Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » ModulUkkVoucherType

Utalványtípusok kezelése (ukk_voucher_type)

Törzsadat bejegyzése, karbantartása és törlése.

Bejegyzett jogok

list
Utalványtípusok listázása
create
Utalványtípus rögzítése
read
Utalványtípus megtekintése
edit
Utalványtípus módosítása
delete
Utalványtípus törlése
activate
Utalványtípus aktiválása
list_denomination
Címletek listázása
create_denomination
Címlet rögzítése
read_denomination
Címlet megtekintése
edit_denomination
Címlet módosítása
delete_denomination
Címlet törlése
activate_denomination
Címlet aktiválása
list_serial_number
Sorszámok listázása
create_serial_number
Sorszám rögzítése
read_serial_number
Sorszám megtekintése
edit_serial_number
Sorszám módosítása
delete_serial_number
Sorszám törlése
activate_serial_number
Sorszám aktiválása
viewadminfo
Adminisztrációs információk megjelenítése

Felület ismertetése

Kapcsolódó adatbázis

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback