Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkCheckPack

Utalvány csomag ellenőrzése

1 Az utalványcsomag felépítése

Az alábbi táblák alkotják:

2 Kapcsolódó táblák

Bizonyos kibocsátók esetén megkapjuk az érvényes sorszámokat, azaz két eset lehetséges: a Az adott utalványtípus címletéhez egyáltalán nem tároljuk az érvényes sorszámintervallumokat. b Az adott utalványtípus címletéhez az összes érvényes sorszámintervallumot tároljuk.

Az utalványtípus felépítése:

Utalvány leírása:

3 Ellenőrzés menete

A csomag csak abban az esetben megfelelő, amennyiben minden eleme megfelelő. A csomagban lehetnek olyan utalványok, melyek riasztást váltanak ki, de érvényesek (engedélyezettek). A csomagban lehetnek olyan utalványok, melyek nem engedélyezettek, ebben az esetben a csomag érvénytelen.

3.1 Ismerjük az érvényes sorszámokat? [CHECK_VALID_SERIAL_NUMBER]

Ha egy utalványtípus címletéhez nem tartozik sorszám intervallum, akkor a csomagban lévő sorszámok megfeleltek. Ha tartozik hozzá, akkor meg kell felelnie, különben érvénytelen a csomag.

3.2 A sorszámok a nyilvántartott címletnél szerepelnek? [CHECK_VALID_SERIAL_NUMBER_IN_DENOMINATION]

Ha nem, akkor hiba.

3.3 Van a csomagban érvénytelenített sorszám? [CHECK_HAS_BANNED_VOUCHER]

Ha igen, akkor érvénytelen a csomag.

3.4 Van a csomagban lejárt érvényességű sorszám? [CHECK_HAS_OUTDATED_VOUCHER]

Ha igen, akkor érvénytelen a csomag.

3.5 Van a csomagban olyan sorszám, ami másik személyhez tartozik, mint aki ügyletel vele? [CHECK_CONFICT_ON_OTHERS_VOUCHER]

Ha igen, akkor a csomag érvényes, de riasztást vált ki.

3.6 Nem ismert érvényességű intervallumok nyitott felajánlásban szerepelnek [CHECK_CONFICT_ON_UNKNOWN_SERIAL]

a, Ugyanazt a sorszámot több felhasználó is felajánlotta?

Azaz valaki már megjelölte, mint saját utalványt, és az aktuális felhasználó is ezt teszi. Ha igen, akkor riasztást vált ki.

b, A sorszámot korábban az aktuális felhasználó ajánlotta fel?

Ha igen, akkor a csomag érvénytelen.

3.7 Nagy összegű csomag? [CHECK_PACK_SUM_PAR]

Konfigurációban megadott összegnél nagyobb csomag riasztást vált ki. Beállítás a pack_warning_limit-tel lehetséges.

3.8 Ajánlatkérés nagy összegű utalványtípussal? [CHECK_PACK_SUM_PAR]

Utalványtípus tulajdonságaként megadott értékkorlátnál nagyobb összeg riasztást vált ki.

3.9 TODO: Hibás mennyiség

Ha van sorszám megadva, az ukk.pack_voucher_type.quantity nem egyezik meg a tartalma par értékével, akkor hiba.

3.10 Azonos utalványok, eltérő felhasználók által feltöltve [CHECK_VOUCHER_CONFLICT]

Ugyanazt a sorszámot (megegyező utalványtípushoz és címlethez) több felhasználó is felajánlotta? A vizsgálat a nyitott (nem törölt és nem lezárt) kérésekre és ajánlatokra korlátozódik, valamint nem vesszük figyelembe a piszkozat állapotú csomagokat!

Azaz valaki már megjelölte, mint saját utalványt, és az aktuális felhasználó is ezt teszi. Ha igen, akkor riasztást vált ki.

3.11 Azonos utalványok, aktuális felhasználó által feltöltve [CHECK_OWN_VOUCHER_CONFLICT]

Ugyanazt a sorszámot (megegyező utalványtípushoz és címlethez) az aktuális felhasználó már feltöltötte? A vizsgálat a nyitott (nem törölt és nem lezárt) kérésekre és ajánlatokra korlátozódik, valamint nem vesszük figyelembe a piszkozat állapotú csomagokat!

Ha igen, akkor a csomag érvénytelen.

4 Vizsgálat eredményének beírása

Érvényes csomag esetén a csomag állapota 'active' legyen, érvénytelenség esetén 'fail'

Hiba vagy riasztás az ukk.event táblába kerül majd, az érintett sorszám(intervallunok) pedig az ukk.serial_interval_of_event táblába.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback