraméter: _SupplyVoucherPackId
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_bid(
--*   'ukk',
--*   'ukk_bid',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   41,
--*   1,
--*   2,
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_bid() - Létező ajánlat adatainak módosítása

Létező ajánlat adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _RequestOfferId integer           -- ajánlatkérés
--*  _OuterPersonId integer           -- kezdeményező személy
--*  _DemandVoucherPackId integer        -- a kért utalványok vagy utalványtípusok
--*  _SupplyVoucherPackId integer        -- az ajánlott utalványok vagy utalványtípusok
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_bid_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_bid_002    -- nem létező ajánlat
--*   ukk_edit_bid_003         -- Hiányzó paraméter: _RequestOfferId
--*   ukk_edit_bid_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _RequestOfferId
--*   ukk_edit_bid_005         -- Hiányzó paraméter: _OuterPersonId
--*   ukk_edit_bid_006         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _OuterPersonId
--*   ukk_edit_bid_007         -- Hiányzó paraméter: _DemandVoucherPackId
--*   ukk_edit_bid_008         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _DemandVoucherPackId
--*   ukk_edit_bid_009         -- Hiányzó paraméter: _SupplyVoucherPackId
--*   ukk_edit_bid_010         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _SupplyVoucherPackId
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_bid(
--*   'ukk',
--*   'ukk_bid',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   41,
--*   1,
--*   2,
--*   NULL
--*  );

ukk.list_bid() - Ajánlatok listázása

Ajánlatok listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  request_offer_id integer          -- ajánlatkérés
--*  outer_person_id integer           -- kezdeményező személy
--*  demand_voucher_pack_id integer       -- a kért utalványok vagy utalványtípusok
--*  supply_voucher_pack_id integer       -- az ajánlott utalványok vagy utalványtípusok
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_list_bid_001             -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_bid( now() );

ukk.read_bid() - Ajánlat adatainak visszaadása

Ajánlat adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota (draft, active, accepted, rejected, closed, deleted)
--*  request_offer_id integer          -- ajánlatkérés
--*  outer_person_id integer          -- kezdeményező személy
--*  demand_voucher_pack_id integer       -- a kért utalványok vagy utalványtípusok
--*  supply_voucher_pack_id integer       -- az ajánlott utalványok vagy utalványtípusok
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_bid_001             -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_bid_002             -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_bid_003             -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_bid( 1, now() );

ukk.set_bid() - Ajánlat állapotának beállítása

Átírja a ajánlat állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (draft, active, accepted, rejected, closed, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_bid_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_bid_002   -- nem létező ajánlat
--*   ukk_set_bid_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_bid_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_bid(
--*   'ukk',
--*   'ukk_bid',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_bid() - Ajánlatok egyszerűsített listázása

Ajánlatok listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*  _WhenTime timestamp with time zone     -- a kért időpont
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  valid_from_time timestamp with time zone  -- idősoros kezelés esetén az érvényesség kezdete
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  request_offer_id integer          -- ajánlatkérés
--*  outer_person_id integer           -- kezdeményező személy
--*  demand_voucher_pack_id integer       -- a kért utalványok vagy utalványtípusok
--*  supply_voucher_pack_id integer       -- az ajánlott utalványok vagy utalványtípusok
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_bid_001          -- időpont megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_bid( now() );

érintett utalványtípus (ukk.pack_voucher_type)

Mezők ismertetése:
 • voucher_pack_id - utalvány csomag
 • voucher_type_id - utalványtípus
 • par - érték (opcionális)
 • quantity - mennyiség (opcionális)

Szabályok:
 • TODO: A rekord állapota alapértelmezetten 'active', kivéve, ha az értéke ÉS a nevesített utalványok értéke (azaz a címletek és sorozatszámok) is meg vannak adva.
  • Ha az érték változik, akkor vizsgálni kell a kapcsolódó 'pack_denomination.par' mező értékeit.
  • Mindaddig 'draft', amíg a nevesített utalványok értéke ('pack_denomination.par' mező) meg nem egyezik jelen rekord 'par' mezőjének értékével.

ukk.create_pack_voucher_type() - Új érintett utaványtípus létrehozása

A érintett utaványtípus alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _MandatorLabel varchar           -- kibocsátó
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _UnitLabel varchar             -- mértékegység
--*  _Barcode varchar              -- vonalkód
--*  _DefaultValidityDate date          -- a jövőben bejegyzendő utalványok alapértelmezett lejárati dátuma
--*  _IsOnceUsed boolean             -- egyszer felhasználható utalvány?
--*  _Url varchar                -- az utalványtípusra vonatkozó információk elérési útvonala
--*  _SafetyNotes varchar            -- biztonsági jegyek, azonosítók szöveges ismertetése
--*  _PictureId integer             -- jellemző kép (public.files)
--*  _WarningLimit integer            -- ezen névérték feletti ügylet riasztást vált ki
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_voucher_type_001         --Hiányzó paraméter: _MandatorLabel
--*   ukk_create_voucher_type_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _MandatorLabel
--*   ukk_create_voucher_type_003         --Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_create_voucher_type_004         --Hiányzó paraméter: _IsOnceUsed
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_voucher_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_voucher_type',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   'Puebla Sport',
--*   'Puebla Sportutalvány',
--*   'ft',
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   true,
--*   'http://puebla.hu/utalvanyaink/utalvany-fajtak',
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   50000,
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_pack_voucher_type() - Létező érintett utaványtípus adatainak módosítása

Létező érintett utaványtípus adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _VoucherPackId integer           -- utalvány csomag
--*  _VoucherTypeId integer           -- utalványtípus
--*  _Par numeric                -- érték
--*  _Quantity integer              -- mennyiség
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_pack_voucher_type_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_pack_voucher_type_002    -- nem létező érintett utalványtípus
--*   ukk_edit_pack_voucher_type_003         -- Hiányzó paraméter: _VoucherPackId
--*   ukk_edit_pack_voucher_type_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _VoucherPackId
--*   ukk_edit_pack_voucher_type_005         -- Hiányzó paraméter: _VoucherTypeId
--*   ukk_edit_pack_voucher_type_006         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _VoucherTypeId
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_pack_voucher_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_pack_voucher_type',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   1,
--*   NULL,
--*   NULL
--*  );

ukk.list_pack_voucher_type() - Érintett utaványtípusok listázása

Érintett utaványtípusok listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  voucher_pack_id integer           -- utalvány csomag
--*  voucher_type_id integer           -- utalványtípus
--*  voucher_type_name varchar          -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  par numeric                 -- érték
--*  quantity integer              -- mennyiség
--*  pack_denomination_count integer       -- hivatkozó érintett címletek száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_pack_voucher_type();

ukk.read_pack_voucher_type() - Érintett utaványtípus adatainak visszaadása

Érintett utaványtípus adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  voucher_pack_id integer          -- utalvány csomag
--*  voucher_type_id integer          -- utalványtípus
--*  par numeric                -- érték
--*  quantity integer              -- mennyiség
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_pack_voucher_type_001      -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_pack_voucher_type_002      -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_pack_voucher_type_003      -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_pack_voucher_type( 1 );

ukk.set_pack_voucher_type() - Érintett utaványtípus állapotának beállítása

Átírja a érintett utaványtípus állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_pack_voucher_type_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_pack_voucher_type_002   -- nem létező érintett utalványtípus
--*   ukk_set_pack_voucher_type_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_pack_voucher_type_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_pack_voucher_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_pack_voucher_type',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_pack_voucher_type() - Érintett utaványtípusok egyszerűsített listázása

Érintett utaványtípusok listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  voucher_pack_id integer           -- utalvány csomag
--*  voucher_type_id integer           -- utalványtípus
--*  par numeric                 -- érték
--*  quantity integer              -- mennyiség
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_pack_voucher_type();

érintett címlet (ukk.pack_denomination)

Mezők ismertetése:
 • pack_voucher_type_id - érintett utalványtípus
 • voucher_type_denomination_id - lehetséges címlet
 • par - érték (opcionális)

Szabályok:
 • TODO: A par mező értékét trigger állítja (ha van utalvány azonosítva).
 • TODO: Változás esetén vizsgálni kell a kapcsolódó 'pack_voucher_type.par' mező értékét, és a kapcsolódó rekord státuszát állítani.
 • TODO: (SQL) Törléskor nem kell törölni az entitás tartalmát, a listázásnál figyelünk erre.
 • TODO: (SQL) Vizsgálni kell, hogy egy utalványtípusban ne lehessen többször ugyanaz a címlet (aktív státusszal).
 • TODO: (SQL) Törléskor törölni kell a befoglaló típust is, ha az üres maradna.

ukk.create_pack_denomination() - Új érintett címlet létrehozása

A érintett címlet alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _PackVoucherTypeId integer         -- érintett utalványtípus
--*  _DenominationId integer           -- címlet
--*  _Par numeric                -- érték
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_pack_denomination_001         --Hiányzó paraméter: _PackVoucherTypeId
--*   ukk_create_pack_denomination_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _PackVoucherTypeId
--*   ukk_create_pack_denomination_003         --Hiányzó paraméter: _DenominationId
--*   ukk_create_pack_denomination_004         --Nem érvényes (FK) paraméter: _DenominationId
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_pack_denomination(
--*   'ukk',
--*   'ukk_pack_denomination',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   1,
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_pack_denomination() - Létező érintett címlet adatainak módosítása

Létező érintett címlet adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _PackVoucherTypeId integer         -- érintett utalványtípus
--*  _DenominationId integer           -- címlet
--*  _Par numeric                -- érték
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_pack_denomination_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_pack_denomination_002    -- nem létező érintett címlet
--*   ukk_edit_pack_denomination_003         -- Hiányzó paraméter: _PackVoucherTypeId
--*   ukk_edit_pack_denomination_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _PackVoucherTypeId
--*   ukk_edit_pack_denomination_005         -- Hiányzó paraméter: _DenominationId
--*   ukk_edit_pack_denomination_006         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _DenominationId
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_pack_denomination(
--*   'ukk',
--*   'ukk_pack_denomination',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   1,
--*   NULL
--*  );

ukk.list_pack_denomination() - Érintett címletek listázása

Érintett címletek listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  pack_voucher_type_id integer        -- érintett utalványtípus
--*  denomination_id integer           -- címlet
--*  denomination_name varchar          -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  par numeric                 -- érték
--*  serial_interval_of_pack_count integer    -- hivatkozó csomagban szereplő sorszám intervallumok száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_pack_denomination();

ukk.read_pack_denomination() - Érintett címlet adatainak visszaadása

Érintett címlet adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  pack_voucher_type_id integer        -- érintett utalványtípus
--*  denomination_id integer          -- címlet
--*  par numeric                -- érték
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_pack_denomination_001      -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_pack_denomination_002      -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_pack_denomination_003      -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_pack_denomination( 1 );

ukk.set_pack_denomination() - Érintett címlet állapotának beállítása

Átírja a érintett címlet állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_pack_denomination_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_pack_denomination_002   -- nem létező érintett címlet
--*   ukk_set_pack_denomination_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_pack_denomination_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_pack_denomination(
--*   'ukk',
--*   'ukk_pack_denomination',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_pack_denomination() - Érintett címletek egyszerűsített listázása

Érintett címletek listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  pack_voucher_type_id integer        -- érintett utalványtípus
--*  denomination_id integer           -- címlet
--*  par numeric                 -- érték
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_pack_denomination();

sorszám intervallum a csomagban (ukk.serial_interval_of_pack)

Mezők ismertetése:
 • pack_denomination_id - utalványcsomagban szereplő utalványtípus címlete (opcionális)
 • year_of_release - kibocsátás éve (opcionális)
 • validity_date - lejárati dátum
 • prefix - előtag (opcionális)
 • suffix - utótag (opcionális)
 • start_number - kezdő sorszám
 • end_number - záró sorszám

Szabályok:
 • TODO: a pack_denomination_id nem változhat!
 • TODO: (SQL) Törléskor törölni kell a befoglaló típust is, ha az üres maradna.

ukk.create_serial_interval_of_pack() - Új sorszám intervallum a csomagban létrehozása

A sorszám intervallum a csomagban alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _PackDenominationId integer         -- csomagban szereplő utalványtípus címletének azonosítója
--*  _ValidityDate date             -- lejárat dátuma
--*  _Prefix varchar               -- előtag
--*  _Suffix varchar               -- utótag
--*  _StartNumber numeric            -- kezdő sorszám
--*  _EndNumber numeric             -- záró sorszám
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_serial_interval_of_pack_001         --Hiányzó paraméter: _PackDenominationId
--*   ukk_create_serial_interval_of_pack_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _PackDenominationId
--*   ukk_create_serial_interval_of_pack_003         --Hiányzó paraméter: _StartNumber
--*   ukk_create_serial_interval_of_pack_004         --Hiányzó paraméter: _EndNumber
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_serial_interval_of_pack(
--*   'ukk',
--*   'ukk_serial_interval_of_pack',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   2016-12-31,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   12220000000,
--*   12220009999
--*  );

ukk.edit_serial_interval_of_pack() - Létező sorszám intervallum a csomagban adatainak módosítása

Létező sorszám intervallum a csomagban adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _PackDenominationId integer         -- csomagban szereplő utalványtípus címletének azonosítója
--*  _ValidityDate date             -- lejárat dátuma
--*  _Prefix varchar               -- előtag
--*  _Suffix varchar               -- utótag
--*  _StartNumber numeric            -- kezdő sorszám
--*  _EndNumber numeric             -- záró sorszám
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_serial_interval_of_pack_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_serial_interval_of_pack_002    -- nem létező csomagban szereplő sorszám intervallum
--*   ukk_edit_serial_interval_of_pack_003         -- Hiányzó paraméter: _PackDenominationId
--*   ukk_edit_serial_interval_of_pack_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _PackDenominationId
--*   ukk_edit_serial_interval_of_pack_005         -- Hiányzó paraméter: _StartNumber
--*   ukk_edit_serial_interval_of_pack_006         -- Hiányzó paraméter: _EndNumber
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_serial_interval_of_pack(
--*   'ukk',
--*   'ukk_serial_interval_of_pack',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   2016-12-31,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   12220000000,
--*   12220009999
--*  );

ukk.list_serial_interval_of_pack() - Sorszám intervallumok a csomagban listázása

Sorszám intervallumok a csomagban listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  pack_denomination_id integer        -- csomagban szereplő utalványtípus címletének azonosítója
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  start_number numeric            -- kezdő sorszám
--*  end_number numeric             -- záró sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_serial_interval_of_pack();

ukk.read_serial_interval_of_pack() - Sorszám intervallum a csomagban adatainak visszaadása

Sorszám intervallum a csomagban adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  pack_denomination_id integer        -- csomagban szereplő utalványtípus címletének azonosítója
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  start_number numeric            -- kezdő sorszám
--*  end_number numeric             -- záró sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_serial_interval_of_pack_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_serial_interval_of_pack_002   -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_serial_interval_of_pack_003   -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_serial_interval_of_pack( 1 );

ukk.set_serial_interval_of_pack() - Sorszám intervallum a csomagban állapotának beállítása

Átírja a sorszám intervallum a csomagban állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_serial_interval_of_pack_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_serial_interval_of_pack_002   -- nem létező csomagban szereplő sorszám intervallum
--*   ukk_set_serial_interval_of_pack_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_serial_interval_of_pack_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_serial_interval_of_pack(
--*   'ukk',
--*   'ukk_serial_interval_of_pack',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_serial_interval_of_pack() - Sorszám intervallumok a csomagban egyszerűsített listázása

Sorszám intervallumok a csomagban listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  pack_denomination_id integer        -- csomagban szereplő utalványtípus címletének azonosítója
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  start_number numeric            -- kezdő sorszám
--*  end_number numeric             -- záró sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_simplelist_serial_interval_of_pack_001 -- időpont megadása kötelező

eseménytípus (ukk.event_type)

Mezők ismertetése:
 • label - azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
 • short_name - rövid név
 • full_name - teljes név (opcionális)
 • transaction_status - ügylet állapotát erre állítja
 • is_close_transaction - lezárja a tranzakciót?
 • color_code - színkód a felületen (opcionális)
 • is_show - ha igaz, akkor a ügylet vagy utalvány eseménylistájában megjelenik
 • description - megjegyzés (opcionális)

Szabályok:
 • TODO: A label mező normalizált szöveg, kulcsként használjuk.

ukk.create_event_type() - Új eseménytípus létrehozása

A eseménytípus alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _TransactionStatus varchar         -- ügylet állapotát erre kell állítani
--*  _IsCloseTransaction boolean         -- lezárja a tranzakciót?
--*  _ColorCode varchar             -- színkód a felületen
--*  _IsShow boolean               -- ha igaz, akkor az ügyfél eseménylistájában megjelenik
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_event_type_001         --Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_create_event_type_002         --Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_create_event_type_003         --Hiányzó paraméter: _IsCloseTransaction
--*   ukk_create_event_type_004         --Hiányzó paraméter: _IsShow
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_event_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_event_type',
--*   1,
--*   null,
--*   'ft',
--*   'Ft',
--*   'Forint',
--*   fail,
--*   false,
--*   #ff0000,
--*   false,
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_event_type() - Létező eseménytípus adatainak módosítása

Létező eseménytípus adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _TransactionStatus varchar         -- ügylet állapotát erre kell állítani
--*  _IsCloseTransaction boolean         -- lezárja a tranzakciót?
--*  _ColorCode varchar             -- színkód a felületen
--*  _IsShow boolean               -- ha igaz, akkor az ügyfél eseménylistájában megjelenik
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_event_type_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_event_type_002    -- nem létező eseménytípus
--*   ukk_edit_event_type_003         -- Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_edit_event_type_004         -- Hiányzó paraméter: _ShortName
--*   ukk_edit_event_type_005         -- Hiányzó paraméter: _IsCloseTransaction
--*   ukk_edit_event_type_006         -- Hiányzó paraméter: _IsShow
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_event_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_event_type',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   'ft',
--*   'Ft',
--*   'Forint',
--*   fail,
--*   false,
--*   #ff0000,
--*   false,
--*   NULL
--*  );

ukk.list_event_type() - Eseménytípusok listázása

Eseménytípusok listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  transaction_status varchar         -- ügylet állapotát erre kell állítani
--*  is_close_transaction boolean        -- lezárja a tranzakciót?
--*  color_code varchar             -- színkód a felületen
--*  is_show boolean               -- ha igaz, akkor az ügyfél eseménylistájában megjelenik
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  event_count integer             -- hivatkozó események száma
--*  lnk_event_message_count integer       -- hivatkozó utalvány-beváltóhelyek száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_event_type();

ukk.read_event_type() - Eseménytípus adatainak visszaadása

Eseménytípus adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  transaction_status varchar         -- ügylet állapotát erre kell állítani
--*  is_close_transaction boolean        -- lezárja a tranzakciót?
--*  color_code varchar             -- színkód a felületen
--*  is_show boolean              -- ha igaz, akkor az ügyfél eseménylistájában megjelenik
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_event_type_001         -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_event_type_002         -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_event_type_003         -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_event_type( 1 );

ukk.set_event_type() - Eseménytípus állapotának beállítása

Átírja a eseménytípus állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_event_type_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_event_type_002   -- nem létező eseménytípus
--*   ukk_set_event_type_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_event_type_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--*   ukk_set_event_type_005   -- Nem törölhető, mert érvényes rekord hivatkozik rá: esemény
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_event_type(
--*   'ukk',
--*   'ukk_event_type',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_event_type() - Eseménytípusok egyszerűsített listázása

Eseménytípusok listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  transaction_status varchar         -- ügylet állapotát erre kell állítani
--*  is_close_transaction boolean        -- lezárja a tranzakciót?
--*  color_code varchar             -- színkód a felületen
--*  is_show boolean               -- ha igaz, akkor az ügyfél eseménylistájában megjelenik
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_event_type();

esemény (ukk.event)

Mezők ismertetése:
 • event_type_label - esemény-típus
 • request_offer_id - ajánlatkérés
 • user_id - felhasználó
 • voucher_pack_id - utalványcsomag
 • description - megjegyzés

tip Az ukk.event.voucher_pack_id és az ukk.bid.supply_voucher_pack_id mezők alapján közvetett kapcsolatban áll a két tábla.

ukk.create_event() - Új esemény létrehozása

A esemény alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EventTypeLabel varchar           -- eseménytípus
--*  _RequestOfferId integer           -- ajánlatkérés
--*  _UserId integer               -- felhasználó
--*  _VoucherPackId integer           -- utalványcsomag
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_event_001         --Hiányzó paraméter: _EventTypeLabel
--*   ukk_create_event_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _EventTypeLabel
--*   ukk_create_event_003         --Hiányzó paraméter: _RequestOfferId
--*   ukk_create_event_004         --Nem érvényes (FK) paraméter: _RequestOfferId
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_event(
--*   'ukk',
--*   'ukk_event',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   1,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_event() - Létező esemény adatainak módosítása

Létező esemény adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _EventTypeLabel varchar           -- eseménytípus
--*  _RequestOfferId integer           -- ajánlatkérés
--*  _UserId integer               -- felhasználó
--*  _VoucherPackId integer           -- utalványcsomag
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_event_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_event_002    -- nem létező esemény
--*   ukk_edit_event_003         -- Hiányzó paraméter: _EventTypeLabel
--*   ukk_edit_event_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _EventTypeLabel
--*   ukk_edit_event_005         -- Hiányzó paraméter: _RequestOfferId
--*   ukk_edit_event_006         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _RequestOfferId
--*   ukk_edit_event_007         -- Nem érvényes (FK) paraméter (érvénytelen kulcs): _UserId
--*   ukk_edit_event_008         -- Nem érvényes (FK) paraméter (érvénytelen kulcs): _VoucherPackId
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_event(
--*   'ukk',
--*   'ukk_event',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   1,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   NULL
--*  );

ukk.list_event() - Események listázása

Események listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  event_type_label varchar          -- eseménytípus
--*  event_type_name varchar           -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  request_offer_id integer          -- ajánlatkérés
--*  user_id integer               -- felhasználó
--*  voucher_pack_id integer           -- utalványcsomag
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  serial_interval_of_event_count integer   -- hivatkozó eseményhez kapcsolódó sorszám intervallumok száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_event();

ukk.read_event() - Esemény adatainak visszaadása

Esemény adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  event_type_label varchar          -- eseménytípus
--*  request_offer_id integer          -- ajánlatkérés
--*  user_id integer              -- felhasználó
--*  voucher_pack_id integer          -- utalványcsomag
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_event_001            -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_event_002            -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_event_003            -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_event( 1 );

ukk.set_event() - Esemény állapotának beállítása

Átírja a esemény állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_event_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_event_002   -- nem létező esemény
--*   ukk_set_event_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_event_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_event(
--*   'ukk',
--*   'ukk_event',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_event() - Események egyszerűsített listázása

Események listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  event_type_label varchar          -- eseménytípus
--*  request_offer_id integer          -- ajánlatkérés
--*  user_id integer               -- felhasználó
--*  voucher_pack_id integer           -- utalványcsomag
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_event();

üzenet séma (ukk.message_schema)

Mezők ismertetése:
 • recipient - címzett szerepkör (például: 'init_person', 'office_manager', 'system', 'group:ukk')
 • channel - csatorna (például: 'ui', 'email', 'sms', 'log')
 • title - üzenet címe
 • body - üzenet szövege
 • schema - Latex séma

lnk_event_message

Mezők ismertetése:
 • event_type_id - eseménytípus
 • message_schema_id - üzenet séma

ukk.create_message_schema() - Új üzenet sáma létrehozása

A üzenet sáma alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_message_schema_001         --Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_create_message_schema_002         --Hiányzó paraméter: _ShortName
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_message_schema(
--*   'ukk',
--*   'ukk_message_schema',
--*   1,
--*   null,
--*   'ft',
--*   'Ft',
--*   'Forint',
--*   NULL
--*  );

ukk.edit_message_schema() - Létező üzenet sáma adatainak módosítása

Létező üzenet sáma adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _Label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  _ShortName varchar             -- rövid név
--*  _FullName varchar              -- teljes név
--*  _Description varchar            -- megjegyzés
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_message_schema_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_message_schema_002    -- nem létező üzenetséma
--*   ukk_edit_message_schema_003         -- Hiányzó paraméter: _Label
--*   ukk_edit_message_schema_004         -- Hiányzó paraméter: _ShortName
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_message_schema(
--*   'ukk',
--*   'ukk_message_schema',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   'ft',
--*   'Ft',
--*   'Forint',
--*   NULL
--*  );

ukk.list_message_schema() - Üzenet sámák listázása

Üzenet sámák listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*  lnk_event_message_count integer       -- hivatkozó utalvány-beváltóhelyek száma
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_message_schema();

ukk.read_message_schema() - Üzenet sáma adatainak visszaadása

Üzenet sáma adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  label varchar               -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar             -- teljes név
--*  name varchar                -- név (a teljes név, ha az nincs, akkor a rövid név)
--*  description varchar            -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_message_schema_001       -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_message_schema_002       -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_message_schema_003       -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_message_schema( 1 );

ukk.set_message_schema() - Üzenet sáma állapotának beállítása

Átírja a üzenet sáma állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_message_schema_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_message_schema_002   -- nem létező üzenetséma
--*   ukk_set_message_schema_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_message_schema_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_message_schema(
--*   'ukk',
--*   'ukk_message_schema',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_message_schema() - Üzenet sámák egyszerűsített listázása

Üzenet sámák listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  label varchar                -- azonosító címke üzleti logika számára (kulcsmező)
--*  short_name varchar             -- rövid név
--*  full_name varchar              -- teljes név
--*  description varchar             -- megjegyzés
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_message_schema();

érintett intervallum (ukk.serial_interval_of_event)

Mezők ismertetése:
 • event_id - esemény
 • prefix - előtag (opcionális)
 • suffix - utótag (opcionális)
 • start_number - kezdő sorszám
 • end_number - záró sorszám

Szabályok:
 • TODO: event_id nem változhat!

ukk.create_serial_interval_of_pack() - Új sorszám intervallum a csomagban létrehozása

A sorszám intervallum a csomagban alapadatainak rögzítése, aktív státusszal.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EventId integer              -- esemény
--*  _YearOfRelease integer           -- kibocsátás éve
--*  _ValidityDate date             -- lejárat dátuma
--*  _Prefix varchar               -- előtag
--*  _Suffix varchar               -- utótag
--*  _StartNumber numeric            -- kezdő sorszám
--*  _EndNumber numeric             -- záró sorszám
--* RESULT
--*  integer                -- az új rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_create_serial_interval_of_event_001         --Hiányzó paraméter: _EventId
--*   ukk_create_serial_interval_of_event_002         --Nem érvényes (FK) paraméter: _EventId
--*   ukk_create_serial_interval_of_event_003         --Hiányzó paraméter: _ValidityDate
--*   ukk_create_serial_interval_of_event_004         --Hiányzó paraméter: _StartNumber
--*   ukk_create_serial_interval_of_event_005         --Hiányzó paraméter: _EndNumber
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.create_serial_interval_of_event(
--*   'ukk',
--*   'ukk_serial_interval_of_event',
--*   1,
--*   null,
--*   1,
--*   NULL,
--*   2016-12-31,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   12220000000,
--*   12220009999
--*  );

ukk.edit_serial_interval_of_pack() - Létező sorszám intervallum a csomagban adatainak módosítása

Létező sorszám intervallum a csomagban adatainak módosítása

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar           -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer             -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar            -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer                -- egyedazonosító
--*  _EventId integer              -- esemény
--*  _YearOfRelease integer           -- kibocsátás éve
--*  _ValidityDate date             -- lejárat dátuma
--*  _Prefix varchar               -- előtag
--*  _Suffix varchar               -- utótag
--*  _StartNumber numeric            -- kezdő sorszám
--*  _EndNumber numeric             -- záró sorszám
--* RESULT
--*  integer                   -- 'az új rekord azonosítója (id)'
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_edit_serial_interval_of_event_001    -- egyedazonosító megadása kötelező
--*    ukk_edit_serial_interval_of_event_002    -- nem létező eseményhez kapcsolódó sorszám intervallum
--*   ukk_edit_serial_interval_of_event_003         -- Hiányzó paraméter: _EventId
--*   ukk_edit_serial_interval_of_event_004         -- Nem érvényes (FK) paraméter: _EventId
--*   ukk_edit_serial_interval_of_event_005         -- Hiányzó paraméter: _ValidityDate
--*   ukk_edit_serial_interval_of_event_006         -- Hiányzó paraméter: _StartNumber
--*   ukk_edit_serial_interval_of_event_007         -- Hiányzó paraméter: _EndNumber
--* NOTES
--*
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.edit_serial_interval_of_event(
--*   'ukk',
--*   'ukk_serial_interval_of_event',
--*   1,
--*   NULL,
--*   1,
--*   1,
--*   NULL,
--*   2016-12-31,
--*   NULL,
--*   NULL,
--*   12220000000,
--*   12220009999
--*  );

ukk.list_serial_interval_of_pack() - Sorszám intervallumok a csomagban listázása

Sorszám intervallumok a csomagban listázása az adott időpontban, a kapcsolódó egyedek főbb tulajdonságaival.

--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  creation_user_name varchar         -- a rekord bejegyzését kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  modification_user_name varchar       -- a rekord utolsó módosítását kezdeményező BOB felhasználó neve
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  event_id integer              -- esemény
--*  year_of_release integer           -- kibocsátás éve
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  start_number numeric            -- kezdő sorszám
--*  end_number numeric             -- záró sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.list_serial_interval_of_event();

ukk.read_serial_interval_of_pack() - Sorszám intervallum a csomagban adatainak visszaadása

Sorszám intervallum a csomagban adott időpontban érvényes adatainak visszaadása.

--* INPUTS
--*  _EID                    -- egyedazonosító
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota (active, deleted)
--*  event_id integer              -- esemény
--*  year_of_release integer          -- kibocsátás éve
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  start_number numeric            -- kezdő sorszám
--*  end_number numeric             -- záró sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_read_serial_interval_of_event_001  -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_read_serial_interval_of_event_002  -- nem megfelelő egyedazonosító
--*   ukk_read_serial_interval_of_event_003  -- időpont megadása kötelező
--*
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.read_serial_interval_of_event( 1 );

ukk.set_serial_interval_of_pack() - Sorszám intervallum a csomagban állapotának beállítása

Átírja a sorszám intervallum a csomagban állapotát a kapott paraméternek megfelelően.

--* INPUTS
--*  _LockAccountName varchar          -- technikai mező: kezdeményező fiók neve
--*  _LockModulLabel varchar          -- technikai mező: kezdeményező modul neve
--*  _LockUserId integer            -- technikai mező: kezdeményező felhasználó azonosítója
--*  _LockFormCode varchar           -- technikai mező: űrlapazonosító a böngészőfrissítés általi újraküldések megelőzésére
--*  _EID integer,               -- a változtatandó egyed azonosítója
--*  _Status,                  -- egyed állapota (active, deleted)
--* RESULT
--*  _EID                    -- a rekord azonosítója (id)
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_set_serial_interval_of_event_001   -- egyedazonosító megadása kötelező
--*   ukk_set_serial_interval_of_event_002   -- nem létező eseményhez kapcsolódó sorszám intervallum
--*   ukk_set_serial_interval_of_event_003   -- állapot megadása kötelező
--*   ukk_set_serial_interval_of_event_004   -- status csak active vagy deleted lehet
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*  SELECT ukk.set_serial_interval_of_event(
--*   'ukk',
--*   'ukk_serial_interval_of_event',
--*   1,
--*   'aaa123',
--*   3,
--*   'active'
--*  );

ukk.simplelist_serial_interval_of_pack() - Sorszám intervallumok a csomagban egyszerűsített listázása

Sorszám intervallumok a csomagban listázása az adott időpontban.

--* INPUTS
--*
--* RESULT
--*  id integer                 -- rekordazonosító
--*  eid integer                 -- egyed azonosítója (egyed létrehozásakor az értéke megegyezik a rekordazonosítóval)
--*  creation_time timestamp with time zone   -- érvényesség kezdete (megegyezik az előző állapot modification_time mezőjével)
--*  creation_user_id integer          -- létrehozó felhasználó (megegyezik az előző állapot modification_user_id mezőjével)
--*  modification_time timestamp with time zone -- módosítás időpontja (megegyezik a következő állapot creation_time mezőjével)
--*  modification_user_id integer        -- módosító felhasználó (megegyezik a következő állapot creation_user_id mezőjével)
--*  status varchar               -- egyed állapota
--*  event_id integer              -- esemény
--*  year_of_release integer           -- kibocsátás éve
--*  validity_date date             -- lejárat dátuma
--*  prefix varchar               -- előtag
--*  suffix varchar               -- utótag
--*  start_number numeric            -- kezdő sorszám
--*  end_number numeric             -- záró sorszám
--*
--*  Hibakódok:
--*   -
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.simplelist_serial_interval_of_event();

Általános működési szabályok

Utalvánnyal kapcsolatos lehetséges események

Bejegyzés

Nyilvántartott tulajdonos bejegyzése

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback