Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkListPlan

Tervezett listák, statisztikák

A listákat a képernyőn és PDF-ben letölthető módon is el kell tudni érni!

személyek élettörténet listái

 • belépés, kilépés, timeout
  • saját (felületen + kérés)
  • rendszergazdai (csak kérés)
 • ki van épp a rendszerben (felületen)
 • ajánlatkérések (kérés)
  • ajánlatkérés összesen
  • ügyfél által lezáratlan összesen
  • sikeres összesen
 • ajánlatadások (kérés)
  • ajánlat összesen
  • ajánlatadó által lezáratlan összesen
  • elfogadott ajánlata összesen
 • egyes ajánlatok részletei

Időszakos listák (kérés):

 • belépések száma
 • felajánlások száma, összege
 • sikeres ügyletek száma, értéke
 • meghiúsult ügyletek száma
 • értesítések listázása (e-mail)
 • adott személy mikor milyen felületet használt (NGINS?)
 • böngésző statisztika (NGINS?)
 • regisztráló, a folyamatot be nem fejező felhasználók listája
 • mintautalványt kérők listája (aránya?)

Rendszerre vonatkozó listák

 • összes forgalom, stb.
 • érvénytelem utalványok listája
 • függőben lévő tranzakciók

SQL kérések

Rendszerbe belépő felhasználók listája

Tárolt eljárás neve: =ukk.list_user_login(now())

Visszaadott értékek:
 • user_id: felhasználó azonosítója
 • user_name: felhasználói név
 • person_name: személy neve
 • session_login_date: belépés dátuma
 • session_login_time: belépés ideje
 • login_interval: a rendszerben eltöltött idő (időtúllépés esetén: Timeout)
 • session_ip: a belépő IP címe

Szűrési lehetőségek:
 • belépés időpontja
 • felhasználó neve

Rendezés:
 • belépés időpontja szerint

-- rendszerbe belépő felhasználók listája
-- belépés időpontja, időtartama és az IP cím
SELECT
 s.user_id,
 u.user_name,
 p.person_name,
 CAST(s.session_login_time AS date) AS session_login_date,
 CAST(s.session_login_time AS timetz) AS session_login_time,
 CASE WHEN s.session_timeout THEN 'Timeout' ELSE to_char(session_logout_time - s.session_login_time, 'HH24:MI:SS') END AS login_interval,
 s.session_ip
FROM bob.sessions_log AS s
 JOIN bob.users_active AS u
  ON (u.user_id = s.user_id)
 JOIN bob.persons_active AS p
  ON (p.person_id = u.person_id)
WHERE u.user_name NOT IN ('bobadmin','import','registrator')
--  AND s.session_login_time BETWEEN '2015-08-06' AND '2015-08-08' -- szűrés belépés időpontja szerint
--  AND u.user_name = 'solyom.sandor' -- szűrés felhasználó szerint
ORDER BY s.session_login_time;

Belépések és aktív felhasználók száma

Tárolt eljárás neve: ukk.stat_user_login(now())

Visszaadott értékek:
 • count_user: aktív felhasználók száma (az adott időszakban)
 • count_login: belépések száma (az adott időszakban)

Szűrési lehetőségek:
 • belépés időpontja

Rendezés:
 • -

-- belépések és aktív felhasználók száma
-- felhasználók száma, belépések száma
WITH
 user_count AS (
  SELECT
   count(1) AS user_count
  FROM bob.sessions_log AS s
   JOIN bob.users_active AS u
    ON (u.user_id = s.user_id)
  WHERE u.user_name NOT IN ('bobadmin','import','registrator')
--    AND s.session_login_time BETWEEN '2015-08-06' AND '2015-08-08' -- szűrés belépés időpontja szerint
  GROUP BY s.user_id
 )
SELECT
 count(1) AS count_user,
 sum(user_count) AS count_login
FROM user_count;

A rendszerben nyilvántartott személyek listája

Tárolt eljárás neve: ukk.statdetails_outer_person(now())

Visszaadott értékek:
 • outer_person_id: személy rekord-azonosítója
 • is_interrupted_user: igaz, ha nem véglegesítette a regisztrációt
 • is_registered_user: igaz, ha regisztrált felhasználó
 • is_outer_person: igaz, ha külső rendszerben (pl.: NAVI) nyilván van tartva
 • is_requested_demo: igaz, ha kért mintautalványt
 • user_name: igényelt vagy megkapott felhasználói név
 • person_name: személy neve
 • registration_time: regisztráció időpontja
 • foreign_codes: távoli kódok (külső rendszerek azonosítói)
 • person_id: BOB személy rekord-azonosítója
 • user_id: BOB felhasználó rekord-azonosítója
 • financial_ident: pénzügyi azonosító (adóazonosító jel)
 • email: e-mail cím
 • phone_number: telefonszám
 • address: postai cím

Szűrési lehetőségek:
 • felhasználó szerint
 • előregisztációt nem befejező személyek
 • regisztrált felhasználók
 • külső rendszerben nyilvántartott személy
 • mintautalványt kért

Rendezés:
 • személy neve szerint

-- a rendszerben szereplő személyek listája
-- felhasználói tulajdonságok, személyek adatai
SELECT
 op.eid AS outer_person_id,
 usr.user_name IS NULL AND psn.person_regcode IS NOT NULL AS is_interrupted_user,
 usr.user_name IS NOT NULL AS is_registered_user,
 p_op.entity_id IS NOT NULL AS is_outer_person,
 coalesce(op.is_requested_demo,false) AS is_requested_demo,
 coalesce(usr.user_name,op.user_name) AS user_name,
 coalesce(psn.person_fullname, psn.person_lastname ||' '|| psn.person_firstname, op.full_name) AS person_name,
 usr.creation_time AS registration_time,
 p_op.foreign_codes,
 op.person_id,
 usr.user_id,
 op.financial_ident,
 op.email,
 op.phone_number,
 op.address
FROM ukk.simplelist_outer_person() AS op
 LEFT JOIN ( bob.persons AS psn
  LEFT JOIN bob.users_active AS usr
   ON (usr.person_id = psn.person_id)
 ) ON (psn.person_id = op.person_id AND psn.modification_time IS NULL)
 LEFT JOIN (
  SELECT
   p_op.entity_id,
   array_agg(p_op.foreign_code) AS foreign_codes
  FROM exchange.partner_outer_person AS p_op
  GROUP BY p_op.entity_id
 ) AS p_op
  ON (p_op.entity_id = op.eid)
WHERE op.status != 'deleted'
--  AND coalesce(usr.user_name,op.user_name) = 'solyom.sandor' -- szűrés felhasználó szerint
--  AND (usr.user_name IS NULL AND op.auth_code IS NOT NULL) -- előregisztációt nem befejező személyek
--  AND usr.user_name IS NOT NULL -- regisztrált felhasználók
--  AND p_op.eid IS NOT NULL -- külső rendszerben nyilvántartott személy
--  AND coalesce(op.is_requested_demo,false) -- mintautalványt kért
ORDER BY coalesce(psn.person_fullname, psn.person_lastname ||' '|| psn.person_firstname, op.full_name);

A rendszerben szereplő személyek statisztikája

Tárolt eljárás neve: ukk.statsummary_outer_person(now())

Visszaadott értékek:
 • count_interrupted_user: mindazok száma, akik, nem véglegesítették a regisztrációjukat
 • count_registered_user: regisztrált felhasználók száma
 • count_outer_person: mindazok száma, akik ismereteink szerint külső rendszerekben (pl.: NAVI) is nyilván vannak tartva
 • count_requested_demo: mindazok száma, akik, kértek mintautalványt
 • count_no_requested_demo: mindazok száma, akik, nem kértek mintautalványt
 • count_all: összes nyilvántartott személy száma

Szűrési lehetőségek:
 • -

Rendezés:
 • -

-- a rendszerben szereplő személyek statisztikája
-- statisztika típusok alapján
SELECT
 count((usr.user_name IS NULL AND psn.person_regcode IS NOT NULL) OR NULL) AS count_interrupted_user,
 count((usr.user_name IS NOT NULL) OR NULL) AS count_registered_user,
 count((p_op.entity_id IS NOT NULL) OR NULL) AS count_outer_person,
 count(op.is_requested_demo OR NULL) AS count_requested_demo,
 count((op.is_requested_demo = false) OR NULL) AS count_no_requested_demo,
 count(1) AS count_all
FROM ukk.simplelist_outer_person() AS op
 LEFT JOIN ( bob.persons AS psn
  LEFT JOIN bob.users_active AS usr
   ON (usr.person_id = psn.person_id)
 ) ON (psn.person_id = op.person_id AND psn.modification_time IS NULL)
 LEFT JOIN (
  SELECT
   p_op.entity_id,
   array_agg(p_op.foreign_code) AS foreign_codes
  FROM exchange.partner_outer_person AS p_op
  GROUP BY p_op.entity_id
 ) AS p_op
  ON (p_op.entity_id = op.eid)
WHERE op.status != 'deleted';

Ajánlatkérések listája

Tárolt eljárás neve: ukk.statdetails_request_offer(now())

Visszaadott értékek:
 • user_id: felhasználó azonosítója
 • user_name: felhasználói név
 • person_name: személy neve
 • request_offer_id: kérés rekord-azonosítója
 • office_id: iroda rekord-azonosítója
 • office_name: iroda rövid neve
 • request_offer_par: kérés összege
 • bid_par: elfogadott ajánlat összege
 • request_date: ajánlatkérés dátuma
 • request_time: ajánlatkérés ideje
 • first_bid_date: első ajánlat érkezésének dátuma
 • first_bid_time: első ajánlat érkezésének ideje
 • accept_bid_date: elfogadott ajánlat érkezésének dátuma
 • accept_bid_time: elfogadott ajánlat érkezésének ideje
 • status: ügylet állapota (closed:lezárt, pending:folyamatban lévő, active:még nincs elfogadott ajánlat
 • count_bid: érkezett (és nem törölt) ajánlatok száma

Szűrési lehetőségek:
 • ajánlatkérés időpontja
 • felhasználó neve

Rendezés:
 • felhasználói név + ajánlatkérés ideje szerint

-- ajánlatkérések listája
-- felhasználó, iroda, összegek, ajánlatok, időpontok
WITH
 timelined_request_offer AS (
  SELECT
   tro.eid,
   min(tro.creation_time) AS creation_time
  FROM ukk.request_offer AS tro
  WHERE tro.status = 'active'
  GROUP BY tro.eid
 ), -- timelined_request_offer - kérések aktiválásának ideje
 voucher_pack AS (
  SELECT
   vp.eid,
   sum(pvt.par) AS par
  FROM ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
   LEFT JOIN ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
    ON (pvt.voucher_pack_id = vp.eid)
  WHERE vp.status != 'deleted'
  GROUP BY vp.eid
 ), -- voucher_pack - csomagok értéke
 outer_person AS (
  SELECT
   op.eid,
   coalesce(usr.user_name,op.user_name) AS user_name,
   coalesce(psn.person_fullname, psn.person_lastname ||' '|| psn.person_firstname, op.full_name) AS person_name,
   op.person_id,
   usr.user_id,
   op.financial_ident,
   op.email,
   op.phone_number
  FROM ukk.simplelist_outer_person() AS op
   LEFT JOIN ( bob.persons_active AS psn
    LEFT JOIN bob.users_active AS usr
     ON (usr.person_id = psn.person_id)
   ) ON (psn.person_id = op.person_id)
 ), -- outer_person - felhasználók és személyek adatai
 bid AS (
  SELECT
   bid.request_offer_id,
   min(bid.creation_time) AS creation_time,
   count(bid.eid) AS count_bid,
   array_agg(DISTINCT bid.status) AS bid_statuses
  FROM ukk.simplelist_bid(now()) AS bid
  WHERE bid.status NOT IN ('draft','deleted')
  GROUP BY bid.request_offer_id
 ), -- bid - kérésre érkező első ajánlat ideje
 bid_accept_time AS (
  SELECT
   min(bid.request_offer_id) AS request_offer_id,
   min(bid.creation_time) AS creation_time
  FROM ukk.bid AS bid
  WHERE bid.status = 'accepted'
  GROUP BY bid.eid
 ), -- bid_accept_time - ajánlat elfogadásának ideje
 accepted_bid AS (
  SELECT
   bid.request_offer_id,
   vp.par
  FROM ukk.bid AS bid
   LEFT JOIN voucher_pack AS vp
    ON (vp.eid = bid.supply_voucher_pack_id)
  WHERE bid.status IN ('accepted','closed')
 ) -- accepted_bid - elfogadott ajánlatok értéke
SELECT
 op.user_id,
 op.user_name,
 op.person_name,
 ro.eid AS request_offer_id,
 ro.office_id,
 ofc.short_name AS office_name,
 vp.par AS request_offer_par,
 accepted_bid.par AS bid_par,
 CAST(t_ro.creation_time AS date) AS request_date,
 CAST(t_ro.creation_time AS timetz) AS request_time,
 CAST(bid.creation_time AS date) AS first_bid_date,
 CAST(bid.creation_time AS timetz) AS first_bid_time,
 CAST(a_bid.creation_time AS date) AS accept_bid_date,
 CAST(a_bid.creation_time AS timetz) AS accept_bid_time,
 CASE WHEN ro.status = 'closed' AND coalesce('closed' = ANY(bid.bid_statuses),false)
  THEN 'closed'
  ELSE CASE WHEN ro.status IN ('active','closed') AND CAST(ARRAY['accepted','closed'] AS varchar[]) && bid_statuses
   THEN 'pending'
   ELSE ro.status
  END
 END AS status,
 bid.count_bid
FROM ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
 JOIN timelined_request_offer AS t_ro
  ON (t_ro.eid = ro.eid)
 JOIN outer_person AS op
  ON (op.eid = ro.outer_person_id)
 JOIN ukk.simplelist_office(now()) AS ofc
  ON (ofc.eid = ro.office_id)
 JOIN voucher_pack AS vp
  ON (vp.eid = ro.demand_voucher_pack_id)
 LEFT JOIN bid AS bid
  ON (bid.request_offer_id = ro.eid)
 LEFT JOIN accepted_bid AS accepted_bid
  ON (accepted_bid.request_offer_id = ro.eid)
 LEFT JOIN bid_accept_time AS a_bid
  ON (a_bid.request_offer_id = ro.eid)
WHERE ro.status NOT IN ('deleted','draft')
--  AND t_ro.creation_time BETWEEN '2015-09-09' AND '2015-09-10' -- szűrés ajánlatkérés időpontja szerint
--  AND op.user_name = 'solyom.sandor' -- szűrés felhasználó szerint
ORDER BY op.user_name, t_ro.creation_time;

Ajánlatkérések listája felhasználónként összesítve

Tárolt eljárás neve: ukk.statsummary_request_offer(now())

Visszaadott értékek:
 • user_id: felhasználó azonosítója
 • user_name: felhasználói név
 • person_name: személy neve
 • office_names: a preferált irodák nevei
 • request_offer_par: indított kérések összértéke
 • accepted_bid_par: elfogadott ajánlatok összértéke
 • closed_par: lejárt ajánlatok összértéke
 • count_all: összes kérés száma
 • count_closed: lezárt (sikeres) kérések száma
 • count_pending: folyamatban lévő kérések száma
 • count_all_bid: az összes kapott ajánlat száma
 • average_count_bid: kapott ajánlatok átlagos száma

Szűrési lehetőségek:
 • ajánlatkérés időpontja
 • felhasználó neve

Rendezés:
 • felhasználói név szerint

-- ajánlatkérések listája felhasználónként összesítve
-- felhasználó, irodák, összesített összegek, ajánlatok átlagos száma, ajánlatkérések összesítése
WITH
 timelined_request_offer AS (
  SELECT
   tro.eid,
   min(tro.creation_time) AS creation_time
  FROM ukk.request_offer AS tro
  WHERE tro.status = 'active'
  GROUP BY tro.eid
 ), -- timelined_request_offer - kérések aktiválásának ideje
 voucher_pack AS (
  SELECT
   vp.eid,
   sum(pvt.par) AS par
  FROM ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
   LEFT JOIN ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
    ON (pvt.voucher_pack_id = vp.eid)
  WHERE vp.status != 'deleted'
  GROUP BY vp.eid
 ), -- voucher_pack - csomagok értéke
 outer_person AS (
  SELECT
   op.eid,
   coalesce(usr.user_name,op.user_name) AS user_name,
   coalesce(psn.person_fullname, psn.person_lastname ||' '|| psn.person_firstname, op.full_name) AS person_name,
   op.person_id,
   usr.user_id,
   op.financial_ident,
   op.email,
   op.phone_number
  FROM ukk.simplelist_outer_person() AS op
   LEFT JOIN ( bob.persons_active AS psn
    LEFT JOIN bob.users_active AS usr
     ON (usr.person_id = psn.person_id)
   ) ON (psn.person_id = op.person_id)
 ), -- outer_person - felhasználók és személyek adatai
 bid AS (
  SELECT
   bid.request_offer_id,
   array_agg(DISTINCT bid.status) AS statuses,
   count(bid.eid) AS count_bid
  FROM ukk.simplelist_bid(now()) AS bid
  WHERE bid.status NOT IN ('draft','deleted')
  GROUP BY bid.request_offer_id
 ), -- bid_first - kérésre érkező első ajánlat ideje
 accepted_bid AS (
  SELECT
   bid.request_offer_id,
   vp.par
  FROM ukk.bid AS bid
   LEFT JOIN voucher_pack AS vp
    ON (vp.eid = bid.supply_voucher_pack_id)
  WHERE bid.status IN ('accepted','closed')
 ) -- accepted_bid - elfogadott ajánlatok értéke
SELECT
 op.user_id,
 op.user_name,
 op.person_name,
 array_agg(DISTINCT ofc.short_name ORDER BY ofc.short_name) AS office_names,
 sum(vp.par) AS request_offer_par,
 coalesce(sum(accepted_bid.par), 0) AS accepted_bid_par,
 sum(CASE WHEN ro.status = 'closed' AND 'closed' = ANY(bid.statuses) THEN vp.par ELSE 0 END) AS closed_par,
 count(ro.eid) AS count_all,
 count((ro.status = 'closed' AND 'closed' = ANY(bid.statuses)) OR NULL) AS count_closed,
 count(('accepted' = ANY(bid.statuses)) OR (ro.status = 'active' AND 'closed' = ANY(bid.statuses)) OR NULL) AS count_pending,
 coalesce(sum(bid.count_bid),0) AS count_all_bid,
 round(coalesce(sum(bid.count_bid),0) / count(ro.eid), 2) AS average_count_bid
FROM ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
 JOIN timelined_request_offer AS t_ro
  ON (t_ro.eid = ro.eid)
 JOIN outer_person AS op
  ON (op.eid = ro.outer_person_id)
 JOIN ukk.simplelist_office(now()) AS ofc
  ON (ofc.eid = ro.office_id)
 JOIN voucher_pack AS vp
  ON (vp.eid = ro.demand_voucher_pack_id)
 LEFT JOIN bid AS bid
  ON (bid.request_offer_id = ro.eid)
 LEFT JOIN accepted_bid AS accepted_bid
  ON (accepted_bid.request_offer_id = ro.eid)
WHERE ro.status != 'deleted'
--  AND t_ro.creation_time BETWEEN '2015-09-09' AND '2015-09-10' -- szűrés ajánlatkérés időpontja szerint
--  AND op.user_name = 'solyom.sandor' -- szűrés felhasználó szerint
GROUP BY
 op.user_id,
 op.user_name,
 op.person_name
ORDER BY op.user_name;

Kérésre adott ajánlatok listája

Tárolt eljárás neve: ukk.statdetails_bid(now())

Visszaadott értékek:
 • user_id: felhasználó azonosítója
 • user_name: felhasználói név
 • person_name: személy neve
 • bid_id: ajánlat rekord-azonosítója
 • request_offer_id: kérés rekord-azonosítója
 • office_id: iroda rekord-azonosítója
 • office_name: iroda rövid neve
 • request_offer_par: kérés összege
 • bid_par: elfogadott ajánlat összege
 • request_offer_status: kérés állapota
 • bid_status: ajánlat állapota
 • request_date: ajánlatkérés dátuma
 • request_time: ajánlatkérés ideje
 • bid_date: ajánlat dátuma
 • bid_time: ajánlat ideje

Szűrési lehetőségek:
 • ajánlattétel időpontja
 • ajánlatkérés időpontja
 • felhasználó neve

Rendezés:
 • felhasználói név + ajánlatadás ideje szerint

ORDER BY op.user_name, bid.creation_time;
-- kérésre adott ajánlatok listája
-- felhasználó, iroda, összegek, ajánlatkérések, időpontok
WITH
 timelined_request_offer AS (
  SELECT
   tro.eid,
   min(tro.creation_time) AS creation_time
  FROM ukk.request_offer AS tro
  WHERE tro.status = 'active'
  GROUP BY tro.eid
 ), -- timelined_request_offer - kérések aktiválásának ideje
 voucher_pack AS (
  SELECT
   vp.eid,
   sum(pvt.par) AS par
  FROM ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
   LEFT JOIN ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
    ON (pvt.voucher_pack_id = vp.eid)
  WHERE vp.status != 'deleted'
  GROUP BY vp.eid
 ), -- voucher_pack - csomagok értéke
 outer_person AS (
  SELECT
   op.eid,
   coalesce(usr.user_name,op.user_name) AS user_name,
   coalesce(psn.person_fullname, psn.person_lastname ||' '|| psn.person_firstname, op.full_name) AS person_name,
   op.person_id,
   usr.user_id,
   op.financial_ident,
   op.email,
   op.phone_number
  FROM ukk.simplelist_outer_person() AS op
   LEFT JOIN ( bob.persons_active AS psn
    LEFT JOIN bob.users_active AS usr
     ON (usr.person_id = psn.person_id)
   ) ON (psn.person_id = op.person_id)
 ) -- outer_person - felhasználók és személyek adatai
SELECT
 op.user_id,
 op.user_name,
 op.person_name,
 bid.eid AS bid_id,
 bid.request_offer_id,
 ro.office_id,
 ofc.short_name AS office_name,
 ro_vp.par AS request_offer_par,
 vp.par AS bid_par,
 ro.status AS request_offer_status,
 bid.status AS bid_status,
 CAST(t_ro.creation_time AS date) AS request_date,
 CAST(t_ro.creation_time AS timetz) AS request_time,
 CAST(bid.creation_time AS date) AS bid_date,
 CAST(bid.creation_time AS timetz) AS bid_time
FROM ukk.simplelist_bid(now()) AS bid
 JOIN ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
  ON (ro.eid = bid.request_offer_id)
 JOIN timelined_request_offer AS t_ro
  ON (t_ro.eid = ro.eid)
 JOIN outer_person AS op
  ON (op.eid = bid.outer_person_id)
 JOIN ukk.simplelist_office(now()) AS ofc
  ON (ofc.eid = ro.office_id)
 JOIN voucher_pack AS vp
  ON (vp.eid = bid.supply_voucher_pack_id)
 JOIN voucher_pack AS ro_vp
  ON (ro_vp.eid = ro.demand_voucher_pack_id)
WHERE bid.status != 'deleted'
--  AND bid.creation_time BETWEEN '2015-09-09' AND '2015-09-10' -- szűrés ajánlattétel időpontja szerint
--  AND t_ro.creation_time BETWEEN '2015-09-09' AND '2015-09-10' -- szűrés ajánlatkérés időpontja szerint
--  AND op.user_name = 'solyom.sandor' -- szűrés felhasználó szerint
ORDER BY op.user_name, bid.creation_time;

Kérésre adott ajánlatok felhasználónként összesítve

Tárolt eljárás neve: ukk.statsummary_bid(now())

Visszaadott értékek:
 • user_id: felhasználó azonosítója
 • user_name: felhasználói név
 • person_name: személy neve
 • office_names: a preferált irodák nevei
 • request_offer_par: megválaszolt kérések összértéke
 • bid_par: ajánlatok összértéke
 • count_all: adott ajánlatok száma
 • count_rejected: elutasított ajánlatok száma
 • count_pending: folyamatban lévő ajánlatok száma
 • count_closed: lezárt (sikeres) ajánlatok száma

Szűrési lehetőségek:
 • ajánlattétel időpontja
 • ajánlatkérés időpontja
 • felhasználó neve

Rendezés:
 • felhasználói név szerint

-- kérésre adott ajánlatok felhasználónként összesítve
-- felhasználó, irodák, összesített összegek, ajánlatok összesítése
WITH
 timelined_request_offer AS (
  SELECT
   tro.eid,
   min(tro.creation_time) AS creation_time
  FROM ukk.request_offer AS tro
  WHERE tro.status = 'active'
  GROUP BY tro.eid
 ), -- timelined_request_offer - kérések aktiválásának ideje
 voucher_pack AS (
  SELECT
   vp.eid,
   sum(pvt.par) AS par
  FROM ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
   LEFT JOIN ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
    ON (pvt.voucher_pack_id = vp.eid)
  WHERE vp.status != 'deleted'
  GROUP BY vp.eid
 ), -- voucher_pack - csomagok értéke
 outer_person AS (
  SELECT
   op.eid,
   coalesce(usr.user_name,op.user_name) AS user_name,
   coalesce(psn.person_fullname, psn.person_lastname ||' '|| psn.person_firstname, op.full_name) AS person_name,
   op.person_id,
   usr.user_id,
   op.financial_ident,
   op.email,
   op.phone_number
  FROM ukk.simplelist_outer_person() AS op
   LEFT JOIN ( bob.persons_active AS psn
    LEFT JOIN bob.users_active AS usr
     ON (usr.person_id = psn.person_id)
   ) ON (psn.person_id = op.person_id)
 ) -- outer_person - felhasználók és személyek adatai
SELECT
 op.user_id,
 op.user_name,
 op.person_name,
 array_agg(DISTINCT ofc.short_name ORDER BY ofc.short_name) AS office_names,
 sum(ro_vp.par) AS request_offer_par,
 sum(vp.par) AS bid_par,
 count(bid.eid) AS count_all,
 count((bid.status = 'rejected') OR NULL) AS count_rejected,
 count((bid.status = 'accepted') OR (bid.status = 'closed' AND ro.status != 'closed') OR NULL) AS count_pending,
 count((bid.status = 'closed' AND ro.status = 'closed') OR NULL) AS count_closed
FROM ukk.simplelist_bid(now()) AS bid
 JOIN ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
  ON (ro.eid = bid.request_offer_id)
 JOIN timelined_request_offer AS t_ro
  ON (t_ro.eid = ro.eid)
 JOIN outer_person AS op
  ON (op.eid = bid.outer_person_id)
 JOIN ukk.simplelist_office(now()) AS ofc
  ON (ofc.eid = ro.office_id)
 JOIN voucher_pack AS vp
  ON (vp.eid = bid.supply_voucher_pack_id)
 JOIN voucher_pack AS ro_vp
  ON (ro_vp.eid = ro.demand_voucher_pack_id)
WHERE bid.status != 'deleted'
--  AND bid.creation_time BETWEEN '2015-09-09' AND '2015-09-10' -- szűrés ajánlattétel időpontja szerint
--  AND t_ro.creation_time BETWEEN '2015-09-09' AND '2015-09-10' -- szűrés ajánlatkérés időpontja szerint
--  AND op.user_name = 'solyom.sandor' -- szűrés felhasználó szerint
GROUP BY
 op.user_id,
 op.user_name,
 op.person_name
ORDER BY op.user_name;

Adott ügylet története

Tárolt eljárás neve: ukk.timeline_request(now())

Visszaadott értékek:
 • entity: 'request_offer':ajánlatkérés, 'bid':ajánlat
 • eid: egyed azonosítója
 • id: rekord azonosítója
 • change_date: változás dátuma
 • change_time: változás ideje
 • status: rekord állapota
 • request_offer_id: ajánlatkérés egyed-azonosítója
 • offering_type_label: ajánlatkérés típusa
 • offering_type: ajánlatkérés típusa
 • is_complaint: központi lezárásra vár?
 • for_par: kérés összege
 • to_par: ajánlott összeg
 • user_id: felhasználó azonosítója
 • user_name: felhasználói név
 • person_name: személy neve
 • office_id: iroda azonosítója
 • office_name: iroda neve

Szűrési lehetőségek:
 • ajánlatkérés azonosítója

Rendezés:
 • változás időpontja szerint

-- adott ügylet története
WITH
 outer_person AS (
  SELECT
   op.eid,
   coalesce(usr.user_name,op.user_name) AS user_name,
   coalesce(psn.person_fullname, psn.person_lastname ||' '|| psn.person_firstname, op.full_name) AS person_name,
   op.person_id,
   usr.user_id,
   op.financial_ident,
   op.email,
   op.phone_number
  FROM ukk.simplelist_outer_person() AS op
   LEFT JOIN ( bob.persons_active AS psn
    LEFT JOIN bob.users_active AS usr
     ON (usr.person_id = psn.person_id)
   ) ON (psn.person_id = op.person_id)
 ), -- outer_person - felhasználók és személyek adatai
 office AS (
  SELECT
   ofc.eid,
   ofc.short_name AS office_name
  FROM ukk.simplelist_office(now()) AS ofc
 ), -- office
 voucher_pack AS (
  SELECT
   vp.eid,
   sum(pvt.par) AS par
  FROM ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
   LEFT JOIN ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
    ON (pvt.voucher_pack_id = vp.eid)
  WHERE vp.status != 'deleted'
  GROUP BY vp.eid
 ), -- voucher_pack - csomagok értéke
 accepted_bid AS (
  SELECT
   bid.request_offer_id,
   vp.par
  FROM ukk.bid AS bid
   LEFT JOIN voucher_pack AS vp
    ON (vp.eid = bid.supply_voucher_pack_id)
  WHERE bid.status IN ('accepted','closed')
   AND bid.request_offer_id = 6--ro_id
 ), -- accepted_bid - elfogadott ajánlatok értéke
 timelined_request_offer AS (
  SELECT CAST('request_offer' AS varchar) AS entity,
   ro.eid,
   ro.id,
   ro.creation_time AS change_time,
   ro.status,
   ro.eid AS request_offer_id,
   vp.par AS for_par,
   s_vp.par AS to_par,
   op.user_id,
   op.user_name,
   op.person_name,
   ofc.eid AS office_id,
   ofc.office_name,
   ot.label AS offering_type_label,
   CAST(ot.short_name AS varchar) AS offering_type,
   ro.is_complaint
  FROM ukk.request_offer AS ro
   JOIN outer_person AS op
    ON (op.eid = ro.outer_person_id)
   LEFT JOIN voucher_pack AS vp
    ON (vp.eid = ro.demand_voucher_pack_id)
   LEFT JOIN voucher_pack AS s_vp
    ON (s_vp.eid = ro.supply_voucher_pack_id)
   LEFT JOIN office AS ofc
    ON (ofc.eid = ro.office_id)
   LEFT JOIN ukk.simplelist_offering_type(now()) AS ot
    ON (ot.eid = ro.offering_type_id)
  WHERE ro.eid = 6--ro_id
  ORDER BY ro.creation_time
 ), -- timelined_request_offer - kérés idősora
 timelined_bid AS (
  SELECT CAST('bid' AS varchar) AS entity,
   bid.eid,
   bid.id,
   bid.creation_time AS change_time,
   bid.status,
   bid.request_offer_id,
   vp.par AS for_par,
   s_vp.par AS to_par,
   op.user_id,
   op.user_name,
   op.person_name,
   ofc.eid AS office_id,
   ofc.office_name,
   ot.label AS offering_type_label,
   CAST(ot.short_name AS varchar) AS offering_type,
   ro.is_complaint
  FROM ukk.bid AS bid
   JOIN ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
    ON (ro.eid = bid.request_offer_id)
   JOIN outer_person AS op
    ON (op.eid = bid.outer_person_id)
   LEFT JOIN voucher_pack AS vp
    ON (vp.eid = bid.demand_voucher_pack_id)
   LEFT JOIN voucher_pack AS s_vp
    ON (s_vp.eid = bid.supply_voucher_pack_id)
   LEFT JOIN office AS ofc
    ON (ofc.eid = bid.office_id)
   LEFT JOIN ukk.simplelist_offering_type(now()) AS ot
    ON (ot.eid = ro.offering_type_id)
  WHERE bid.request_offer_id = 6--ro_id
  ORDER BY bid.creation_time
 ) -- timelined_request_offer - kérés idősora
SELECT
 entity,
 eid,
 id,
 CAST(change_time AS date) AS change_date,
 CAST(change_time AS timetz) AS change_time,
 status,
 request_offer_id,
 offering_type_label,
 offering_type,
 is_complaint,
 for_par,
 to_par,
 user_id,
 user_name,
 person_name,
 office_id,
 office_name
FROM (
 SELECT *
 FROM timelined_request_offer AS ro
 UNION
 SELECT *
 FROM timelined_bid AS bid
) AS timeline
ORDER BY timeline.change_time;

Nyitott ügyletek listája

Tárolt eljárás neve: ukk.list_open_request(now())

Visszaadott értékek:
 • eid: ajánlatkérés rekord-azonosítója
 • request_offer_id: ajánlatkérés rekord-azonosítója
 • request_offer_status: ajánlatkérés állapota
 • bid_id: ajánlat rekord-azonosítója
 • bid_status: ajánlat állapota
 • is_complaint: központi döntésre vár?
 • par: ajánlatkérés összege
 • bid_par: ajánlat összege
 • creation_date: utalványcsomag létrehozásának dátuma
 • creation_time: utalványcsomag létrehozásának ideje
 • request_date: ajánlatkérés aktiválásának dátuma
 • request_time: ajánlatkérés aktiválásának ideje
 • last_modification_date: ajánlatkérés utolsó módosításának dátuma
 • last_modification_time: ajánlatkérés utolsó módosításának ideje
 • accept_bid_date: ajánlat elfogadásának dátuma
 • accept_bid_time: ajánlat elfogadásának ideje
 • request_offer_outer_person_id: ajánlatkérő személy azonosítója
 • request_offer_user_id: ajánlatkérő felhasználó azonosítója
 • request_offer_user_name: ajánlatkérő felhasználó neve
 • request_offer_person_name: ajánlatkérő személy neve
 • bid_outer_person_id: ajánlatadó személy azonosítója
 • bid_user_id: ajánlatadó felhasználó azonosítója
 • bid_user_name: ajánlatadó felhasználó neve
 • bid_person_name: ajánlatadó személy neve
 • voucher_pack_id: ajánlatkérés utalványcsomag azonosítója
 • bid_voucher_pack_id: ajánlat utalványcsomag azonosítója
 • city_id: település azonosítója
 • office_name: iroda neve
 • count_bid: ajánlatkérésre adott ajánlatok száma

Szűrési lehetőségek:
 • -

Rendezés:
 • ajánlat elfogadásának időpontja szerint

-- nyitott ügyletek listája
WITH
 outer_person AS (
 SELECT
  op.eid,
  coalesce(usr.user_name,op.user_name) AS user_name,
  coalesce(psn.person_fullname, psn.person_lastname ||' '|| psn.person_firstname, op.full_name) AS person_name,
  op.person_id,
  usr.user_id,
  op.financial_ident,
  op.email,
  op.phone_number
 FROM ukk.simplelist_outer_person() AS op
  LEFT JOIN ( bob.persons_active AS psn
   LEFT JOIN bob.users_active AS usr
    ON (usr.person_id = psn.person_id)
  ) ON (psn.person_id = op.person_id)
 ), -- outer_person - felhasználók és személyek adatai
 create_request_offer AS (
  SELECT
   tro.eid,
   tro.creation_time
  FROM ukk.request_offer AS tro
  WHERE tro.id = tro.eid
 ), -- active_request_offer - kérések aktiválásának ideje
 active_request_offer AS (
  SELECT
   tro.eid,
   min(tro.creation_time) AS creation_time
  FROM ukk.request_offer AS tro
  WHERE tro.status = 'active'
  GROUP BY tro.eid
 ), -- active_request_offer - kérések aktiválásának ideje
 voucher_pack AS (
  SELECT
   pvt.voucher_pack_id AS eid,
   vp.description,
   sum(coalesce(pvt.par,0)) AS par,
   array_agg(distinct pvt.voucher_type_id) as voucher_type_ids
  FROM ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
   JOIN ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
    ON (vp.eid = pvt.voucher_pack_id)
  WHERE pvt.status != 'deleted'
  GROUP BY pvt.voucher_pack_id, vp.description
 ), -- voucher_pack
 bid AS (
  SELECT
   bid.request_offer_id,
   count(bid.eid) AS count_bid
  FROM ukk.simplelist_bid(now()) AS bid
  WHERE bid.status != 'deleted'
  GROUP BY bid.request_offer_id
 ), -- bid
 bid_accept_time AS (
  SELECT
   min(bid.request_offer_id) AS request_offer_id,
   min(bid.creation_time) AS creation_time
  FROM ukk.bid AS bid
  WHERE bid.status = 'accepted'
  GROUP BY bid.eid
 ), -- bid_accept_time - ajánlat elfogadásának ideje
 accepted_bid AS (
  SELECT
   bid.eid,
   bid.request_offer_id,
   bid.status,
   vp.eid AS voucher_pack_id,
   vp.par,
   bid.outer_person_id,
   op.user_id,
   op.user_name,
   op.person_name
  FROM ukk.bid AS bid
   JOIN voucher_pack AS vp
    ON (vp.eid = bid.supply_voucher_pack_id)
   JOIN outer_person AS op
    ON (op.eid = bid.outer_person_id)
  WHERE bid.status IN ('accepted','closed')
 ) -- accepted_bid - elfogadott ajánlatok értéke
SELECT
 ro.eid,
 ro.eid AS request_offer_id,
 ro.status AS request_offer_status,
 accepted_bid.eid AS bid_id,
 accepted_bid.status AS bid_status,
 ro.is_complaint,
 vp.par,
 accepted_bid.par AS bid_par,
 CAST(c_ro.creation_time AS date) AS creation_date,
 CAST(c_ro.creation_time AS timetz) AS creation_time,
 CAST(a_ro.creation_time AS date) AS request_date,
 CAST(a_ro.creation_time AS timetz) AS request_time,
 CAST(coalesce(ro.modification_time,ro.creation_time) AS date) AS last_modification_date,
 CAST(coalesce(ro.modification_time,ro.creation_time) AS timetz) AS last_modification_time,
 CAST(a_bid.creation_time AS date) AS accept_bid_date,
 CAST(a_bid.creation_time AS timetz) AS accept_bid_time,
 ro.outer_person_id AS request_offer_outer_person_id,
 op.user_id AS request_offer_user_id,
 op.user_name AS request_offer_user_name,
 op.person_name AS request_offer_person_name,
 accepted_bid.outer_person_id AS bid_outer_person_id,
 accepted_bid.user_id AS bid_user_id,
 accepted_bid.user_name AS bid_user_name,
 accepted_bid.person_name AS bid_person_name,
 vp.eid AS voucher_pack_id,
 accepted_bid.voucher_pack_id AS bid_voucher_pack_id,
 ofc.city_id,
 ofc.short_name AS office_name,
 CAST(coalesce(bid.count_bid,0) AS integer) AS count_bid
FROM ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
 JOIN voucher_pack AS vp
  ON (vp.eid = ro.demand_voucher_pack_id)
 JOIN create_request_offer AS c_ro
  ON (c_ro.eid = ro.eid)
 LEFT JOIN active_request_offer AS a_ro
  ON (a_ro.eid = ro.eid)
 JOIN bid AS bid
  ON (bid.request_offer_id = ro.eid)
 JOIN accepted_bid AS accepted_bid
  ON (accepted_bid.request_offer_id = ro.eid)
 JOIN bid_accept_time AS a_bid
  ON (a_bid.request_offer_id = ro.eid)
 JOIN outer_person AS op
  ON (op.eid = ro.outer_person_id)
 LEFT JOIN ukk.simplelist_office(now()) as ofc
  ON (ofc.eid = ro.office_id)
WHERE ( ro.status = 'closed' AND accepted_bid.status = 'accepted' )
 OR ( ro.status = 'active' AND accepted_bid.status = ANY(ARRAY['accepted','closed']))
ORDER BY a_bid.creation_time DESC;

Lezárt ügyletek listája

Tárolt eljárás neve: ukk.list_closed_request(now())

Visszaadott értékek:
 • request_offer_id: ajánlatkérés rekord-azonosítója
 • bid_id: ajánlat rekord-azonosítója
 • close_date: ajánlatkérés lezárásának dátuma
 • close_time: ajánlatkérés lezárásának ideje
 • request_offer_user_id: ajánlatkérő felhasználó azonosítója
 • request_offer_user_name: ajánlatkérő felhasználó neve
 • request_offer_person_name: ajánlatkérő személy neve
 • bid_user_id: ajánlatadó felhasználó azonosítója
 • bid_user_name: ajánlatadó felhasználó neve
 • bid_person_name: ajánlatadó személy neve
 • office_id: iroda azonosítója
 • office_name: iroda neve
 • request_offer_par: ajánlatkérések összértéke
 • bid_par: ajánlatok összértéke
 • profit: nyereség

Szűrési lehetőségek:
 • irodák szerint
 • ajánlatkérés zárásának időpontja szerint

Rendezés:
 • ajánlatkérés lezárása szerint

-- lezárt ügyletek listája
WITH
 outer_person AS (
  SELECT
   op.eid,
   coalesce(usr.user_name,op.user_name) AS user_name,
   coalesce(psn.person_fullname, psn.person_lastname ||' '|| psn.person_firstname, op.full_name) AS person_name,
   op.person_id,
   usr.user_id,
   op.financial_ident,
   op.email,
   op.phone_number
  FROM ukk.simplelist_outer_person() AS op
   LEFT JOIN ( bob.persons_active AS psn
    LEFT JOIN bob.users_active AS usr
     ON (usr.person_id = psn.person_id)
   ) ON (psn.person_id = op.person_id)
 ), -- outer_person - felhasználók és személyek adatai
 voucher_pack AS (
  SELECT
   pvt.voucher_pack_id AS eid,
   vp.description,
   sum(coalesce(pvt.par,0)) AS par,
   array_agg(distinct pvt.voucher_type_id) as voucher_type_ids
  FROM ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
   JOIN ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
    ON (vp.eid = pvt.voucher_pack_id)
  WHERE pvt.status != 'deleted'
  GROUP BY pvt.voucher_pack_id, vp.description
 ), -- voucher_pack
 bid AS (
  SELECT
   bid.eid,
   bid.request_offer_id,
   bid.outer_person_id,
   vp.par
  FROM ukk.bid AS bid
   JOIN voucher_pack AS vp
    ON (vp.eid = bid.supply_voucher_pack_id)
  WHERE bid.status = 'closed'
 ) -- bid - elfogadott ajánlatok értéke
SELECT
 ro.eid AS request_offer_id,
 bid.eid As bid_id,
 CAST(coalesce(ro.modification_time,ro.creation_time) AS date) AS close_date,
 CAST(coalesce(ro.modification_time,ro.creation_time) AS timetz) AS close_time,
 ro_op.user_id AS request_offer_user_id,
 ro_op.user_name AS request_offer_user_name,
 ro_op.person_name AS request_offer_person_name,
 bid_op.user_id AS bid_user_id,
 bid_op.user_name AS bid_user_name,
 bid_op.person_name AS bid_person_name,
 ro.office_id,
 ofc.short_name AS office_name,
 vp.par AS request_offer_par,
 bid.par AS bid_par,
 100-(vp.par/bid.par*100) AS profit
FROM ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
 JOIN outer_person AS ro_op
  ON (ro_op.eid = ro.outer_person_id)
 JOIN voucher_pack AS vp
  ON (vp.eid = ro.demand_voucher_pack_id)
 JOIN bid AS bid
  ON (bid.request_offer_id = ro.eid)
 JOIN outer_person AS bid_op
  ON (bid_op.eid = bid.outer_person_id)
 JOIN ukk.simplelist_office(now()) AS ofc
  ON (ofc.eid = ro.office_id)
WHERE ro.status = 'closed'
--  AND ro.office_id = 1
--  AND coalesce(ro.modification_time,ro.creation_time) BETWEEN '2015-09-06' AND '2015-10-08' -- szűrés zárás időpontja szerint
ORDER BY coalesce(ro.modification_time,ro.creation_time);

Forgalom (lezárt ügyletek összesítése) irodák szerinti bontásban

Tárolt eljárás neve: ukk.stat_closed_request(now())

Visszaadott értékek:
 • office_id: iroda azonosítója
 • office_name: iroda neve
 • request_offer_par: ajánlatkérések összértéke
 • bid_par: ajánlatok összértéke
 • profit: nyereség

Szűrési lehetőségek:
 • ajánlatkérés lezárása

Rendezés:
 • iroda neve szerint

-- forgalom (lezárt ügyletek összesítése) irodák szerinti bontásban
WITH
 voucher_pack AS (
  SELECT
   pvt.voucher_pack_id AS eid,
   vp.description,
   sum(coalesce(pvt.par,0)) AS par,
   array_agg(distinct pvt.voucher_type_id) as voucher_type_ids
  FROM ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
   JOIN ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
    ON (vp.eid = pvt.voucher_pack_id)
  WHERE pvt.status != 'deleted'
  GROUP BY pvt.voucher_pack_id, vp.description
 ), -- voucher_pack
 bid AS (
  SELECT
   bid.eid,
   bid.request_offer_id,
   vp.par
  FROM ukk.bid AS bid
   JOIN voucher_pack AS vp
    ON (vp.eid = bid.supply_voucher_pack_id)
  WHERE bid.status = 'closed'
 ) -- bid - elfogadott ajánlatok értéke
SELECT
 ro.office_id,
 ofc.short_name AS office_name,
 sum(vp.par) AS request_offer_par,
 sum(bid.par) AS bid_par,
 100-(sum(vp.par)/sum(bid.par)*100) AS profit
FROM ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
 JOIN voucher_pack AS vp
  ON (vp.eid = ro.demand_voucher_pack_id)
 JOIN bid AS bid
  ON (bid.request_offer_id = ro.eid)
 JOIN ukk.simplelist_office(now()) AS ofc
  ON (ofc.eid = ro.office_id)
WHERE ro.status = 'closed'
--  AND coalesce(ro.modification_time,ro.creation_time) BETWEEN '2015-09-06' AND '2015-10-08' -- szűrés zárás időpontja szerint
GROUP BY ro.office_id, ofc.short_name
ORDER BY ofc.short_name;

Utalványcsomag ellenőrzéskor felmerült jelzések

Tárolt eljárás neve: ukk.statdetails_event(now())

Visszaadott értékek:
 • event_id: esemény rekord-azonosítója
 • event_date: esemény dátuma
 • event_time: esemény ideje
 • par: utalványcsomag értéke
 • user_id: felhasználó rekord-azonosítója
 • outer_person_id: külső felhasználó
 • user_name: felhasználók neve
 • person_name: személy neve
 • request_offer_id: ajánlatkérés rekord-azonosítója
 • voucher_pack_id: utalványcsomag rekord-azonosítója
 • entity_name: kapcsolódó entitás (request_offer:ajánlatkérés, bid:ajánlat))
 • entity_id: kapcsolódó entitás azonosítója
 • event_type_label: eseménytípus azonosító címkéje
 • event_type_name: eseménytípus neve
 • event_type_full_name: eseménytípus teljes neve
 • color_code: eseménytípus színkódja
 • is_show: felhasználó előtt megjelenítendő:
 • mandator_name: kibocsátó neve
 • voucher_type_name: utalványtípus neve
 • denomination_name: címlet
 • validity_date: utalványok érvényességének lejárta
 • prefix: előteg
 • suffix: utótag
 • start_number: kezdő sorszám
 • end_number: záró sorszám

Szűrési lehetőségek:
 • esemény típusa szerint
 • esemény időpontja szerint

Rendezés:
 • esemény időpontja szerint

-- utalványcsomag ellenőrzéskor felmerült jelzések
WITH
 outer_person AS (
 SELECT
  op.eid,
  coalesce(usr.user_name,op.user_name) AS user_name,
  coalesce(psn.person_fullname, psn.person_lastname ||' '|| psn.person_firstname, op.full_name) AS person_name,
  op.person_id,
  usr.user_id,
  op.financial_ident,
  op.email,
  op.phone_number
 FROM ukk.simplelist_outer_person() AS op
  LEFT JOIN ( bob.persons_active AS psn
   LEFT JOIN bob.users_active AS usr
    ON (usr.person_id = psn.person_id)
  ) ON (psn.person_id = op.person_id)
 ), -- outer_person - felhasználók és személyek adatai
 voucher_pack AS (
  SELECT
   pvt.voucher_pack_id AS eid,
   sum(coalesce(pvt.par,pvt.quantity,0)) AS par
  FROM ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
   JOIN ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
    ON (vp.eid = pvt.voucher_pack_id)
  WHERE pvt.status != 'deleted'
  GROUP BY pvt.voucher_pack_id
 ), -- voucher_pack
 serial_interval_of_event AS (
  SELECT
   sie.event_id,
   mdt.short_name AS mandator_name,
   vt.short_name AS voucher_type_name,
   coalesce(den.full_name,den.short_name) AS denomination_name,
   sie.validity_date,
   sie.prefix,
   sie.suffix,
   sie.start_number,
   sie.end_number
  FROM ukk.simplelist_serial_interval_of_event() AS sie
   JOIN ukk.simplelist_pack_denomination() AS pd
    ON (pd.eid = sie.pack_denomination_id)
   JOIN ukk.simplelist_voucher_type_denomination() AS vtd
    ON (pd.voucher_type_denomination_id = vtd.eid)
   JOIN ukk.simplelist_voucher_type(now()) AS vt
    ON (vt.eid = vtd.voucher_type_id)
   JOIN ukk.simplelist_mandator() AS mdt
    ON (mdt.label = vt.mandator_label)
   JOIN ukk.simplelist_denomination(now()) AS den
    ON (den.eid = vtd.denomination_id)
  WHERE sie.status != 'deleted'
  order by event_id
 ) -- serial_interval_of_event
SELECT
 evnt.eid AS event_id,
 CAST(evnt.creation_time AS date) AS event_date,
 CAST(evnt.creation_time AS timetz) AS event_time,
 vp.par,
 evnt.user_id,
 op.eid AS outer_person_id,
 op.user_name AS user_name,
 op.person_name AS person_name,
 evnt.request_offer_id,
 evnt.voucher_pack_id,
 CASE WHEN ro.eid IS NOT NULL THEN
  'request_offer'
 ELSE
  CASE WHEN bid.eid IS NOT NULL THEN
   'bid'
  ELSE
   CAST(NULL AS varchar)
  END
 END AS entity_name,
 coalesce(ro.eid,bid.eid) AS entity_id,
 evnt.event_type_label,
 et.short_name AS event_type_name,
 et.full_name AS event_type_full_name,
 et.color_code,
 et.is_show,
 sie.mandator_name,
 sie.voucher_type_name,
 sie.denomination_name,
 sie.validity_date,
 sie.prefix,
 sie.suffix,
 sie.start_number,
 sie.end_number
FROM ukk.simplelist_event() AS evnt
 JOIN ukk.simplelist_event_type() AS et
  ON (et.label = evnt.event_type_label)
 LEFT JOIN outer_person AS op
  ON (op.user_id = evnt.user_id)
 LEFT JOIN voucher_pack AS vp
  ON (vp.eid = evnt.voucher_pack_id)
 LEFT JOIN serial_interval_of_event AS sie
  ON (sie.event_id = evnt.eid)
 LEFT JOIN ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
  ON (ro.eid = evnt.request_offer_id AND ro.demand_voucher_pack_id = evnt.voucher_pack_id)
 LEFT JOIN ukk.simplelist_bid(now()) AS bid
  ON (bid.request_offer_id = evnt.request_offer_id AND bid.supply_voucher_pack_id = evnt.voucher_pack_id)
WHERE evnt.status != 'deleted'
--  AND evnt.event_type_label = 'large_value_pack'
--  AND evnt.creation_time BETWEEN '2015-09-06' AND '2015-09-10' -- szűrés esemény időpontja szerint
ORDER BY evnt.creation_time;
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback