Log inRegister

Beváltóhely hálózatok kezelése (ukk_cashing_network)

Törzsadat bejegyzése, karbantartása és törlése.

Bejegyzett jogok

list
Beváltóhely hálózatok listázása
create
Beváltóhely hálózat rögzítése
read
Beváltóhely hálózat megtekintése
edit
Beváltóhely hálózat módosítása
delete
Beváltóhely hálózat törlése
activate
Beváltóhely hálózat aktiválása
viewadminfo
Adminisztrációs információk megjelenítése

Felület ismertetése

ukk cashing network.png

[Új Beváltóhely hálózat adatai] / [Beváltóhely hálózat adatai] panel

 • [Rövid név] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított beváltóhely hálózat rövid neve vagy rövidítése. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan rövid névvel „aktív” vagy „törölt” állapotú beváltóhely hálózat rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Teljes név] beviteli mező
  • Az új vagy módosított beváltóhely hálózat teljes megnevezése.

 • [Azonosító] beviteli mező
  • Az új vagy módosított beváltóhely hálózat hivatkozási azonosítója. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan azonosítóval „aktív” vagy „törölt” állapotú beváltóhely hálózat rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Megjegyzés] beviteli mező
  • Az adott beváltóhely hálózatot bővebben leíró információ adható meg.

[Beváltóhely hálózat kereső] panel

 • [Név] beviteli mező
  • Keresés gombra kattintáskor vagy az állapot jelölő gombok melletti tölcsér ikonra kattintáskor a megadott nevet tartalmazó beváltóhely hálózatok kerülnek csak listázásra. A megadott szó vagy szó részlet a felvitt beváltóhely hálózatok rövid és teljes nevében, valamint az azonosítóban bárhol lehet. A keresés kis/nagybetű érzéketlen.

[Beváltóhely hálózatok listája] panel

 • A táblázatban a modul konfigurációjának megfelelő darabszámú tétel kerül felsorolásra. Amennyiben több tétel van, mint amennyi megjeleníthető, egy lapozó is megjelenik a lista alatt.

Kapcsolódó adatbázis

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback