Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkAdminDoc » UkkCurrency

Pénznem (ukk_currency)

Modul elérése

Törzsadatok/Pénznem

Leírás

A használható pénznemek felvitelére szolgáló modul.

Műveletek

Listázás

Pénznemek keresésére, listázására szolgál.

Rögzítés

Új pénznem felvitelére szolgál.
 • Új pénznem felvitelekor, a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven pénznem rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A pénznem a rögzítés pillanatától jön létre „aktív” állapottal.
 • A pénznem a listában azonnal látható.
Kötelező mezők
 • Rövid név: a pénznem rövidmegnevezése.
  Példa: „Ft”
 • Azonosító: egyedi azonosító ami alapján adatbázis kapcsolat valósítható meg
További mezők
 • Teljes név: a pénznem teljes megnevezése.
  Példa: „forint”
 • Megjegyzés: az adott pénznemet bővebben leíró információ adható meg.

Szerkesztés

Adott pénznem szerkesztésére szolgál.
 • Már rögzített pénznem átnevezéskor a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven pénznem rögzítve, ha nincs átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A változások a változtatás pillanatától érvényesek, a módosítás a listában azonnal látható.

Törlés

Adott pénznem törlésére szolgál, a törlés nem fizikai törlés.
 • A pénznem a törlés pillanatától „törölt” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.
 • Csak használaton kívüli pénznem törölhető.

Aktiválás

Adott pénznem aktiválására szolgál.
 • A pénznem az aktiválás pillanatától „aktív” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.

Egyediség

 • Új pénznem felvitelekor, illetve már rögzített pénznem átnevezéskor a rendszer ellenőrzi van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven pénznem rögzítve, ha nincs, rögzítésre illetve átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.

Modul hatása modulokra

 • A Címlet modulban csak az itt rögzített, „aktív” állapotú pénznemek választhatók ki.

Modulok hatása a modulra

Nincs.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback