Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » ModulUkkOffice

Irodák kezelése (ukk_office)

Törzsadat bejegyzése, karbantartása és törlése.

Bejegyzett jogok

list
Irodák listázása
create
Iroda rögzítése
read
Iroda megtekintése
edit
Iroda módosítása
delete
Iroda törlése
activate
Iroda aktiválása
viewadminfo
Adminisztrációs információk megjelenítése

Felület ismertetése

ukk office.png

[Új Iroda adatai] / [Iroda adatai] panel

 • [Rövid név] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított iroda rövid neve vagy rövidítése. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan rövid névvel „aktív” vagy „törölt” állapotú iroda rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Teljes név] beviteli mező
  • Az új vagy módosított iroda teljes megnevezése.

 • [Azonosító] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított iroda hivatkozási azonosítója. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan azonosítóval „aktív” vagy „törölt” állapotú iroda rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Email cím] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított iroda elsődleges email címe.

 • [Telefonszám] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított iroda elsődleges telefonszáma.

 • [Irodavezető] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított iroda vezetője. A vezetőnek mint felhasználónak létezni kell a rendszerben, valamint az 'irodavezetők' csoport tagjának kell lennie.

 • [Ország] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított iroda országa. Alapértelmezett: Magyar.

 • [Település kereső] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított iroda települése. A felületen gépelve egy automatikusan megjelenő listából választható.

 • [Cím első sora] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított iroda elsődleges címének első sora.

 • [Cím második sora] beviteli mező
  • Az új vagy módosított iroda elsődleges címének második sora.

 • [Megjegyzés] beviteli mező
  • Az adott irodát bővebben leíró információ adható meg.

[Iroda kereső] panel

 • [Név] beviteli mező
  • Keresés gombra kattintáskor vagy az állapot jelölő gombok melletti tölcsér ikonra kattintáskor a megadott nevet tartalmazó irodák kerülnek csak listázásra. A megadott szó vagy szó részlet a felvitt irodák rövid és teljes nevében, valamint az azonosítóban bárhol lehet. A keresés kis/nagybetű érzéketlen.

[Irodák listája] panel

 • A táblázatban a modul konfigurációjának megfelelő darabszámú tétel kerül felsorolásra. Amennyiben több tétel van, mint amennyi megjeleníthető, egy lapozó is megjelenik a lista alatt.

Kapcsolódó adatbázis

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback