Log inRegister

Utalványtípus címlet

Modul elérése

Törzsadatok/Utalványtípus (Utalványtípus címletek megtekintése/szerkesztése akció)

Leírás

A már rögzített utalványtípusok címleteinek felvitelére szolgáló felület.

Műveletek

Listázás

Utalványtípus címletek keresésére, listázására szolgál.

Rögzítés

Új utalványtípus címlet felvitelére szolgál.
 • Új utalványtípus címlet felvitelekor, a rendszer vizsgálja van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott címletű utalványtípus rögzítve, ha nincs rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.
 • Az utalványtípus címlet a rögzítés pillanatától jön létre „piszkozat” állapottal.
 • Az utalványtípus címlet a listában azonnal látható.
Kötelező mezők
 • Utalványtípus: nem változtatható, a szerkesztett utalványtípus nevét mutatja.
 • Címlet: az utalványtípus címlete.
  Példa: „100 forintos utalvány”
 • Tartomány limit: sorszám tartomány maximális mérete.
További mezők
 • Biztonság: biztonsági jegyek, azonosítók szöveges ismertetése.

Utalványtípus szerkesztése

Adott utalványtípus címlet szerkesztésére szolgál.
 • A címlet mező nem szerkeszthető.
 • A változások a változtatás pillanatától érvényesek, a módosítás a listában azonnal látható.

Utalványtípus címlet sorszámok szerkesztése

Adott utalványtípus címlet sorszámainak szerkesztésére szolgál. A szerkesztés új felületen történik.

Törlés

Adott utalványtípus címlet törlésére szolgál, a törlés nem fizikai törlés.
 • Az utalványtípus címlet a törlés pillanatától „törölt” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.
 • Csak használaton kívüli utalványtípus címlet törölhető.

Aktiválás

Adott utalványtípus címlet aktiválására szolgál.
 • Az utalványtípus címlet az aktiválás pillanatától „aktív” állapotúra vált, a módosítás a listában azonnal látható.

Egyediség

 • Új utalványtípus címlet felvitelekor a rendszer ellenőrzi van e már „aktív” vagy „törölt” állapottal a megadott utalványtípus címlet rögzítve, ha nincs, rögzítésre kerül, amennyiben van hibát jelez.

Modul hatása modulokra

Nincs.

Modulok hatása a modulra

 • Csak a címlet modulban rögzített, „aktív” állapotú címlet rögzíthető utalványtípushoz.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback