Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkReg

Regisztráció folyamata

Regisztrációs adatok ellenőrzése

Felhasználó vagy személy meglétének vizsgálata a kért felhasználói név és pénzügyi azonosító alapján:
--* INPUTS
--*  -
--* RESULT
--*  user_id integer,                     -- felhasználó azonosítója
--*  user_name varchar,                    -- felhasználónév
--*  user_person_id integer,                 -- a bejegyzett felhasználójához tartozó személy azonosítója
--*  user_status varchar,                   -- felhasználó állapota
--*  user_real_status varchar,                -- a felhasználó állapota az érvényességet is figyelembe véve
--*  outer_person_id integer,                 -- a nyilvántartott személy azonosítója
--*  outer_person_person_id integer,             -- a nyilvántartott személyhez tartozó személy azonosítója
--*  email varchar,                      -- e-mail cím
--*  outer_user_name varchar,                 -- igényelt felhasználói név
--*  person_status varchar,                  -- személy állapota
--*  person_regcode varchar,                 -- regisztrációs kód
--*  person_regcode_timeout timestamp with time zone     -- előregisztráció lejárati idej
--*  is_user_name_conflict boolean              -- van már ilyen felhasználó regisztrálva vagy előregisztráció alatt
--*
--*  Hibakódok:
--*   ukk_getinfo_outer_person_001      -- felhasználói név megadása kötelező
--*   ukk_getinfo_outer_person_002      -- pénzügyi azonosító megadása kötelező
--* NOTES
--*  Példa a használatára:
--*   SELECT * FROM ukk.getinfo_outer_person('asztalos.andras','9999999999');

Regisztráció bejegyzése az adatbázisba

A regisztrációs felület kész, az adatbázisba írás menete a következő:

A regisztrációs űrlap helyes kitöltését követően meg kell jeleníteni, hogy

 • sikeres volt a regisztráció,
 • levelet kiküldtük, onnan tudja véglegesíteni.

Be kell írni a személy adatait az adatbázisba.

Személy beírása:
SELECT bob.create_person(
 'ukk',
 'ukk_start_modul',
 1,
 NULL,
 'hu_HU',
 1,
 'András', -- first_name
 'Asztalos', -- last_name
 'Asztalos András', -- full_name
 NULL,
 NULL,
 NULL,
 NULL,
 NULL,
 NULL,
 NULL,
 'hu_HU',
 'hu_HU',
 'csunya-nagy-hosszu-hexadecimalis-kod', -- regcode
 '2015-07-01', -- regcode_timeout
 NULL
);

Külső személy bejegyzése:
SELECT ukk.create_outer_person(
 'ukk',
 'ukk_outer_person',
 1,
 null,
 '9999999999', -- financial_ident
 17, -- person_id
 'levelezes@rivendel.hu', -- email
 '+36 99 999-9999', -- phone_number
 'asztalos.andras', -- user_name
 'Asztalos András', -- full_name
 NULL,
 NULL,
 NULL,
 NULL,
 NULL,
 NULL,
 NULL,
 NULL
);

Külső személy módosítása:
SELECT ukk.edit_outer_person(
 'ukk',
 'ukk_outer_person',
 1,
 NULL,
 ou.eid,
 ou.financial_ident,
 17, -- person_id
 'levelezes@rivendel.hu', -- email
 'asztalos.andras', -- user_name
 '+36 20 261-7979', -- phone_number
 ou.full_name,
 ou.sex,
 ou.mothers_name,
 ou.previous_name,
 ou.birth_year,
 ou.birth_day,
 ou.birthplace,
 ou.address,
 ou.description
) FROM ukk.simplelist_outer_person() AS ou
WHERE ou.eid = ?; -- outer_person.eid

Ki kell küldeni az előregisztráció véglegesítését lehetővé tévő levelet

Benne egy linkkel ( …?mn=ukk_login&action=confirmation&rc=hosszu-ronda-hash-kod)

Ha kattint a linkre, akkor a regisztráció véglegesítése oldalra ugrik.

Előregisztráció visszaigazolásának ellenőrzése:
SELECT psn.person_id,
 psn.person_regcode,
 psn.person_regcode_timeout,
 op.user_name,
 CASE WHEN usr.user_name is null then false else true end as is_user_name_conflict
FROM bob.persons AS psn
 JOIN ukk.simplelist_outer_person() AS op
  ON (op.person_id = psn.person_id)
 LEFT JOIN bob.users_active AS usr
  ON (usr.person_id = psn.person_id)
WHERE psn.person_regcode = 'nagy-hosszu-hash-kod';

Regisztráció véglegesítése

Ehhez be kell kérni a jelszót (kétszer).

Ezután lehet véglegesíteni a felhasználót:

Felhasználó bejegyzése:
SELECT bob.create_user(
 'bob',
 NULL,
 NULL,
 personID,
 'active',
 now(),
 NULL,
 userName,
 passWord,
 2700,
 'click',
 true,
 ( SELECT rights.id FROM bob.rights, bob.moduls WHERE rights.modul_id = moduls.id AND moduls.modul_label = 'ukk_start_modul' AND rights.right_action = 'start' )
);

tip: a felhasználói név minimum 5 karakter kell legyen!

tip: a jelszó minimum 6 karakter kell legyen!

Felhasználó csoportba helyezése:
INSERT INTO bob.groups_users (
 creation_time,
 creation_user_id,
 group_id,
 user_id
) VALUES (
 now(),
 NULL,
 ( SELECT groups.id FROM bob.groups WHERE group_label = 'ukk_user' ),
 userID
);

A folyamat végén a kezdőoldalára kell lépni (mn=start_modul&action=start)

Regisztráció folyamata:

 • Belépési képernyőre kell egy link a regisztrációra
 • Regisztráció esetén először meg kell adnia az akábbi adatokat:
  • adószám megadása
  • felhasználónév
  • e-mail cím
  • személy neve
  • telefonszám
 • Megnézzük, van-e ilyen adószám nyilvántartva. Ha van, akkor a újonnan bejegyzett személyt kötni kell hozzá (az adószámmal történő próba-regisztrációkat naplózzuk).

Ha nincs ilyen adószámmal felhasználó regisztrálva:

 • bejegyezzük a felhasználót 'unregistered'-ként (azonosító hash-el)
 • kiküldjük a "regisztráció megerősítése" e-mailt, benne a hash.
 • ha a linkre kattint, akkor visszajut a megerősítő felületre, ahol ismételten meg kell adnia a felhasználói nevét
 • ha egyezés van, akkor véglegesedik a regisztráció (user aktív), generálunk neki egy jelszót, amot be kell írni a felhasználóhoz, és e-mailben is megkapja. Ilyenkor automatikusan belépett a rendszerbe.

Ha nincs ilyen adószámmal felhasználó regisztrálva, de van ilyen e-mail cím vagy felhasználónév,

 • akkor jelezni kell, hogy foglalt.

Ha van ilyen adószámmal felhasználó regisztrálva:

"A megadott adószámmal van már felhasználó regisztrálva a rendszerben. Kérem ellenőrizze a megadott adószámot! Kérhet [jelszó emlékeztetőt] vagy a megadott a megadott e-mail vagy telefonszámon jelezze."

Jelszó emlékeztető

Jelszó emlékeztetőnél meg kell adni az adószámot és vagy az e-mail címet vagy a felhasználói nevet.

 • Amennyiben szerepel ilyen pénzügyi azonosító a rendszerben és van ilyen felhasználó, úgy
  • közöljük, hogy van ilyen felhasználónk;
  • kérhet jelszóemlékeztetőt;

Ellenőrzéshez leírás:

http://nagyiemlekei.blog.hu/2010/01/19/adoszam_tajszam

trigger által ellenőrizendő esetek

 • sessiont csak a 'registrator' BOB felhasználóhjoz rendelhet a 'registrator' nevű adatbázis felhasználó
 • felhasználó csak olyan személyhez jegyezhető be, amelyik a 'regisztrator' által létrehozott személyhez tartozik
 • a 'registrator' BOB felhasználó által bejegyzett felhasználóknak csak 'ukk_start_modul' / 'start' lehet a kezdőoldala
 • a 'registrator' a bob.groups_users táblába csak az ukk_users csoporthoz adhatja hozzá a felhasználókat
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback