Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkAdminDoc » UkkCashingSite

Beváltóhely (ukk_cashing_site)

Modul elérése

Törzsadatok/Beváltóhely

Leírás

Egy jövőbeni fejlesztés során azokat a konkrét címmel rendelkező beváltóhelyeket lehet majd itt rögzíteni ahol a rendszerbe felvitt utalványokat be lehet váltani.

Műveletek

Listázás

Beváltóhelyek keresésére, listázására szolgál.

Rögzítés

Új beváltóhely felvitelére szolgál.
 • Új beváltóhely felvitelekor, a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven beváltóhely rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A beváltóhely a rögzítés pillanatától jön létre „aktív” állapottal.
 • A beváltóhely a listában azonnal látható.
Kötelező mezők
 • Beváltóhely hálózat: a hálózat amihez a beváltóhely tartozik
 • Rövid név: a beváltóhely rövidmegnevezése.
 • Email cím: az beváltóhely elsődleges email címe
 • Telefonszám: az beváltóhely elsődleges telefonszáma
 • Ország: az beváltóhely elsődleges címének országa
 • Település kereső: az beváltóhely elsődleges címének települése
 • Cím első sora: az beváltóhely elsődleges címe

További mezők
 • Teljes név: a beváltóhely teljes megnevezése.
 • Cím második sora: Az beváltóhely címének második sora amennyiben az első sorba nem fér ki
 • Megjegyzés: az adott beváltóhelyet bővebben leíró információ adható meg.

Szerkesztés

Adott beváltóhely szerkesztésére szolgál.
 • Már rögzített beváltóhely átnevezéskor a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven beváltóhely rögzítve, ha nincs átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A változások a változtatás pillanatától érvényesek, a módosítás a listában azonnal látható.

Törlés

Adott beváltóhely törlésére szolgál, a törlés nem fizikai törlés.
 • A beváltóhely a törlés pillanatától „törölt” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.
 • Csak használaton kívüli beváltóhely törölhető.

Aktiválás

Adott beváltóhely aktiválására szolgál.
 • A beváltóhely az aktiválás pillanatától „aktív” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.

Egyediség

 • Új beváltóhely felvitelekor, illetve már rögzített beváltóhely átnevezéskor a rendszer ellenőrzi van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven beváltóhely rögzítve, ha nincs, rögzítésre illetve átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.

Modul hatása modulokra

Nincs.

Modulok hatása a modulra

 • Csak olyan településhez rögzíthető beváltóhely ami szerepel az adatbázisban
 • Csak a beváltóhely hálózat modulban rögzített, „aktív” állapotú beváltóhely hálózatokhoz rögzíthető beváltóhely.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback