Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UgyletFolyamata

Csere folyamata

… a 2015.06.02-i (debreceni) egyeztetés fényében.

Abban maradtunk, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben direkt felhasználók közötti csere illetve utalvány-keresés kezdeményezése, ajánlattétel és annak elfogadása vagy elutasítása zajlik a tervezett Utalványkezelő Központ (továbbiakban: UKK) rendszerben.

Ez kérdéseket vet fel a kezdeményezhető kérés(ek)et és az ajánlattételeket illetően.

Szerepek, fogalmak

Felhasználó
Bárki szabadon regisztrálhat a rendszerbe, így felhasználóvá válhat. A felhasználók eltérő jogosultságokkal rendelkezhetnek.
Hirdetés
Azonosított utalványok kínálata vagy keresett utalványok keresése a rendszer felületén. Kezdeményezésénekmódjai alább.
Ajánlat
Hirdetésre adott konkrét ajánlat, amit a hirdetés kezdeményezője elfogadhat vagy elutasíthat.
Hirdető
Minden felhasználó rendelkezik ezzel a joggal. A hirdető feltöltheti az általa birtokolt utalványokat a rendszerbe, azok azonosító sorszámával együtt. Ezen kívül a lentebb felsorolt módokon hirdetést kezdeményezhet, illetve a hirdetésre érkező ajánlatokat elfogadhatja vagy elutasíthatja.
Előfizető
Részletesen alább.
Ajánlattevő
A rendszerbe felkerült hirdetésekre ajánlatot tehet. Jelen elképzelések szerint érvényes előfizetéssel rendelkező felhasználó rendelkezik ilyen joggal.

Előfizetéses konstrukció

Előfizetés nélkül csak hirdetést adhat fel a felhasználó, majd a kapott ajánlatokat elfogadhatja vagy elutasíthatja.

Érvényes előfizetés esetén (ami az UKK munkatársait jellemzi) láthatja a kéréseket, és arra ajánlatot tehet.

Hirdetés feladása és az arra adható ajánlatok

A hirdetés (kezdeményezés) célja lehet a) csere vagy b) keresés, esetleg c) kínálat magadása.

Nézzünk egy példát:

X személy vagyok, van a tulajdonomban
  • 150000 Ft Sport utalvány
  • 150000 Ft Kulturális utalvány

Az alábbi hirdetés-típusok lehetségesek:

a) cserél: Fenti utalványaimat szeretném elcserélni Étkezési utalványra, mennyit kapok érte?

A hirdetést a kínált utalványok sorszámainak pontos megadásával lehet kezdeményezni. Az így azonosított utalványok egy időben csak egy hirdetésben szerepelhetnek. Egyértelmű kérdésre egyértelmű válasz adható, amit a kezdeményező vagy elfogad vagy sem…

b) Keres: Szeretnék hozzájutni 180000 Ft Étkezési utalványhoz, mit kell adjak érte?

Ez már nem olyan egyszerűen megválaszolható, hiszen (feltételezve, hogy a hirdetés feladója feltöltötte - sorszámok megadásával - a rendelkezésre álló utalványok listáját,) számos variáció elképzelhető:

  1. 100000 Ft Sport + 100000 Ft Kulturális utalványért megkaphatom
  2. 150000 Ft Sport + 50000 Ft Kulturális utalványért megkaphatom
  3. 170000 Ft értékű utalványt adok érte, de minimum 50000 Ft Sport utalvány legyen benne
  4. és további variációk…

Számomra logikusnak tűnne, hogy egy időben egy ajánlattevő egy ajánlatot tehet, amit ha a hirdetés feladója elutasít, akkor más feltételek mellett újabb követhet.

Az a) típusú hirdetésben felajánlott utalványok nem láthatóak a hirdetést feladó szabad készletében. A hirdetést feladó felhasználónak egy ajánlat elfogadásakor a meg kell adni az ügyletben érintett sorszámokat, amelyek ezt követően nem látszanak a szabad készletében.

c) kínál: Elképzelhető még olyan jellegű hirdetés is, hogy megnevezem, mitől akarok megszabadulni, és mely utalványtípusok érdekelnek.

Ebben az esetben az ajánlattevő a hirdetés feladójának készlete és érdeklődése alapján tehet ajánlatot…

Az a) típusú hirdetésben felajánlott utalványok nem láthatóak a hirdetést feladó szabad készletében. A hirdetést feladó felhasználónak egy ajánlat elfogadásakor a meg kell adni az ügyletben érintett sorszámokat, amelyek ezt követően nem látszanak a szabad készletében.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback