Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkCheckPackDatabase

Teszt adatbázis


Címlet Személyek
A B C
Tesco Étkezési 500 20 db    
Felajánlva 1000010 - 1000019 1000020 - 1000039 1000020 - 1000039
1000 20 db   10 db
Felajánlva 2000000 - 2000009   3000010 - 3000019
3000030 - 3000039
Tesco Ajándék 5000 2 db   1 db
Felajánlva -   -
Puebla Sport 1000     5 db
Felajánlva     -
2000 10 db 105 db  
Felajánlva - 5000010 - 5000114  
5000   10 db -
Felajánlva   - 6000000 - 6000001

Érvényes intervallumok
Címlet Intervallum
Tesco Étkezési 500 -
1000 2000000 - 2999999
Tesco Ajándék 5000 3000000 - 3999999
Puebla Sport 1000 4000000 - 4999999
2000 5000000 - 5999999
5000 6000000 - 6999999
-- CsizmarRoland - 2015.07.02
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback