Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkAdminDoc » UkkMandator

Kibocsátó (ukk_mandator)

Modul elérése

Törzsadatok/Kibocsátó

Leírás

A használható kibocsátók felvitelére szolgáló modul.

Műveletek

Listázás

Kibocsátók keresésére, listázására szolgál.

Rögzítés

Új kibocsátó felvitelére szolgál.
 • Új kibocsátó felvitelekor, a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven kibocsátó rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A kibocsátó a rögzítés pillanatától jön létre „aktív” állapottal.
 • A kibocsátó a listában azonnal látható.
Kötelező mezők
 • Rövid név: a kibocsátó rövidmegnevezése.
  Példa: „puebla”
 • Azonosító: egyedi azonosító ami alapján adatbázis kapcsolat valósítható meg
További mezők
 • Teljes név: a kibocsátó teljes megnevezése.
  Példa: „Puebla Zrt.”
 • Url: a kibocsátó honlapja
 • Megjegyzés: az adott kibocsátót bővebben leíró információ adható meg.

Szerkesztés

Adott kibocsátó szerkesztésére szolgál.
 • Már rögzített kibocsátó átnevezéskor a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven kibocsátó rögzítve, ha nincs átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A változások a változtatás pillanatától érvényesek, a módosítás a listában azonnal látható.

Törlés

Adott kibocsátó törlésére szolgál, a törlés nem fizikai törlés.
 • A kibocsátó a törlés pillanatától „törölt” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.
 • Csak használaton kívüli kibocsátó törölhető.

Aktiválás

Adott kibocsátó aktiválására szolgál.
 • A kibocsátó az aktiválás pillanatától „aktív” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.

Egyediség

 • Új kibocsátó felvitelekor, illetve már rögzített kibocsátó átnevezéskor a rendszer ellenőrzi van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven kibocsátó rögzítve, ha nincs, rögzítésre illetve átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.

Modul hatása modulokra

 • Az Utalványtípus modulban csak az itt rögzített, „aktív” állapotú kibocsátók választhatók ki.

Modulok hatása a modulra

Nincs.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback