Log inRegister

Utalványtípus címlet sorszámok

Modul elérése

Törzsadatok/Utalványtípus (Utalványtípus címletek megtekintése/szerkesztése akció)→(Utalványtípus címlet sorszámok megtekintése/szerkesztése akció)

Leírás

A már rögzített utalványtípus címletekhez tartozó sorszám intervallumok felvitelére szolgáló felület.

Műveletek

Listázás

Utalványtípus címlet sorszámok keresésére, listázására szolgál.

Rögzítés

Új utalványtípus címlet sorszám intervallum felvitelére szolgál.
 • Új utalványtípus címlet sorszám intervallum felvitelekor, a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott sorszám intervallum bármely eleme rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • Az utalványtípus címlet sorszám intervallum a rögzítés pillanatától jön létre „piszkozat” állapottal.
 • Az utalványtípus címlet sorszám intervallum a listában azonnal látható.
Kötelező mezők
 • Címlet: nem változtatható, a szerkesztett utalványtípus címlet nevét mutatja.
 • Érvényesség: az utalványtípus címlet sorszám intervallum érévnyessgének lejárta.
  Példa: „2015. december 31.”
 • Kezdő sorszám: az utalványtípus címlet sorszám intervallum kezdő száma.
 • Záró sorszám: az utalványtípus címlet sorszám intervallum záró száma.
További mezők
 • Kiadás éve: az utalványtípus címlet sorszám intervallum kiadásának éve.
 • Előtag: az utalványtípus címlet sorszám intervallum előtagja.
 • Utótag: az utalványtípus címlet sorszám intervallum utótagja.

Utalványtípus sorszám intervallum szerkesztése

Adott utalványtípus címlet sorszám intervallum szerkesztésére szolgál.
 • A címlet mező nem szerkeszthető.
 • A változások a változtatás pillanatától érvényesek, a módosítás a listában azonnal látható.

Törlés

Adott utalványtípus címlet sorszám intervallum törlésére szolgál, a törlés nem fizikai törlés.
 • Az utalványtípus címlet sorszám intervallum a törlés pillanatától „törölt” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.
 • Csak használaton kívüli utalványtípus címlet sorszám intervallum törölhető.

Aktiválás

Adott utalványtípus címlet sorszám intervallum aktiválására szolgál.
 • Az utalványtípus címlet sorszám intervallum az aktiválás pillanatától „aktív” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.

Egyediség

 • Új utalványtípus címlet sorszám intervallum felvitelekor a rendszer ellenőrzi van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott sorszám intervallum bármely eleme rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.

Modul hatása modulokra

Nincs.

Modulok hatása a modulra

Nincs.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback