Log inRegister
You are here: UtalvanyKK » UkkXmlImport

XML import

Általános szabályok

A külső rendszer által használt azonosító kód (import_code) megadása minden esetben kötelező. Ennek segítségével ellenőrizhető, hogy az entitás szerepel-e az adatbázisunkban (ha szerepel az exchange sémában található partner-táblában).

Ha nem szerepel, akkor új entitásként kezeljük, ha igen, akkor módosítani kell a meglévő adatokat.

Új entitás importálása

Ilyen esetben természetesen nincs megadva a belső azonosító (ukk_id vagy ukk_label).

A rekordot be kell írni az adatbázisba, majd a külső rendszer által használt azonosító kóddal (import_code) bejegyezni az exchange sémában található partner-táblába (partner_ + tábla neve).

Létező entitás importálása

Amennyiben meg van adva a belső azonosító (ukk_id vagy ukk_label), akkor ellenőrizni kell, hogy a külső és belső azonosítók ugyanazt az entitásra hivatkoznak. Ha nem, akkor hibajelzést kell adni, az adat nem importálható!

Ha megegyezik, akkor a hivatkozott rekordot módosítani kell.

 • Ha egy mező üres értékkel szerepel, akkor a mező értékét törölni kell.
 • Ha egy mező NULL értékkel van megadva, akkor az a mező az adatbázisban nem változik!

Entitás törlése

Törlésre jelölés az opcionális belső azonosító (ukk_id vagy ukk_label) és a kötelező külső rendszer által használt azonosító kód (import_code) után megadott delete tag segítségével lehetséges.

Amennyiben meg van adva a belső azonosító (ukk_id vagy ukk_label), akkor ellenőrizni kell, hogy a külső és belső azonosítók ugyanazt az entitásra hivatkoznak. Ha nem, akkor hibajelzést kell adni, az adat nem importálható!

Ha megegyezik, akkor a hivatkozott rekordot törölni kell.

Távoli kulcsok kezelése

A külső rendszer által használt azonosító kód (import_code) megadása minden esetben kötelező.

Amennyiben a belső azonosító (ukk_id vagy ukk_label) is meg van adva, úgy az számít elsődleges azonosítónak! Ez esetben:
 • Meg kell nézni, hogy a partner-táblában szerepel-e a külső azonosító.
  • Ha nem, akkor beírni.
  • Ha igen, akkor ellenőrizni, hogy a két azonosító szinkronban van-e egymással.
   • Ha igen, akkor az azonosítás sikeres.
   • Ha nem, akkor hiba!

Amennyiben a belső azonosító (ukk_id vagy ukk_label) NINCS megadva, úgy a külső azonosítónak szerepelnie kell a partner táblában.

Ha nem teszi, akkor hiba!

Importálandó entitások

Címlet (denomination)

Érintett tábla: ukk.denomination

 • ukk_id: Belső azonosító. Ha meg van adva akkor szerkeszteni kell a rekordot, ha nincs, akkor létrehozni.
 • import_code: Külső azonosító, be kell jegyezni az exchange.partner_denomination táblába.
 • short_name: Be kell írni az ukk.denomination.short_name mezőbe.
 • full_name: Be kell írni az ukk.denomination.full_name mezőbe.
 • par: Be kell írni az ukk.denomination.par mezőbe.
 • price: Be kell írni az ukk.denomination.price mezőbe.
 • currency_label.ukk_label: Be kell írni az ukk.denomination.currency_label mezőbe (lásd: távoli kulcsok kezelése).
 • currency_label.import_code: Lásd a távoli kulcsok kezelését leíró részt!

Az ukk.denomination tábla további mezői:

 • is_par_override: A beírandó érték: false.
 • is_price_override: A beírandó érték: false.

Utalványtípus (voucher_type)

Érintett táblák: ukk.voucher_type, ukk.voucher_type_denomination és ukk.serial_interval_of_voucher_type

 • ukk_id: Belső azonosító. Ha meg van adva akkor szerkeszteni kell a rekordot, ha nincs, akkor létrehozni.
 • import_code: Külső azonosító, be kell jegyezni az exchange.partner_voucher_type táblába.
 • mandator_label.ukk_label: Be kell írni az ukk.voucher_type.mandator_label mezőbe (lásd: távoli kulcsok kezelése).
 • mandator_label.import_code: Lásd a távoli kulcsok kezelését leíró részt!
 • short_name: Be kell írni az ukk.denomination.short_name mezőbe.
 • full_name: Be kell írni az ukk.denomination.full_name mezőbe.
 • unit_label.ukk_label: Be kell írni az ukk.voucher_type.unit_label mezőbe (lásd: távoli kulcsok kezelése).
 • unit_label.import_code: Lásd a távoli kulcsok kezelését leíró részt!
 • barcode: Be kell írni az ukk.denomination.barcode mezőbe.
 • is_once_used: Be kell írni az ukk.denomination.is_once_used mezőbe.
 • url: Be kell írni az ukk.denomination.url mezőbe.
 • safety_notes: Be kell írni az ukk.denomination.safety_notes mezőbe.
 • picture_url: Be kell írni az ukk.denomination.picture_url mezőbe.
 • warning_limit: Be kell írni az ukk.denomination.warning_limit mezőbe.
 • voucher_type_denomination.ukk_id: Belső azonosító. Ha meg van adva akkor szerkeszteni kell a rekordot, ha nincs, akkor létrehozni.
 • voucher_type_denomination.import_code: Külső azonosító, be kell jegyezni az exchange.partner_voucher_type_denomination táblába.
 • voucher_type_denomination.denomination_id.ukk_id: Be kell írni az ukk.voucher_type_denomination.denomination_id mezőbe (lásd: távoli kulcsok kezelése).
 • voucher_type_denomination.denomination_id.import_code: Lásd a távoli kulcsok kezelését leíró részt!
 • voucher_type_denomination.safety_notes: Be kell írni az ukk.denomination.safety_notes mezőbe.
 • voucher_type_denomination.barcode: Be kell írni az ukk.denomination.barcode mezőbe.
 • voucher_type_denomination.picture_url: Be kell írni az ukk.denomination.picture_url mezőbe.
 • voucher_type_denomination.serial_interval_of_voucher_type.ukk_id: Belső azonosító. Ha meg van adva akkor szerkeszteni kell a rekordot, ha nincs, akkor létrehozni.
 • voucher_type_denomination.serial_interval_of_voucher_type.import_code: Külső azonosító, be kell jegyezni az exchange.partner_serial_interval_of_voucher_type táblába.
 • voucher_type_denomination.serial_interval_of_voucher_type.year_of_release: Be kell írni az ukk.denomination.year_of_release mezőbe.
 • voucher_type_denomination.serial_interval_of_voucher_type.validity_date: Be kell írni az ukk.denomination.validity_date mezőbe.
 • voucher_type_denomination.serial_interval_of_voucher_type.prefix: Be kell írni az ukk.denomination.prefix mezőbe.
 • voucher_type_denomination.serial_interval_of_voucher_type.suffix: Be kell írni az ukk.denomination.suffix mezőbe.
 • voucher_type_denomination.serial_interval_of_voucher_type.start_number: Be kell írni az ukk.denomination.start_number mezőbe.
 • voucher_type_denomination.serial_interval_of_voucher_type.end_number: Be kell írni az ukk.denomination.end_number mezőbe.

Személy (person)

Érintett tábla: ukk.outer_person

 • ukk_id: Belső azonosító. Ha meg van adva akkor szerkeszteni kell a rekordot, ha nincs, akkor létrehozni.
 • import_code: Külső azonosító, be kell jegyezni az exchange.partner_outer_person táblába.
 • person_data.financial_ident: Be kell írni az ukk.outer_person.financial_ident mezőbe.
  • Ellenőrizni kell, hogy létezik-e ilyen pénzügyi azonosítóval egyed az ukk-outer_person táblában.
  • Ha nincs ilyen azonosító, akkor új egyed lehet csak (nem szerepelhet benne ukk_id).
  • Ha igen, akkor ellenőrizni kell, hogy a megadott
 • person_data.full_name: Be kell írni az ukk.outer_person.full_name mezőbe.
 • person_data.sex: Be kell írni az ukk.outer_person.sex mezőbe.
 • person_data.mothers_name: Be kell írni az ukk.outer_person.mothers_name mezőbe.
 • person_data.previous_name: Be kell írni az ukk.outer_person.previous_name mezőbe.
 • person_data.birth_year: Be kell írni az ukk.outer_person.birth_year mezőbe.
 • person_data.birth_day: Be kell írni az ukk.outer_person.birth_day mezőbe.
 • person_data.birthplace: Be kell írni az ukk.outer_person.birthplace mezőbe.
 • person_data.address: Be kell írni az ukk.outer_person.address mezőbe.
 • person_data.description: Be kell írni az ukk.outer_person.description mezőbe.

Az ukk.outer_person tábla további mezői:

 • person_id: Változatlanul kell hagyni, új bejegyzés esetén: NULL értéket beírni.
 • email: Változatlanul kell hagyni, új bejegyzés esetén: NULL értéket beírni.
 • user_name: Változatlanul kell hagyni, új bejegyzés esetén: NULL értéket beírni.
 • phone_number: Változatlanul kell hagyni, új bejegyzés esetén: NULL értéket beírni.

Utalvány(voucher)

Érintett tábla: ukk.voucher

 • ukk_id: Belső azonosító. Ha meg van adva akkor szerkeszteni kell a rekordot, ha nincs, akkor létrehozni.
 • import_code: Külső azonosító, be kell jegyezni az exchange.partner_voucher táblába.
 • voucher_type_id.ukk_id: Be kell írni az ukk.voucher.voucher_type_id mezőbe (lásd: távoli kulcsok kezelése).
 • voucher_type_id.import_code: Lásd a távoli kulcsok kezelését leíró részt!
 • person_id.ukk_id: Be kell írni az ukk.voucher.hypothetic_owner_id mezőbe.
 • person_id.import_code: Lásd a távoli kulcsok kezelését leíró részt!
 • validity_date: Be kell írni az ukk.voucher.validity_date mezőbe.
 • ban_cause_label.ukk_label: Be kell írni az ukk.voucher.ban_cause_label mezőbe (lásd: távoli kulcsok kezelése).
 • ban_cause_label.import_code: Lásd a távoli kulcsok kezelését leíró részt!
 • barcode: Be kell írni az ukk.voucher.barcode mezőbe.
 • prefix: Be kell írni az ukk.voucher.prefix mezőbe.
 • suffix: Be kell írni az ukk.voucher.suffix mezőbe.
 • serial_number: Be kell írni az ukk.voucher.serial_number mezőbe.

Az ukk.voucher tábla további mezői:

 • owner_id: Változatlanul kell hagyni, új bejegyzés esetén: NULL értéket beírni.
 • auth_code: Változatlanul kell hagyni, új bejegyzés esetén: NULL értéket beírni.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback