Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkAdminDoc » UkkOffice

Iroda (ukk_office)

Modul elérése

Törzsadatok/Iroda

Leírás

A csere utalványok átvételére használható irodák felvitelére szolgáló modul.

Műveletek

Listázás

Irodák keresésére, listázására szolgál.

Rögzítés

Új iroda felvitelére szolgál.
 • Új iroda felvitelekor, a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven iroda rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A iroda a rögzítés pillanatától jön létre „aktív” állapottal.
 • A iroda a listában azonnal látható.
Kötelező mezők
 • Rövid név: a iroda rövidmegnevezése.
  Példa: „Budapest”
 • Azonosító: egyedi azonosító ami alapján adatbázis kapcsolat valósítható meg
 • Email cím: az iroda elsődleges email címe
 • Telefonszám: az iroda elsődleges telefonszáma
 • Irodavezető: az irodavezető személye
 • Ország: az iroda elsődleges címének országa
 • Település kereső: az iroda elsődleges címének települése
 • Cím első sora: az iroda elsődleges címe

További mezők
 • Teljes név: a iroda teljes megnevezése.
  Példa: „Budapesti iroda”
 • Cím második sora: Az iroda címének második sora amennyiben az első sorba nem fér ki
 • Megjegyzés: az adott irodát bővebben leíró információ adható meg.

Szerkesztés

Adott iroda szerkesztésére szolgál.
 • Már rögzített iroda átnevezéskor a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven iroda rögzítve, ha nincs átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A változások a változtatás pillanatától érvényesek, a módosítás a listában azonnal látható.

Törlés

Adott iroda törlésére szolgál, a törlés nem fizikai törlés.
 • A iroda a törlés pillanatától „törölt” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.
 • Csak használaton kívüli iroda törölhető.

Aktiválás

Adott iroda aktiválására szolgál.
 • A iroda az aktiválás pillanatától „aktív” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.

Egyediség

 • Új iroda felvitelekor, illetve már rögzített iroda átnevezéskor a rendszer ellenőrzi van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven iroda rögzítve, ha nincs, rögzítésre illetve átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.

Modul hatása modulokra

 • Csak az itt rögzített, „aktív” állapotú iroda adható meg a felhasználói felületen a csereügylet átvételi pontjának.

Modulok hatása a modulra

 • Irodavezetőnek csak azok a személyek választhatók ki, akik tagjai az irodavezetők csoportnak.
 • Csak olyan településhez rögzíthető iroda ami szerepel az adatbázisban
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback