Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » ModulUkkMandator

Kibocsátók kezelése (ukk_mandator)

Törzsadat bejegyzése, karbantartása és törlése.

Bejegyzett jogok

list
Kibocsátók listázása
create
Kibocsátó rögzítése
read
Kibocsátó megtekintése
edit
Kibocsátó módosítása
delete
Kibocsátó törlése
activate
Kibocsátó aktiválása
viewadminfo
Adminisztrációs információk megjelenítése

Felület ismertetése

ukk mandator.png

[Új Kibocsátó adatai] / [Kibocsátó adatai] panel

 • [Rövid név] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított kibocsátó rövid neve vagy rövidítése. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan rövid névvel „aktív” vagy „törölt” állapotú kibocsátó rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Teljes név] beviteli mező
  • Az új vagy módosított kibocsátó teljes megnevezése.

 • [Azonosító] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított kibocsátó hivatkozási azonosítója. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan azonosítóval „aktív” vagy „törölt” állapotú kibocsátó rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Url] beviteli mező
  • A kibocsátó honlapja.

 • [Megjegyzés] beviteli mező
  • Az adott pénznemet bővebben leíró információ adható meg.

[Kibocsátó kereső] panel

 • [Név] beviteli mező
  • Keresés gombra kattintáskor vagy az állapot jelölő gombok melletti tölcsér ikonra kattintáskor a megadott nevet tartalmazó kibocsátók kerülnek csak listázásra. A megadott szó vagy szó részlet a felvitt kibocsátók rövid és teljes nevében, valamint az azonosítóban bárhol lehet. A keresés kis/nagybetű érzéketlen.

[Kibocsátók listája] panel

 • A táblázatban a modul konfigurációjának megfelelő darabszámú tétel kerül felsorolásra. Amennyiben több tétel van, mint amennyi megjeleníthető, egy lapozó is megjelenik a lista alatt.

Kapcsolódó adatbázis

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback