Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » ModulUkkCurrency

Pénznemek kezelése (ukk_currency)

Törzsadat bejegyzése, karbantartása és törlése.

Bejegyzett jogok

list
Pénznemek listázása
create
Pénznem rögzítése
read
Pénznem megtekintése
edit
Pénznem módosítása
delete
Pénznem törlése
activate
Pénznem aktiválása
viewadminfo
Adminisztrációs információk megjelenítése

Felület ismertetése

ukk currency.png

[Új Pénznem adatai] / [Pénznem adatai] panel

 • [Rövid név] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított pénznem rövid neve vagy rövidítése. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan rövid névvel „aktív” vagy „törölt” állapotú pénznem rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Teljes név] beviteli mező
  • Az új vagy módosított pénznem teljes megnevezése.

 • [Azonosító] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított pénznem hivatkozási azonosítója. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan azonosítóval „aktív” vagy „törölt” állapotú pénznem rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Megjegyzés] beviteli mező
  • Az adott pénznemet bővebben leíró információ adható meg.

[Pénznem kereső] panel

 • [Név] beviteli mező
  • Keresés gombra kattintáskor vagy az állapot jelölő gombok melletti tölcsér ikonra kattintáskor a megadott nevet tartalmazó pénznemek kerülnek csak listázásra. A megadott szó vagy szó részlet a felvitt pénznemek rövid és teljes nevében, valamint az azonosítóban bárhol lehet. A keresés kis/nagybetű érzéketlen.

[Pénznemek listája] panel

 • A táblázatban a modul konfigurációjának megfelelő darabszámú tétel kerül felsorolásra. Amennyiben több tétel van, mint amennyi megjeleníthető, egy lapozó is megjelenik a lista alatt.

Kapcsolódó adatbázis

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback