Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkStart

Nyitóképernyő (start_modul) statisztikái és az onnan elérhető modulok alapvető lekérdezései

A funkciók eléréséhez szükséges, hogy a felhasználóhoz "külső felhasználó" (ukk.outer_person rekord) tartozzon, valamint tagja legyen az ukk_user [[UkkGroups][csoport]nak. Ettől való eltérést alább jelezzük.

Felvitel (utalványcsomagok)

Csak azon utalvány-csomagokat (ukk.voucher_pack)listázzuk, amelyek a kérésen (ukk.request_offer) keresztül az adott személyhez tartozik.

Alapja:
 voucher_pack AS (
  SELECT
   count(*)
  FROM ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
   JOIN ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
    ON (ro.demand_voucher_pack_id = vp.eid AND ro.outer_person_id = 111)
 ),

Befejezetlen utalványcsomagok (draft_pack, fail_pack)

A személy mindazon utalvány-csomagjai számítanak ide, amelyeknek az állapota piszkozat vagy hibás.

A felületen a szám háttere sárga. Amennyiben van benne hibás, úgy bordó!
   count(vp.status = 'draft' OR NULL) AS draft_pack,
   count(vp.status = 'fail' OR NULL) AS fail_pack,

Listázása:
WITH
 voucher_pack AS (
  SELECT
   pvt.voucher_pack_id AS eid,
   vp.description,
   sum(coalesce(pvt.par,0)) AS par
  FROM ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
   JOIN ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
    ON (vp.eid = pvt.voucher_pack_id)
  WHERE pvt.status != 'deleted'
  GROUP BY pvt.voucher_pack_id, vp.description
 ) -- voucher_pack
SELECT
 to_char(vp.creation_time, 'YYYY-MM-DD HH:MI') as voucher_pack_date,
 vp.description,
 vp.eid as voucher_pack_id,
 'VP' || to_char(vp.eid,'FM0999999999') AS name,
 vpar.par
FROM ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
 JOIN ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
  ON (ro.demand_voucher_pack_id = vp.eid)
 JOIN ukk.simplelist_outer_person() AS op
  ON (ro.outer_person_id = op.eid AND op.person_id = 17)
 JOIN voucher_pack AS vpar
  ON (vpar.eid = vp.eid)
WHERE vp.status = 'draft'
 OR vp.status = 'fail';

Ellenőrzött utalványcsomagok (right_pack)

A helyes (ellenőrzött) utalványcsomagok tartornak ide, amelyekhez kérés még nem készült, azaz mindazon (saját) csomagok, melyek állapota aktív és a kérés állapota piszkozat.

A felületen a szám háttere zöld.
   count((vp.status = 'active' AND ro.status = 'draft') OR NULL) AS right_pack,

Listázása:
WITH
 voucher_pack AS (
  SELECT
   pvt.voucher_pack_id AS eid,
   vp.description,
   sum(coalesce(pvt.par,0)) AS par
  FROM ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
   JOIN ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
    ON (vp.eid = pvt.voucher_pack_id)
  WHERE pvt.status != 'deleted'
  GROUP BY pvt.voucher_pack_id, vp.description
 ) -- voucher_pack
SELECT
 to_char(vp.creation_time, 'YYYY-MM-DD HH:MI') as voucher_pack_date,
 vp.description,
 vp.eid as voucher_pack_id,
 'VP' || to_char(vp.eid,'FM0999999999') AS name,
 vpar.par
FROM ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
 JOIN ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
  ON (ro.demand_voucher_pack_id = vp.eid)
 JOIN ukk.simplelist_outer_person() AS op
  ON (ro.outer_person_id = op.eid AND op.person_id = 17)
 JOIN voucher_pack AS vpar
  ON (vpar.eid = vp.eid)
WHERE vp.status = 'active'
 AND ro.status = 'draft';

Archívum (archive_pack)

Az összes lezárt és törölt ajánlatkéréshez tartozó (saját) csomag listája.

A felületen a szám háttere kék.
   count(ro.status = 'closed' OR ro.status = 'deleted' OR NULL) AS archive_pack,

Listázása:
WITH
 voucher_pack AS (
  SELECT
   pvt.voucher_pack_id AS eid,
   vp.description,
   sum(coalesce(pvt.par,0)) AS par
  FROM ukk.simplelist_pack_voucher_type() AS pvt
   JOIN ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
    ON (vp.eid = pvt.voucher_pack_id)
  WHERE pvt.status != 'deleted'
  GROUP BY pvt.voucher_pack_id, vp.description
 ) -- voucher_pack
SELECT
 to_char(vp.creation_time, 'YYYY-MM-DD HH:MI') as voucher_pack_date,
 vp.description,
 vp.eid as voucher_pack_id,
 'VP' || to_char(vp.eid,'FM0999999999') AS name,
 vpar.par, ro.status, ro.status, vp.status
FROM ukk.simplelist_voucher_pack(now()) AS vp
 JOIN ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
  ON (ro.demand_voucher_pack_id = vp.eid)
 JOIN ukk.simplelist_outer_person() AS op
  ON (ro.outer_person_id = op.eid AND op.person_id = 17)
 LEFT JOIN voucher_pack AS vpar
  ON (vpar.eid = vp.eid)
WHERE ro.status = 'closed'
 OR ro.status = 'deleted';

Ajánlatkérés

Az összes (saját) ajánlatkérés (ukk.request_offer) listája, a hozzá tartozó ajánlatok (ukk.bid) állapotának aggregációjával.

Alapja:
 request_offer AS (
  SELECT
   count(*)
  FROM
  ( SELECT
    ro.status,
    ro.modification_time,
    array_agg(bid.status) AS bid_statuses
   FROM ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
    LEFT JOIN ukk.simplelist_bid(now()) AS bid
     ON (bid.request_offer_id = ro.eid)
   WHERE ro.outer_person_id = 111
--     AND ro.status = 'active'
   GROUP BY ro.eid, ro.status, ro.modification_time
  ) AS roff
 ),

Ajánlat nélküli kérések (unbidden_offer)

Mindazon aktív kérések, amelyekhez nem tartozik aktív ajánlat (tehát törölt és elutasított tartozhat hozzá).

A felületen a szám háttere sárga.
   count((roff.status = 'active' AND NOT(ARRAY['active']::varchar[] <@ roff.bid_statuses)) OR NULL) AS unbidden_offer,

Listázása:
SELECT
 ro.request_offer_date,
 ro.description,
 request_offer_id,
 'RO' || to_char(ro.eid,'FM0999999999') AS name,
 par,                  -- névérték
 voucher_pack_id,            -- kéréshez tartozó csomag azonosítója
 count_new_active_bid,         -- kéréshez tartozó új aktív ajánlatok száma
 count_old_active_bid,         -- kéréshez tartozó régebbiŕ aktív ajánlatok száma
 count_bid               -- kéréshez tartozó ajánlatok száma
FROM ukk.speciallist_request_offer( 17, 24*60, 3, now() ) AS ro
WHERE ro.status = 'active'
 AND NOT ro.has_active_bid;

Nyitott kérések (old_active_offer, new_active_offer).

Mindazon aktív kérések, amelyekhez tartozik aktív ajánlat. Megkülönböztetjük az újabb (new_active_offer) és a hamarosan lejáró (old_active_offer) kéréseket.

A felületen a szám háttere zöld. Amennyiben van benne hamarosan lejáró kérés, úgy bordó!
   count((roff.status = 'active' AND roff.modification_time + 222 * interval '1 minutes' <= now() AND ARRAY['active']::varchar[] <@ roff.bid_statuses OR NULL)) AS old_active_offer,
   count((roff.status = 'active' AND roff.modification_time + 222 * interval '1 minutes' > now() AND ARRAY['active']::varchar[] <@ roff.bid_statuses OR NULL)) AS new_active_offer,

Listázása:
SELECT
 ro.request_offer_date,
 ro.description,
 request_offer_id,
 'RO' || to_char(ro.eid,'FM0999999999') AS name,
 par,                  -- névérték
 voucher_pack_id,            -- kéréshez tartozó csomag azonosítója
 count_new_active_bid,         -- kéréshez tartozó új aktív ajánlatok száma
 count_old_active_bid,         -- kéréshez tartozó régebbiŕ aktív ajánlatok száma
 count_bid               -- kéréshez tartozó ajánlatok száma
FROM ukk.speciallist_request_offer( 17, 24*60, 3, now() ) AS ro
WHERE ro.status = 'active'
 AND ro.has_active_bid;

Lezárt ajánlatkérések (closed_offer).

Az elfogadott ÉS lezárt ajánlattal rendelkező, lezárt állapotú ajánlatkérések.

A felületen a szám háttere kék.
    count((roff.status = 'closed' AND ARRAY['closed']::varchar[] <@ roff.bid_statuses) OR NULL) AS closed_offer

Listázása:
SELECT
 ro.request_offer_date,
 ro.description,
 request_offer_id,
 'RO' || to_char(ro.eid,'FM0999999999') AS name,
 par,                  -- névérték
 voucher_pack_id,            -- kéréshez tartozó csomag azonosítója
 count_new_active_bid,         -- kéréshez tartozó új aktív ajánlatok száma
 count_old_active_bid,         -- kéréshez tartozó régebbiŕ aktív ajánlatok száma
 count_bid               -- kéréshez tartozó ajánlatok száma
FROM ukk.speciallist_request_offer( 17, 24*60, 3, now() ) AS ro
WHERE ro.status = 'closed'
 AND has_closed_bid;

Ajánlat kezelés

A saját kéréseimre érkező összes ajánlat listázása.

Alapja:
 bid AS (
  SELECT
   count(*)
  FROM ukk.simplelist_bid(now()) AS bid
   JOIN ukk.simplelist_request_offer(now()) AS ro
    ON (ro.eid = bid.request_offer_id AND ro.outer_person_id = 1)
 ),

Nyitott kérésekre kapott ajánlatok (old_open_bid, new_open_bid).

A számláló a nyitott (elfogadott ajánlattal nem rendelkező, aktív) kérésekre érkezett ajánlatok számát tartalmazza. A számláló NEM tartalmazza a hamarosan lejáró nyitott kérések ajánlatait! Új ajánlatnak tekintjük a konfigurációban beállított értéknél nem régebbi aktív ajánlatokat.

A felületen a szám háttere sárga. Amennyiben van új ajánlat, úgy bordó!
   count((bid.status = 'active' AND ro.modification_time + 222 * interval '1 minutes' <= now()) OR NULL) AS old_open_bid,
   count((bid.status = 'active' AND ro.modification_time + 222 * interval '1 minutes' > now()) OR NULL) AS new_open_bid,

Listázása:
SELECT
 ro.request_offer_date,
 ro.description,
 request_offer_id,
 'RO' || to_char(ro.eid,'FM0999999999') AS name,
 par,                  -- névérték
 voucher_pack_id,            -- kéréshez tartozó csomag azonosítója
 count_new_active_bid,         -- kéréshez tartozó új aktív ajánlatok száma
 count_old_active_bid,         -- kéréshez tartozó régebbiŕ aktív ajánlatok száma
 count_bid               -- kéréshez tartozó ajánlatok száma
FROM ukk.speciallist_request_offer( 17, 24*60, 3, now() ) AS ro
WHERE ro.status = 'active'
 AND has_active_bid
 AND NOT is_warning_time;

Hamarosan lejáró kérésekre kapott ajánlatok (old_urgent_bid, new_urgent_bid).

A számláló a hamarosan lejáró (X napnál régebbi kérésekhez tartozó) nyitott (elfogadott ajánlattal nem rendelkező, aktív) (saját) kérésekre érkezett ajánlatok számát tartalmazza. Megkülönböztetjük az újabb (new_urgent_bid) és a hamarosan lejáró (old_urgent_bid) kéréseket.

A felületen a szám háttere zöld. Amennyiben van új ajánlat, úgy bordó!
    count((ro.modification_time + _WarningLimit * interval '1 day' <= _WhenTime AND bid.status = 'active' AND ro.modification_time + _NewLimit * interval '1 minutes' <= _WhenTime) OR NULL) AS old_urgent_bid,
    count((ro.modification_time + _WarningLimit * interval '1 day' <= _WhenTime AND bid.status = 'active' AND ro.modification_time + _NewLimit * interval '1 minutes' > _WhenTime) OR NULL) AS new_urgent_bid,

Listázása:
SELECT
 ro.request_offer_date,
 ro.description,
 request_offer_id,
 'RO' || to_char(ro.eid,'FM0999999999') AS name,
 par,                  -- névérték
 voucher_pack_id,            -- kéréshez tartozó csomag azonosítója
 count_new_active_bid,         -- kéréshez tartozó új aktív ajánlatok száma
 count_old_active_bid,         -- kéréshez tartozó régebbiŕ aktív ajánlatok száma
 count_bid               -- kéréshez tartozó ajánlatok száma
FROM ukk.speciallist_request_offer( 17, 24*60, 3, now() ) AS ro
WHERE ro.status = 'active'
 AND has_active_bid
 AND is_warning_time;

Folyamatban lévő ügyletek (done_ongoing_bid, waiting_ongoing_bid).

Az aktív állapotú (saját) kérésekhez tartozó, elfogadott állapotú ajánlatok száma.

A felületen a szám háttere kék.
    count(ro.status = 'closed' AND bid.status = 'accepted' OR NULL) AS done_ongoing_bid,
    count(ro.status = 'active' AND bid.status = ANY(ARRAY['accepted','closed']) OR NULL) AS waiting_ongoing_bid,

Listázása:
SELECT
 ro.request_offer_date,
 ro.description,
 request_offer_id,
 'RO' || to_char(ro.eid,'FM0999999999') AS name,
 par,                  -- névérték
 voucher_pack_id,            -- kéréshez tartozó csomag azonosítója
 count_new_active_bid,         -- kéréshez tartozó új aktív ajánlatok száma
 count_old_active_bid,         -- kéréshez tartozó régebbiŕ aktív ajánlatok száma
 count_bid               -- kéréshez tartozó ajánlatok száma
FROM ukk.speciallist_request_offer( 17, 24*60, 3, now() ) AS ro
WHERE ( ro.status = 'closed' AND has_accepted_bid )
 OR ( ro.status = 'active' AND ( has_accepted_bid OR has_closed_bid ));

Ajánlatadás

A saját ajánlatok kezelése (speciális jogkör szükséges: ukk_member csoport).

Alapja:
   WITH
    request_offer AS (
     SELECT
      ro.eid,
      ro.status,
      coalesce(ro.modification_time, ro.creation_time) AS request_time
     FROM ukk.simplelist_request_offer(_WhenTime) AS ro
     WHERE ro.status = ANY(ARRAY['active','closed'])
      AND ro.outer_person_id != myOuterPersonID
    ), -- request_offer
    bid AS (
     SELECT
      bid.request_offer_id,
      cast(count(bid.status = ANY(ARRAY['active','accepted','closed']) OR NULL) AS integer) AS count_bid,
      cast(count((bid.outer_person_id = myOuterPersonID AND bid.status = 'rejected') OR NULL) AS integer) AS count_my_rejected_bid,
      max(coalesce(bid.modification_time, bid.creation_time)) AS bid_last_modification_time,
      array_agg(DISTINCT bid.status ORDER BY bid.status) As bid_statuses
     FROM ukk.simplelist_bid(_WhenTime) AS bid
     WHERE bid.status != 'deleted'
     GROUP BY bid.request_offer_id
    ), -- bid
    mybid AS (
     SELECT
      mybid.eid,
      mybid.status,
      mybid.request_offer_id
     FROM ukk.simplelist_bid(_WhenTime) AS mybid
     WHERE mybid.outer_person_id = myOuterPersonID
      AND mybid.status = ANY(ARRAY['active','acceptedŕ'])
    ) -- mybid
   SELECT
    count(*)
   FROM request_offer AS ro
    LEFT JOIN mybid AS mybid
     ON (mybid.request_offer_id = ro.eid)
    LEFT JOIN bid AS bid
     ON (bid.request_offer_id = ro.eid)

Ajánlatra váró kérések (old_biddable_offer, new_biddable_offer).

Mindazon kérések száma, amelyek nyitottak (és NEM folyamatban lévőek) és nincs rá aktív ajánlatom. Új kérés mindezeken belül, ha Y percnél újabb.

A felületen a szám háttere sárga. Amennyiben van benne nyitott kérés, úgy bordó!
    count((ro.request_time + _NewLimit * interval '1 minutes' <= _WhenTime AND ro.status = 'active' AND mybid.status IS NULL AND (bid.bid_statuses IS NULL OR NOT cast(ARRAY['accepted'] AS varchar[]) <@ bid.bid_statuses)) OR NULL) AS old_biddable_offer,
    count((ro.request_time + _NewLimit * interval '1 minutes' > _WhenTime AND ro.status = 'active' AND mybid.status IS NULL AND (bid.bid_statuses IS NULL OR NOT cast(ARRAY['accepted'] AS varchar[]) <@ bid.bid_statuses)) OR NULL) AS new_biddable_offer,

Listázása:
SELECT
 ro.request_offer_date,
 request_offer_id,
 'RO' || to_char(ro.eid,'FM0999999999') AS name,
 request_par AS par,          -- névérték
 voucher_pack_id,            -- kéréshez tartozó csomag azonosítója
 bid_id,
 bid_status,
 bid_par
FROM ukk.speciallist_bid( 17, now() ) AS ro
WHERE ro.status = 'active'
 AND NOT ro.has_accepted_bid
 AND NOT ro.has_closed_bid
 AND ro.bid_status != 'active';

Élő ajánlataim (old_pending_bid, new_pending_bid).

Mindazon kérések száma, amelyek nyitottak (és NEM folyamatban lévőek) és tartozik hozzá aktív ajánlatom.

A felületen a szám háttere szürke.
    count((ro.request_time + _WarningLimit * interval '1 day' > _WhenTime AND ro.status = 'active' AND mybid.status = 'active') OR NULL) AS old_pending_bid,
    count((ro.request_time + _WarningLimit * interval '1 day' <= _WhenTime AND ro.status = 'active' AND mybid.status = 'active') OR NULL) AS new_pending_bid,

Listázása:
SELECT
 ro.request_offer_date,
 request_offer_id,
 'RO' || to_char(ro.eid,'FM0999999999') AS name,
 request_par AS par,          -- névérték
 voucher_pack_id,            -- kéréshez tartozó csomag azonosítója
 bid_id,
 bid_status,
 bid_par
FROM ukk.speciallist_bid( 17, now() ) AS ro
WHERE ro.status = 'active'
 AND NOT ro.has_accepted_bid
 AND NOT ro.has_closed_bid
 AND ro.bid_status = 'active';

Elfogadott ajánlataim (done_accepted_bid, waiting_accepted_bid).

Mindazon kérések száma, amelyek folyamatban lévőek és a felhasználó ajánlata az elfogadott.

A felületen a szám háttere zöld.
    count((ro.status = 'active' AND mybid.status = ANY(ARRAY['accepted','closed']) OR NULL) AS done_accepted_bid,
    count((ro.status = 'closed' AND mybid.status = 'accepted') OR NULL) AS waiting_accepted_bid,

Listázása:
SELECT
 ro.request_offer_date,
 request_offer_id,
 'RO' || to_char(ro.eid,'FM0999999999') AS name,
 request_par AS par,          -- névérték
 voucher_pack_id,            -- kéréshez tartozó csomag azonosítója
 bid_id,
 bid_status,
 bid_par
FROM ukk.speciallist_bid( 17, now() ) AS ro
WHERE ro.bid_status = 'accepted'
 OR (ro.status = 'active' AND ro.bid_status = 'closed');

Lezárt ajánlataim (accepted_closed_bid, rejected_closed_bid).

Mindazon ajánlatom, amely nem aktív.

A felületen a szám háttere kék.
    count((ro.status = 'closed' AND mybid.status = 'closed') OR NULL) AS accepted_closed_bid

Listázása:
SELECT
 ro.request_offer_date,
 request_offer_id,
 'RO' || to_char(ro.eid,'FM0999999999') AS name,
 request_par AS par,          -- névérték
 voucher_pack_id,            -- kéréshez tartozó csomag azonosítója
 bid_id,
 bid_status,
 bid_par
FROM ukk.speciallist_bid( 17, now() ) AS ro
WHERE ro.status = 'closed'
 AND ro.bid_status = 'closed';

A teljes kérés futtatása

SELECT * FROM ukk.stats_of_request_offer(
 17, -- _PersonID integer, -- az aktuális felhasználóhoz tartozó személy azonosítója
 24*60, -- _NewLimit integer, -- ennyi percnél újabb kérést tekintünk újnak
 3, -- _WarningLimit integer, -- ennyi nap után tekintjük a kérést hamarosan lejárónak
 now() -- _WhenTime timestamp with time zone -- a kért időpont
);
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback