Log inRegister

Beváltóhely hálózat (ukk_cashing_network)

Modul elérése

Törzsadatok/Beváltóhely hálózat

Leírás

Egy jövőbeni fejlesztés során azokat a beváltóhely hálózatokat lehet majd itt rögzíteni ahol a rendszerbe felvitt utalványokat be lehet váltani.

Műveletek

Listázás

Beváltóhely hálózatok keresésére, listázására szolgál.

Rögzítés

Új beváltóhely hálózat felvitelére szolgál.
 • Új beváltóhely hálózat felvitelekor, a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven beváltóhely hálózat rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A beváltóhely hálózat a rögzítés pillanatától jön létre „aktív” állapottal.
 • A beváltóhely hálózat a listában azonnal látható.
Kötelező mezők
 • Rövid név: a beváltóhely hálózat rövidmegnevezése.
 • Azonosító: egyedi azonosító ami alapján adatbázis kapcsolat valósítható meg
További mezők
 • Teljes név: a beváltóhely hálózat teljes megnevezése.
 • Url: a beváltóhely hálózat honlapja
 • Megjegyzés: az adott beváltóhely hálózatot bővebben leíró információ adható meg.

Szerkesztés

Adott beváltóhely hálózat szerkesztésére szolgál.
 • Már rögzített beváltóhely hálózat átnevezéskor a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven beváltóhely hálózat rögzítve, ha nincs átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A változások a változtatás pillanatától érvényesek, a módosítás a listában azonnal látható.

Törlés

Adott beváltóhely hálózat törlésére szolgál, a törlés nem fizikai törlés.
 • A beváltóhely hálózat a törlés pillanatától „törölt” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.
 • Csak használaton kívüli beváltóhely hálózat törölhető.

Aktiválás

Adott beváltóhely hálózat aktiválására szolgál.
 • A beváltóhely hálózat az aktiválás pillanatától „aktív” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.

Egyediség

 • Új beváltóhely hálózat felvitelekor, illetve már rögzített beváltóhely hálózat átnevezéskor a rendszer ellenőrzi van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven beváltóhely hálózat rögzítve, ha nincs, rögzítésre illetve átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.

Modul hatása modulokra

Nincs.

Modulok hatása a modulra

 • Csak az itt rögzített, „aktív” állapotú beváltóhely hálózattal rögzíthető beváltóhely.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback