Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » ModulUkkUnit

Mértékegységek kezelése (ukk_unit)

Törzsadat bejegyzése, karbantartása és törlése.

Bejegyzett jogok

list
Mértékegységek listázása
create
Mértékegység rögzítése
read
Mértékegység megtekintése
edit
Mértékegység módosítása
delete
Mértékegység törlése
activate
Mértékegység aktiválása
viewadminfo
Adminisztrációs információk megjelenítése

Felület ismertetése

ukk unit.png

[Új Mértékegység adatai] / [Mértékegység adatai] panel

 • [Rövid név] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított mértékegység rövid neve vagy rövidítése. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan rövid névvel „aktív” vagy „törölt” állapotú mértékegység rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Teljes név] beviteli mező
  • Az új vagy módosított mértékegység teljes megnevezése.

 • [Azonosító] beviteli mező (kötelező)
  • Az új vagy módosított mértékegység hivatkozási azonosítója. A rendszer vizsgálja, hogy van-e már ugyanolyan azonosítóval „aktív” vagy „törölt” állapotú mértékegység rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van a felület hibát jelez.

 • [Megjegyzés] beviteli mező
  • Az adott mértékegységet bővebben leíró információ adható meg.

[Mértékegység kereső] panel

 • [Név] beviteli mező
  • Keresés gombra kattintáskor vagy az állapot jelölő gombok melletti tölcsér ikonra kattintáskor a megadott nevet tartalmazó mértékegységek kerülnek csak listázásra. A megadott szó vagy szó részlet a felvitt mértékegységek rövid és teljes nevében, valamint az azonosítóban bárhol lehet. A keresés kis/nagybetű érzéketlen.

[Mértékegységek listája] panel

 • A táblázatban a modul konfigurációjának megfelelő darabszámú tétel kerül felsorolásra. Amennyiben több tétel van, mint amennyi megjeleníthető, egy lapozó is megjelenik a lista alatt.

Kapcsolódó adatbázis

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback