Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » ModulUkkCashingSite

Beváltóhelyek kezelése (ukk_cashing_site)

Törzsadat bejegyzése, karbantartása és törlése.

Bejegyzett jogok

list
Beváltóhelyek listázása
create
Beváltóhely rögzítése
read
Beváltóhely megtekintése
edit
Beváltóhely módosítása
delete
Beváltóhely törlése
activate
Beváltóhely aktiválása
viewadminfo
Adminisztrációs információk megjelenítése

Felület ismertetése

[Új Beváltóhely adatai] / [Beváltóhely adatai] panel

 • [Beváltóhely hálózat] beviteli mező (kötelező)
  • Az a beváltóhely hálózat, melyhez az új vagy módosított beváltóhely tartozik. Az adatbázisba felvitt beváltóhely hálózatokból lehet lenyílómenüből választani.

 • [Rövid név] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított beváltóhely rövid neve vagy rövidítése. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan rövid névvel „aktív” vagy „törölt” állapotú beváltóhely rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Teljes név] beviteli mező
  • Az új vagy módosított beváltóhely teljes megnevezése.

 • [Email cím] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított beváltóhely elsődleges email címe.

 • [Telefonszám] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított beváltóhely elsődleges telefonszáma.

 • [Ország] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított beváltóhely országa. Alapértelmezett: Magyar.

 • [Település kereső] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított beváltóhely települése. A felületen gépelve egy automatikusan megjelenő listából választható.

 • [Cím első sora] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított beváltóhely elsődleges címének első sora.

 • [Cím második sora] beviteli mező
  • Az új vagy módosított beváltóhely elsődleges címének második sora.

 • [Megjegyzés] beviteli mező
  • Az adott beváltóhelyet bővebben leíró információ adható meg.

[Beváltóhely kereső] panel

 • [Név] beviteli mező
  • Keresés gombra kattintáskor vagy az állapot jelölő gombok melletti tölcsér ikonra kattintáskor a megadott nevet tartalmazó beváltóhelyek kerülnek csak listázásra. A megadott szó vagy szó részlet a felvitt beváltóhelyek rövid és teljes nevében, valamint az azonosítóban bárhol lehet. A keresés kis/nagybetű érzéketlen.

[Beváltóhelyek listája] panel

 • A táblázatban a modul konfigurációjának megfelelő darabszámú tétel kerül felsorolásra. Amennyiben több tétel van, mint amennyi megjeleníthető, egy lapozó is megjelenik a lista alatt.

Kapcsolódó adatbázis

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback