Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkAdminDoc » UkkDenomination

Címlet (ukk_denomination)

Modul elérése

Törzsadatok/Címlet

Leírás

A használható címletek felvitelére szolgáló modul.

Műveletek

Listázás

Címletek keresésére, listázására szolgál.

Rögzítés

Új címlet felvitelére szolgál.
 • Új címlet felvitelekor, a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven címlet rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A címlet a rögzítés pillanatától jön létre „aktív” állapottal.
 • A címlet a listában azonnal látható.
Kötelező mezők
 • Rövid név: a címlet rövidmegnevezése.
  Példa: „50 Ft”
 • Névérték: a váltás alapjául szolgáló névérték.
 • N.É. felülbírálható?: a névérték utalványtípusonként felülbírálható-e.
További mezők
 • Teljes név: a címlet teljes megnevezése.
  Példa: „50 forintos utalvány”
 • Ár: a címlet ára.
 • Ár felülbírálható?: az ár utalványtípusonként felülbírálható-e.
 • Pénznem: a címlet pénzneme

Szerkesztés

Adott címlet szerkesztésére szolgál.
 • Már rögzített címlet átnevezéskor a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven címlet rögzítve, ha nincs átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A változások a változtatás pillanatától érvényesek, a módosítás a listában azonnal látható.

Törlés

Adott címlet törlésére szolgál, a törlés nem fizikai törlés.
 • A címlet a törlés pillanatától „törölt” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.
 • Csak használaton kívüli címlet törölhető.

Aktiválás

Adott címlet aktiválására szolgál.
 • A címlet az aktiválás pillanatától „aktív” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.

Egyediség

 • Új címlet felvitelekor, illetve már rögzített címlet átnevezéskor a rendszer ellenőrzi van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven címlet rögzítve, ha nincs, rögzítésre illetve átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.

Modul hatása modulokra

 • Csak az itt rögzített, „aktív” állapotú címlettel rögzíthető utalványtípushoz új címlet.

Modulok hatása a modulra

 • Csak a Pénznem modulban rögzített, „aktív” állapotú pénznemhez rögzíthető címlet.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback