Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » ModulUkkDenomination

Címletek kezelése (ukk_denomination)

Törzsadat bejegyzése, karbantartása és törlése.

Bejegyzett jogok

list
Címletek listázása
create
Címlet rögzítése
read
Címlet megtekintése
edit
Címlet módosítása
delete
Címlet törlése
activate
Címlet aktiválása
viewadminfo
Adminisztrációs információk megjelenítése

Felület ismertetése

[Új Címlet adatai] / [Címlet adatai] panel

 • [Rövid név] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított címlet rövid neve vagy rövidítése. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan rövid névvel „aktív” vagy „törölt” állapotú címlet rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Teljes név] beviteli mező
  • Az új vagy módosított címlet teljes megnevezése.

 • [Azonosító] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított címlet hivatkozási azonosítója. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan azonosítóval „aktív” vagy „törölt” állapotú címlet rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Névérték] beviteli mező (kötelező)
  • A címlet névértéke.

 • [N.É. felülbírálható?] beviteli mező
  • A címlet névértéke utalványtípusonként felülbírálható-e?.

 • [Ár] beviteli mező (kötelező)
  • A címlet ára.

 • [Ár felülbírálható?] beviteli mező
  • A címlet ára utalványtípusonként felülbírálható-e?.

 • [Pénznem] beviteli mező
  • Az adott címletet pénzneme. A rendszerbe felvitt pénznemek közül választható.

 • [Mértékegység] beviteli mező
  • Az adott címletet mértékegysége. A rendszerbe felvitt mértékegységek közül választható.

[Címlet kereső] panel

 • [Név] beviteli mező
  • Keresés gombra kattintáskor vagy az állapot jelölő gombok melletti tölcsér ikonra kattintáskor a megadott nevet tartalmazó címletek kerülnek csak listázásra. A megadott szó vagy szó részlet a felvitt címletek rövid és teljes nevében, valamint az azonosítóban bárhol lehet. A keresés kis/nagybetű érzéketlen.

[Címletek listája] panel

 • A táblázatban a modul konfigurációjának megfelelő darabszámú tétel kerül felsorolásra. Amennyiben több tétel van, mint amennyi megjeleníthető, egy lapozó is megjelenik a lista alatt.

Kapcsolódó adatbázis

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback