Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » ModulUkkSalesTax

ÁFA - Általános forgalmi adó (ukk_sales_tax)

Törzsadat bejegyzése, karbantartása és törlése.

Bejegyzett jogok

list
Általános forgalmi adók listázása
create
Általános forgalmi adó rögzítése
read
Általános forgalmi adó megtekintése
edit
Általános forgalmi adó módosítása
delete
Általános forgalmi adó törlése
activate
Általános forgalmi adó aktiválása
viewadminfo
Adminisztrációs információk megjelenítése

Felület ismertetése

ukk sales tax.png

[Új ÁFA kulcs adatai] / [ÁFA kulcs adatai] panel

 • [Rövid név] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított ÁFA kulcs rövid neve vagy rövidítése. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan rövid névvel „aktív” vagy „törölt” állapotú ÁFA kulcs rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Teljes név] beviteli mező
  • Az új vagy módosított ÁFA kulcs teljes megnevezése.

 • [ÁFA mértéke] beviteli mező
  • Az áfa mértéke százalék formában. (Pl.: 27)

 • [Szorzó] beviteli mező
  • Az áfa szorzója 0 és 1 közé eső tört formában. (Pl.: 0.2126)

 • [Azonosító] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított ÁFA kulcs hivatkozási azonosítója. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan azonosítóval „aktív” vagy „törölt” állapotú ÁFA kulcs rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Megjegyzés] beviteli mező
  • Az adott ÁFA kulcsot bővebben leíró információ adható meg.

[ÁFA kulcs kereső] panel

 • [Név] beviteli mező
  • Keresés gombra kattintáskor vagy az állapot jelölő gombok melletti tölcsér ikonra kattintáskor a megadott nevet tartalmazó ÁFA kulcsok kerülnek csak listázásra. A megadott szó vagy szó részlet a felvitt ÁFA kulcsok rövid és teljes nevében, valamint az azonosítóban bárhol lehet. A keresés kis/nagybetű érzéketlen.

[ÁFA kulcsok listája] panel

 • A táblázatban a modul konfigurációjának megfelelő darabszámú tétel kerül felsorolásra. Amennyiben több tétel van, mint amennyi megjeleníthető, egy lapozó is megjelenik a lista alatt.

Kapcsolódó adatbázis

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback