Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkAdminDoc » UkkUnit

Mértékegység (ukk_unit)

Modul elérése

Törzsadatok/Mértékegység

Leírás

A használható mértékegységek felvitelére szolgáló modul.

Műveletek

Listázás

Mértékegységek keresésére, listázására szolgál.

Rögzítés

Új mértékegység felvitelére szolgál.
 • Új mértékegység felvitelekor, a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven mértékegység rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A mértékegység a rögzítés pillanatától jön létre „aktív” állapottal.
 • A mértékegység a listában azonnal látható.
Kötelező mezők
 • Rövid név: a mértékegység rövidmegnevezése.
  Példa: „Ft”
 • Azonosító: egyedi azonosító ami alapján adatbázis kapcsolat valósítható meg
További mezők
 • Teljes név: a mértékegység teljes megnevezése.
  Példa: „forint”
 • Megjegyzés: az adott mértékegységet bővebben leíró információ adható meg.

Szerkesztés

Adott mértékegység szerkesztésére szolgál.
 • Már rögzített mértékegység átnevezéskor a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven mértékegység rögzítve, ha nincs átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A változások a változtatás pillanatától érvényesek, a módosítás a listában azonnal látható.

Törlés

Adott mértékegység törlésére szolgál, a törlés nem fizikai törlés.
 • A mértékegység a törlés pillanatától „törölt” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.
 • Csak használaton kívüli mértékegység törölhető.

Aktiválás

Adott mértékegység aktiválására szolgál.
 • A mértékegység az aktiválás pillanatától „aktív” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.

Egyediség

 • Új mértékegység felvitelekor, illetve már rögzített mértékegység átnevezéskor a rendszer ellenőrzi van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven mértékegység rögzítve, ha nincs, rögzítésre illetve átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.

Modul hatása modulokra

 • Csak az itt rögzített, „aktív” állapotú mértékegységgel rögzíthető utalványtípus.

Modulok hatása a modulra

Nincs.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback