Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkAdminDoc » UkkVoucherType

Utalványtípus (ukk_voucher_type)

Modul elérése

Törzsadatok/Utalványtípus

Leírás

A használható utalványtípusok felvitelére szolgáló modul.

Műveletek

Listázás

Utalványtípusok keresésére, listázására szolgál.

Rögzítés

Új utalványtípus felvitelére szolgál.
 • Új utalványtípus felvitelekor, a rendszer vizsgálja van e már „piszkozat”, „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven utalványtípus rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • Az utalványtípus a rögzítés pillanatától jön létre „piszkozat” állapottal.
 • Az utalványtípus a listában azonnal látható.
Kötelező mezők
 • Kibocsátó: az utalványtípus kibocsátója.
 • Rövid név: az utalványtípus rövidmegnevezése.
  Példa: „Ajándék utalvány”
 • Egyszeri?: az utalványtípus egyszer használatos-e?
További mezők
 • Teljes név: az utalványtípus teljes megnevezése.
  Példa: „Puebla Ajándék utalvány”
 • Érvényesség: a jövőben bejegyzendő utalványok alapértelmezett lejárati dátuma.
 • Mértékegység: az utalványtípus mennyiségének mértékegysége
 • Vonalkód: az utalványtípus vonalkódja.
 • Értesítési határ: az az érték ami fölötti tranzakció értesítést generál.
 • Url: az utalványtípusra vonatkozó információk elérési útvonala.
 • Biztonság: biztonsági jegyek, azonosítók szöveges ismertetése.
 • Megjegyzés: az adott utalványtípust bővebben leíró információ adható meg.

Utalványtípus szerkesztése

Adott utalványtípus szerkesztésére szolgál.
 • Már rögzített utalványtípus átnevezéskor a rendszer vizsgálja van e már „piszkozat”, „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven utalványtípus rögzítve, ha nincs átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • A változások a változtatás pillanatától érvényesek, a módosítás a listában azonnal látható.

Utalványtípus címletek szerkesztése

Adott utalványtípus címleteinek szerkesztésére szolgál. A szerkesztés új felületen történik.

Törlés

Adott utalványtípus törlésére szolgál, a törlés nem fizikai törlés.
 • Az utalványtípus a törlés pillanatától „törölt” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.
 • Csak használaton kívüli utalványtípus törölhető.

Aktiválás

Adott utalványtípus aktiválására szolgál.
 • Az utalványtípus az aktiválás pillanatától „piszkozat” / „aktív” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.

Egyediség

 • Új utalványtípus felvitelekor, illetve már rögzített utalványtípus átnevezéskor a rendszer ellenőrzi van e már „piszkozat”, „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott rövid néven utalványtípus rögzítve, ha nincs, rögzítésre illetve átnevezésre kerül, amennyiben van hibát jelez.

Modul hatása modulokra

Nincs.

Modulok hatása a modulra

 • Csak a kibocsátó modulban rögzített, „aktív” állapotú kibocsátókhoz rögzíthető utalványtípus.
 • Amennyiben megadásra kerül, csak a mértékegység modulban rögzített, „aktív” állapotú mértékegységgel rögzíthető utalványtípus.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback