Transmodel megfelelőség értelmezése
1. szintű megfeleltetés
2. szintű megfeleltetés

Transmodel megfelelőség értelmezése

A Transmodelen alapuló konkrét specifikációknak tartalmazniuk kell a Transmodel referencia adatmodellel való összehasonlítását legalább két szinten:

  • az 1. szint (általános szint) azonosítja, hogy Transmodel adatcsoportjai közül melyek kerültek be a specifikációba és melyek nem;
  • a 2. szint (a részletező szint) összehasonlítja a tervezett adatmodellt a Transmodel entitásokkal.

 

1. szintű megfelelőség: megállapításait táblázatos formában kell dokumentálni, melynek alapját az alábbiak valamelyike képezi:

  • a Transmodel adatcsoportjai, ahogy azok a dokumentum előírásokat tartalmazó részében kerülnek leírásra: hálózat, verziók/érvényesség/rétegek, taktikai tervezés elemei, jármű ütemezés, járművezető ütemezés, menetrendek és verziók, logikai vezénylés, személyzet beosztás, üzemelés figyelése és szabályozása, utastájékoztatás, viteldíj-beszedés, vezetői információk, multimodális üzemeltetés, többszolgáltatós környezet;
  • a vonatkozó diagramok, ahogy azok a jelen dokumentumban szerepelnek, vagy a fő szövegben, vagy az annak megfelelő UML modellek formájában a tájékoztató mellékletben.

 

2. szintű megfelelőség: megállapításait táblázatos formában kell dokumentálni, amelyben a specifikációban használt adatábrázolási koncepciók az alábbi formában szerepelnek:

  • Módosítatlan”: a specifikációban szereplő azon fogalmak, amelyek meghatározása, tulajdonságai és összefüggései megegyeznek a megfelelő Transmodel adatcsoportban szereplővel;
  • Módosított”: a specifikációban szereplő azon fogalmak, amelyek hasonlóak a Transmodelben lévőkhöz, de amelyek bizonyos jellemzők és/vagy összefüggések (pl. további jellemzők) részleteiben eltérnek;
  • Alternatív”: a specifikációban szereplő azon fogalmak, vagy fogalmak csoportja, amelyek ugyanazokat a fogalmakat modellezik, mint a Transmodel, de teljesen másként;
  • Kiegészítő”: a specifikációban szereplő azon fogalmak, amelyek nem a Transmodelből kerültek be;
  • Kihagyott”: a Transmodelben szereplő azon fogalmak, amelyeket nem használtak a specifikációban.

1. szintű megfeleltetés

Adatcsoportok

 

Transmodel adatcsoport

Integrált Rendszer

adatcsoport

érintett modulok

1

hálózat

BKTR

Útvonali pont, Útvonali szakasz, Útvonal, Kocsiállás, Megállóhely, Megállóterület, Alapértelmezett csatlakozás, Parkolóhely, Garázs, Fordulóhely

2

verziók/érvényesség/rétegek

archive_BKTR

Az összes modul érintett

3

taktikai tervezés

BKTR

Képesítés, Bértípus, Hét napja, Naptípus, Naptulajdonság-elem, Naptulajdonság, Üzemviteli nap, Naptulajdonság felosztás

4

jármű ütemezés

BKTR

Berendezésprofil-cél, Berendezéstípus, Járműtípus, Jármű modell, Jármű, Blokk

5

járművezető ütemezés

BKTR

Vezénylési mátrix, Dátumozott szolgálatok

6

menetrendek és verziók

BKTR

Idősáv, Menetrend verzió, Vonalcsoport, Járatfelosztási cél, Menetrend sablon, Menetrendkönyv, Menetrend

7

logikai vezénylés

BKTR

Szolgálatok, Vezénylési ciklus, Vezénylési terv

8

személyzet beosztás

BKTR

Alkalmazott, Vezénylők, Helyettesítések, Munkakör, Távolléttípus, Tervezett távollét, Szolgálattípus, Költséghely, Településtávolság

9

üzemelés figyelés és szabályozás

-

 

10

utas tájékoztatás

-

 

11

viteldíj beszedés

BKTR

Szerződés kezelő, Készlethely kezelő, Értékcikk kezelő, Értékesítőhely kezelő, Díjtermék támogatás kezelő

12

vezetői információk

BKTR, stat

Futási idők, Saját napló, Globális napló

13

multimodális üzemeltetés

BKTR

Szállítási mód, Vonalcsoportosítási cél

14

többszolgáltatós környezet

BKTR

Megállóhely, Vonal

Vonatkozó diagramok

 

Adatcsoport

Diagram megnevezés

TMD ábra

IUFR ábra

1

Hálózat

Pontok és szakaszok

5

BKTR/ER

 

 

Fő pont és szakasztípusok

6

BKTR/ER

 

 

Infrastruktúra

7

BKTR/ER

 

 

Korlátozások

8

BKTR/ER

 

 

Topológia kombinált diagramja

9

BKTR/ER

 

 

Megálló felszereltsége

10

BKTR/ER

 

 

Erőforrás-kezelési pontok

11

BKTR/ER

 

 

Aktiváló eszközök

12

BKTR/ER

 

 

Szakaszsorrendek

13

BKTR/ER

 

 

Csoportosítás

14

BKTR/ER

 

 

Övezetek

15

BKTR/ER

 

 

Összetett jellemzők

16

BKTR/ER

 

 

Általános hálózat kombinált diagramja

17

BKTR/ER

 

 

Útvonalak

18

BKTR/ER

 

 

Járatminták

19

BKTR/ER

 

 

Fordulóhelyek és közös szelvények

20

BKTR/ER

 

 

Vonalak

21

BKTR/ER

 

 

Lineáris alakzatok kombinált diagramja

22

BKTR/ER

 

 

Vetítés

23

BKTR/ER

2

Verzió/érvényesség/ réteg

Érvényességi keretek

24

BKTR/ER

 

 

Verziók és entitások

25

BKTR/ER

 

 

Érvényességi feltételek

26

BKTR/ER

 

 

Rétegek

27

BKTR/ER

 

 

Verziók kombinált diagramja

28

BKTR/ER

3

Taktikai tervezés

Napok

29

BKTR/ER

 

 

Járatok

30

BKTR/ER

 

 

Szabványos idők

31

BKTR/ER

 

 

Járatidők

32

BKTR/ER

 

 

Csatlakozások

33

BKTR/ER

4

Járműütemezés

Járműütemezés

34

BKTR/ER

 

 

Jármű szükségletek

35

BKTR/ER

5

Járművezető ütemezés

Erőforrás terv

36

BKTR/ER

 

 

Járművezetői szolgálatok

37

BKTR/ER

6

Menetrendek és verziók

Menetrendek

38

BKTR/ER

7

Logikai vezénylés

Vezénylés definíciója

39

BKTR/ER

 

 

Vezénylés hozzárendelések

40

BKTR/ER

8

Személyzet beosztás

Járművezető hozzárendelés

41

BKTR/ER

 

 

Járművezetők elszámolás

42

BKTR/ER

9

Üzemelés figyelés és irányítása

Dátumozott tevékenység komponensei

43

 

 

 

Tevékenységterv

44

 

 

 

Érzékelés és követés

45

 

 

 

Irányítási művelet

46

 

 

 

Események

47

 

 

 

Üzenetek

48

 

10

Utas tájékoztatás

Tájékoztató berendezések

49

 

 

 

Lábjegyzetek

50

 

 

 

Áthaladási idők

51

 

 

 

Utazások

52

 

 

 

Átlagos utazási időtartam

53

 

11

Viteldíj beszedés

Hozzáférési jogok, ellenőrzés és érvényesítés

54

 

 

 

Viteldíj struktúra

55

 

 

 

Viteldíj paraméterek

56

 

 

 

Viteldíj termékek és értékesítés

57

 

 

 

Árak

58

 

12

Vezetői információk

Szolgáltatási járatteljesítmény

59

 

 

 

Szolgáltatások használatának rögzítése

60

 

13

Multimodális szolgáltatás

Szállítási mód

61

BKTR/ER

 

 

Járműkapcsolás

62

 

14

Több szolgáltatós környezet

Szolgáltatásokhoz tartozó felelősségek

63

 

 

 

Erőforrásokhoz tartozó felelősség

64

 

2. Szintű megfeleltetés

Entitás

Megfelelőség

Módosítatlan

Módosított

Alternatív

Kiegészítő

Kihagyott

Megjegyzés/

rendszerterv hivatkozás

adatrendszer (data system)

X

 

 

 

 

Absztrakt fogalomként megvalósítva

adminisztratív övezet (administrative zone)

 

 

 

 

X

 

adminisztratív terület (administrative area)

 

 

 

 

X

 

aktiválási besorolás (activation assignment)

 

 

 

 

X

 

aktiválási pont (activation point)

 

 

 

 

X

 

aktiválási szakasz (activation link)

 

 

 

 

X

 

aktiválási típus (type of activation)

 

 

 

 

X

 

aktivált berendezés (activated equipment)

 

 

 

 

X

 

aktuális megálló-felszereltség (actual stop point equipment)

X

 

 

 

 

 

belépési övezet (access zone)

 

 

 

 

X

 

berendezés típus (type of equipment)

X

 

 

 

 

 

csoportosítási cél (purpose of grouping)

X

 

 

 

 

 

előzési lehetőség (overtaking possibility)

X

 

 

 

 

 

egyszerű jellemző (simple feature)

 

 

 

 

X

 

feladat (task)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

felsővezeték-hálózati szakasz (wire junction)

 

 

 

 

X

 

felsővezeték-hálózati szakasz (wire element)

 

 

 

 

X

 

felszereltség profil cél (purpose of equipment profile)

X

 

 

 

 

 

fordulóhely (turn station)

X

 

 

 

 

 

forgalomirányítási pont (traffic control point)

 

 

 

 

 

 

forgalomirányítási pont típus (type of traffic control point)

 

 

 

 

X

 

fordulási időhatár (turnaround time limit)

X

 

 

 

 

 

garázs (garage)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

garázs pont (garage point)

 

X

 

 

 

Garázs entitás tulajdonságaként

hálózati verzió (network version)

 

 

X

 

 

A fejlesztői keretrendszer sajátosságainak figyelembevételével

hely (place)

 

 

 

 

X

 

idősávok csoportja (group of timebands)

 

 

 

 

X

 

időzítési minta (timing pattern)

 

X

 

 

 

A járatminta tulajdonságaként lett megvalósítva

időzítési pont (timing point)

 

X

 

 

 

A járatminta tulajdonságaként lett megvalósítva

időzítési szakasz (timing link)

 

X

 

 

 

A járatminta tulajdonságaként lett megvalósítva

Időzítési szakaszok csoportja (group of timing link)

 

 

 

 

X

 

infrastruktúra pont (infrastructure point)

X

 

 

 

 

 

infrastruktúra szakasz (infrastructure link)

X

 

 

 

 

 

járatminta (journey pattern)

 

X

 

 

 

 

járatmintában lévő pont (point in journey pattern)

 

 

 

 

X

További jellemzőkkel kiegészítve

járatmintában lévő időzítési pont (timing point in journey pattern)

X

 

 

 

 

 

járatmintában lévő időzítési szakasz (timing link in journey pattern)

X

 

 

 

 

 

járatmintában lévő megálló (stop point in journey pattern)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

járatminta típus (type of journey pattern)

 

 

 

 

X

 

járat útvonal rész (course of journeys)

 

 

 

 

X

 

járat találkozás (journey meeting)

 

 

 

 

X

 

járműtípus (vehicle type)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

járműtípus egy ponton (vehicle type at point)

X

 

 

 

 

 

járművezetői váltási pont (relief point)

X

 

 

 

 

 

jeladó pont (beacon pont)

 

 

 

 

X

 

közös szelvény (common section)

 

 

 

 

X

 

közúti csomópont (road junction)

 

 

 

 

X

 

közúti útszakasz (road element)

 

 

 

 

X

 

lehetetlen manőver (impossible manoeuvre)

X

 

 

 

 

 

megálló (stop point)

 

X

 

 

 

Logikai megállóként értelmezzük

megálló-felszereltség profil (stop point equipment profile)

X

 

 

 

 

 

megálló terület (stop area)

 

X

 

 

 

Átszállásra alkalmas megálló területként és nem logikai megállóként értelmezzük

megálló típus (type of stop point)

X

 

 

 

 

 

munkablokk (stretch)

X

 

 

 

 

 

műszakpihenő (break)

X

 

 

 

 

 

naptípus (day type)

X

 

 

 

 

 

összetett jellemző (complex feature)

 

 

 

 

X

 

összetett jellemző vetítés (complex feature projection)

 

 

 

 

X

 

övezet (zone)

 

 

 

 

X

 

övezet típus (type of zone)

 

 

 

 

X

 

övezet vetítés (zone projection)

 

 

 

 

X

 

parkolóhely (parking point)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

pont(point)

X

 

 

 

 

 

pontok csoportja (group of points)

 

 

 

 

X

 

pont típus (type of point)

 

 

X

 

 

Önálló entitásként kezeljük az eltérő ponttípusokat

pontvetítés (point projection)

 

 

X

 

 

A pont jellegű entitások kapcsolati rendszere írja le a vetítéseket

pozíció (location)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

rezsi járatminta (dead run pattern)

 

 

 

 

X

együtt írja le

réteg (layer)

X

 

 

 

 

Absztrakt fogalomként megvalósítva

réteg verzió (layer version)

X

 

 

 

 

Absztrakt fogalomként megvalósítva

szakasz (link)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

szakasz köztes pont (point on link)

X

 

 

 

 

 

szakaszok csoportja (group of links)

 

 

 

 

X

 

szakasz sorrend (link sequence)

X

 

 

 

 

Több szinten, eltérő neveken szerepel

szakasz sorrendben lévő pont (point in link sequence)

 

X

 

 

 

Tulajdonságként tároljuk

szakaszsorrendben lévő szakasz (link in link sequence)

X

 

 

 

 

 

szakaszsorrendek csoportja (group of link sequence)

 

 

 

 

X

 

szakasz sorrend típus (type of link sequence)

 

 

 

 

X

típusokat

szakasz típus (type of link)

 

 

 

 

X

típusokat

szakaszvetítés (link projection)

X

 

 

 

 

Absztrakt fogalomként megvalósítva

személyzeti bázis (crew base)

X

 

 

 

 

 

szervezeti egység (organisational unit)

X

 

 

 

 

zítve

szolgáltatási járatminta (service journey pattern)

 

 

X

 

 

va

szolgáltatási minta (service pattern)

X

 

 

 

 

 

szolgáltatási szakasz (service link)

X

 

 

 

 

 

szolgáltató (operator)

X

 

 

 

 

zítve

szolgáltatók csoportja (group of operators)

 

 

 

 

X

 

tarifa övezet (tariff zone)

 

 

 

 

X

 

találkozási korlátozás (meeting restriction)

X

 

 

 

 

 

telephely (depot)

 

 

X

 

 

A fejlesztői keretrendszer sajátosságait kihasználva ábrázoljuk

terület (site)

 

 

 

 

X

 

turnus (spell)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

utazási minta (trip pattern)

 

 

 

 

X

 

útvonal (route)

X

 

 

 

 

 

útvonali köztes pont (point on route)

X

 

 

 

 

 

útvonali pont (route point)

X

 

 

 

 

 

útvonali szakasz (route link)

X

 

 

 

 

 

üzemviteli nap (operating day)

X

 

 

 

 

 

vasúti csomópont (railway junction)

 

 

 

 

X

 

vasúti útszakasz (railway element)

 

 

 

 

X

 

verziókeret (version frame)

 

 

 

 

X

 

vetítési típus (type of projection)

 

 

 

 

X

 

vonal (line)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

vonalcsoport (group of lines)

X

 

 

 

 

 

vonalforma (line shape)

 

X

 

 

 

A hálózati struktúra minden rétegén megvalósítva

vonatkoztatási rendszer (locating system)

X

 

 

 

 

 

blokk (block)

X

 

 

 

 

 

entitás (entity)

 

X

 

 

 

Üzleti logikát befolyásoló tulajdonságokkal kiegészítve

érvényesítő trigger (validity trigger)

 

 

 

 

X

 

érvényességet szabályozó paraméter (validity rule parameter)

 

 

 

 

X

 

érvényességi feltétel (validity condition)

 

 

 

 

X

 

érvényességi típus (type of validity)

 

 

 

 

X

 

delta (delta)

 

 

 

 

X

 

idősáv (time band)

X

 

 

 

 

 

idősáv típus (type of time band)

 

 

 

 

X

 

jármű ütemezési verzió (vehicle schedule version)

 

 

 

 

X

 

járművezető-ütemezési verzió (driver schedule version)

 

 

 

 

X

 

katalógusban lévő entitás (entity in repository)

X

 

 

 

 

 

keret típus (type of frame)

 

 

 

 

X

 

keretben lévő entitás (entity in frame)

 

 

 

 

X

 

menetrendi verzió (timetable version)

X

 

 

 

 

 

naptulajdonság (property of day)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

nyomon követés (trace)

 

 

 

 

X

 

periódus (period)

X

 

 

 

 

 

szolgálat (duty)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

tevékenységterv (production plan)

X

 

 

 

 

 

verzió (version)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

verzióban lévő entitás (entity in version)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

verzió típus (type of version)

X

 

 

 

 

 

viteldíj verzió (fare version)

 

 

 

 

X

 

alapértelmezett csatlakozás (default interchange)

X

 

 

 

 

 

hatóság (authority)

 

 

 

 

X

 

hét napja (day of week)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

időigény típus (time demand type)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

időigény típus hozzárendelés (time demand type assignment)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

idősáv csoport (time band group)

 

 

 

 

X

 

irány (direction)

 

 

 

 

X

 

járatfelosztási cél (purpose of journey partition)

X

 

 

 

 

 

járatminta időtartalék (journey pattern layover)

 

X

 

 

 

összetett tulajdonságaként megvalósítva

jármű ütemezés (vehicle shedule)

 

 

 

 

X

 

járatminta menetidő (journey pattern run time)

 

X

 

 

 

összetett tulajdonságaként megvalósítva

járatminta várakozási ideje (journey pattern wait time)

 

X

 

 

 

összetett tulajdonságaként megvalósítva

járatrész (journey part)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

jármű (vehicle)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

jármű modell (vehicle model)

X

 

 

 

 

 

járműtípus preferencia (vehicle type preference)

X

 

 

 

 

 

járművezető átutazás (driver trip)

 

 

 

 

X

 

járművezető átutazási idő (driver trip time)

 

 

 

 

X

 

járművezető váltási lehetőség (relief opportunity)

X

 

 

 

 

 

kapcsolódási szakasz (connection link)

X

 

 

 

 

 

különleges szolgáltatás (special service)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

lábjegyzet (footnote)

 

 

 

 

X

 

menet (vehicle jouney)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

menet időtartalék (vehicle jouney layover)

 

 

 

 

X

 

menet menetideje (vehicle journey run time)

 

 

 

 

X

 

menet várakozási ideje (vehicle journey wait time)

 

 

 

 

X

 

rezsijárat (dead run)

X

 

 

 

 

 

rezsijárat alapértelmezett menetideje (default dead run run time)

 

 

 

 

X

 

rövidtávú naptípus hozzárendelés (short term day type assignment)

 

 

 

 

X

 

szolgáltatási járat (service journey)

 

 

 

 

X

 

szolgáltatási járatminta csatlakozás (service journey pattern interchange)

 

 

 

 

X

 

szolgáltatás típus (type of service)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

szolgáltatási járat alapértelmezett menetideje (default service journey run time)

 

 

 

 

X

 

szolgáltatási járat csatlakozás (service journey interchange)

 

 

 

 

X

 

szolgáltatások csoportja (group of services)

 

 

 

 

X

 

szünet (pause)

X

 

 

 

 

 

úti cél megjelenítés (destination display)

 

 

 

 

X

 

vezetési turnus (driving spell)

 

 

 

 

X

 

viteldíj naptípus (fare day type)

 

 

 

 

X

 

jármű felszereltség profil (vehicle equipment profile)

X

 

 

 

 

 

időpótlék (time allowance)

 

 

 

 

X

 

jármű felszereltség profil (vehicle equipment profile)

X

 

 

 

 

 

jármű szolgálat (vehicle service)

 

X

 

 

 

Blokk kiegészítésével megvalósítva

jármű szolgálatrész (vehicle service part)

 

X

 

 

 

Blokk kiegészítésével megvalósítva

képesítés (qualification)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

pótlék típus (type of allowance)

 

 

 

 

X

 

szállítási mód (transport mode)

X

 

 

 

 

 

szolgálatrész (duty part)

X

 

 

 

 

 

beosztott szolgálat (assigned duty)

 

X

 

 

 

A szolgálat specializációjával képezve

feladat típus (type of task)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

folyamatos szolgálat (continous duty)

 

 

 

 

X

A turnus specializációjával képezve

járművezető hozzárendelés (driver assignment)

X

 

 

 

 

 

készenlét (stand-by)

 

X

 

 

 

A turnus specializációjával képezve

kitöltési idő (fill-in time)

 

X

 

 

 

A turnus specializációjával képezve

nem vezetési turnus (non driving spell)

 

X

 

 

 

A turnus specializációjával képezve

osztott szolgálat (split duty)

 

X

 

 

 

A szolgálat specializációjával képezve

pihenő hely (break facility)

X

 

 

 

 

 

szolgálat típus (duty type)

X

 

 

 

 

 

tartalék szolgálat (spare duty)

 

X

 

 

 

A szolgálat specializációjával képezve

vezetési tevékenység (driving spell)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

járművezető (driver)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

mátrixban lévő vezénylésterv (roster design in matrix)

X

 

 

 

 

 

munkanap (work)

 

 

 

 

X

 

oszlop/nap (column/day)

X

 

 

 

 

 

pihenőnap (rest)

 

X

 

 

 

A szolgálat specializációjával képezve

sor/járművezető (row/driver)

X

 

 

 

 

 

tervezési hét (design week)

X

 

 

 

 

 

tervezési hét elem (design week element)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

vezénylési ciklus (roster cycle)

X

 

 

 

 

 

vezénylési ciklus elem (rooster cycle element)

X

 

 

 

 

 

vezénylési elem (roster element)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

vezénylési mátrix (roster matrix)

X

 

 

 

 

 

vezénylési terv (roster design)

X

 

 

 

 

 

vezénylési terv típus (roster design type)

X

 

 

 

 

 

bérkiegészítés (wage incrase)

 

 

 

 

X

 

bértípus (type of wage)

 

 

 

 

X

 

dátumozott blokk (dated block)

 

X

 

 

 

A blokk specializációjával képezve

elszámolási bejegyzés (account entry)

 

 

 

 

X

 

elszámolási időszak (accounting period)

 

 

 

 

X

 

irányítási művelet (control action)

 

 

 

 

X

 

költséghely (cost centre)

X

 

 

 

 

 

távollét (absence)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

távollét típus (type of absence)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

tevékenységi naplóbejegyzés (activity log entry)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

áthaladási idő (passing time)

 

 

 

 

X

 

becsült áthaladási idő (estimated passing time)

 

 

 

 

X

 

behozatás (resorption)

 

 

 

 

X

 

cél áthaladási idő (target passing time)

 

 

 

 

X

 

csatlakozási státusz (interchange status)

 

 

 

 

X

 

dátumozott áthaladási idő (dated passing time)

 

 

 

 

X

 

dátumozott különleges szolgáltatás (dated special service)

 

 

 

 

X

 

dátumozott menet (dated vehicle journey)

 

X

 

 

 

A blokk specializációjával képezve

esemény (event)

 

 

 

 

X

 

esemény típus (type of event)

 

 

 

 

X

 

érzékelt művelet (detected operation)

 

 

 

 

X

 

incidens (incident)

 

 

 

 

X

 

indulási idő csere (departure exchange)

 

 

 

 

X

 

indulási idő késleltetés (departure lag)

 

 

 

 

X

 

járat érvénytelenítése (journey cancellation)

 

 

 

 

X

 

járat létrehozása (journey creation)

 

 

 

 

X

 

járatminta időzítés változás (change of journey timing)

 

 

 

 

X

 

járatminta változás (change of journey pattern)

 

 

 

 

X

 

jármű érzékelés (vehicle detection)

 

 

 

 

X

 

jármű hozzárendelés (vehicle assignment)

 

 

 

 

X

 

jármű incidens (vehicle incident)

 

 

 

 

X

 

jármű követés (vehicle monitoring)

 

 

 

 

X

 

jármű munka hozzárendelés (vehicle work assignment)

 

 

 

 

X

 

jármű váltás (change of vehicle)

 

 

 

 

X

 

járművezetői incidens (driver incident)

 

 

 

 

X

 

járművezető változás (change of driver)

 

 

 

 

X

 

javításkérés (call for repairs)

 

 

 

 

X

 

logikai jármű (logical vehicle)

X

 

 

 

 

 

logikai jármű létrehozás (logical vehicle creation)

 

 

 

 

X

 

logikai jármű érvénytelenítése (logical vehicle cancellation)

 

 

 

 

X

 

logikai járművezető (logical driver)

X

 

 

 

 

 

logikai járművezető létrehozása (logical driver creation)

 

 

 

 

X

 

logikai járművezető érvénytelenítése (logical driver cancellation)

 

 

 

 

X

 

megfigyelt áthaladási idő (observed passing time)

 

 

 

 

X

 

megfigyelt különleges szolgáltatás (monitored special service)

 

 

 

 

X

 

megfigyelt menet (monitored vehicle journey)

 

 

 

 

X

 

megfigyelt működés (monitored operation)

 

 

 

 

X

 

menetrendi áthaladási idő (timetabled passing time)

 

 

 

 

X

 

normál dátumozott blokk (normal dated block)

 

 

 

 

X

 

normál dátumozott menet (normal dated vehicle journey)

 

 

 

 

X

 

riasztás (alarm)

 

 

 

 

X

 

tevékenységi naplóbejegyzés (activity of entry)

 

 

 

 

X

 

újraelosztás (respacing)

 

 

 

 

X

 

üzenet (message)

 

 

 

 

X

 

üzenet típus (type of message)

 

 

 

 

X

 

váltás kérés (call for means)

 

 

 

 

X

 

akadályoztatási idő (impeded time)

 

 

 

 

X

 

átlagos menetidő (mean run time)

 

 

 

 

X

 

átlagos utas várakozási idő (mean passenger wait time)

 

 

 

 

X

 

fel-és leszállás (boarding and alighting)

 

 

 

 

X

 

felhasználói profil (user profile)

 

 

 

 

X

 

jármű utazás (ride)

 

 

 

 

X

 

kereskedelmi profil (commencial profile)

 

 

 

 

X

 

közösségi közlekedésben lévő járműutazás (ride in pt trip)

 

 

 

 

X

 

közösségi közlekedési utazás (pt trip)

 

 

 

 

X

 

lábjegyzet hozzárendelés (footnote assignment)

 

 

 

 

X

 

lekérdezés típus (type of query)

 

 

 

 

X

 

megfigyelt menet (monitoring vehicle journey)

 

 

 

 

X

 

megjelenítő eszköz hozzárendelés (display assignment)

 

 

 

 

X

 

menetrend lekérdezés (schedule query)

 

 

 

 

X

 

normál dátumozott menet (normal dated vcehicle journey)

 

 

 

 

X

 

nyilvános terület (public site)

 

 

 

 

X

 

rágyaloglási szakasz (access link)

 

 

 

 

X

 

rögzített megállás (recorded stop)

 

 

 

 

X

 

szolgáltatási terület (service site)

 

 

 

 

X

 

utas információs lekérdezés (passerger query)

 

 

 

 

X

 

utas tájékoztatási berendezés (pi facility)

 

 

 

 

X

 

utas tájékoztatási berendezés típus (type of pi facility)

 

 

 

 

X

 

utas tájékoztatási tranzakció (pi transaction)

 

 

 

 

X

 

útiterv optimalizálás lekérdezés (trip optimalization query)

 

 

 

 

X

 

ügyfél (customer)

 

 

X

 

 

A fejlesztői keretrendszer sajátosságainak figyelembevételével

viteldíj lekérdezés (fare query)

 

 

 

 

X

 

általános paraméter hozzárendelés (generic parameter assignment)

 

 

 

 

X

 

árcsoport (price group)

 

 

 

 

X

 

árkedvezmény jogosultság (sale discont right)

 

 

 

 

X

 

átruházhatóság (transferability)

 

 

 

 

X

 

csoportjegy (group ticket)

 

 

 

 

X

 

díjterhelési mód (charging method)

 

 

 

 

X

 

ellenőrzési típus (control type)

 

 

 

 

X

 

ellenőrizhető elem (controllable element)

 

 

 

 

X

 

ellenőrizhető elem ár (controllable element price)

 

 

 

 

X

 

ellenőrzési bejegyzés (control entry)

 

 

 

 

X

 

ellenőrzési eszköz (control mean)

 

 

 

 

X

 

ellenőrzési paraméter hozzárendelés (control parameter assignment)

 

 

 

 

X

 

ellenőrzési típus (type of control)

 

 

 

 

X

 

ellenőrzött hozzáférés (controlled access)

 

 

 

 

X

 

előre kijelölt viteldíj termék (pre assigned fare product)

 

 

 

 

X

 

értékesítési csomag (sales package)

 

 

 

 

X

 

értékesítési csomag ár (sales package price)

 

 

 

 

X

 

értékesítési csomag elem (sales package element)

 

 

 

 

X

 

értékesítési tranzakció (sale transaction)

 

 

 

 

X

 

érvényesíthető elem (validable element)

 

 

 

 

X

 

érvényesíthető elem ár (validable element price)

 

 

 

 

X

 

érvényesítési bejegyzés (validation entry)

 

 

 

 

X

 

érvényességi paraméter hozzárendelés (validity parameter assignment)

 

 

 

 

X

 

érvényesítési paraméter hozzárendelés (validaton parameter assignment)

 

 

 

 

X

 

érvényességi periódus (validity period)

 

 

 

 

X

 

eszköz paraméter hozzárendelés (device parameter assignment)

 

 

 

 

X

 

fekete lista (blacklist)

 

 

 

 

X

 

felhasználási paraméter (usage parameter)

 

 

 

 

X

 

age parameter price)

 

 

 

 

X

 

fizetési egység (price unit)

 

 

 

 

X

 

fizetési egység mennyiség (amount of price unit)

 

 

 

 

X

 

földrajzi egység (geographical unit)

 

 

 

 

X

 

földrajzi intervallum (geographical interval)

 

 

 

 

X

 

földrajzi intervallum ár (geographical interval price)

 

 

 

 

X

 

földrajzi struktúra tényező (geographical structure factor)

 

 

 

 

X

 

f use)

 

 

 

 

X

 

age discont right)

 

 

 

 

X

 

hozzáférési jog paraméter hozzárendelés (access right parameter assignment)

 

 

 

 

X

 

s fare structure element)

 

 

 

 

X

 

időintervallum (time interval)

 

 

 

 

X

 

időegység (time unit)

 

 

 

 

X

 

időintervallum ár (time interval price)

 

 

 

 

X

 

időstruktúra tényező (time structure factor)

 

 

 

 

X

 

jóváhagyott hozzáférés (validated access)

 

 

 

 

X

 

kereskedelmi profil (commercial profil)

 

 

 

 

X

 

megterhelés (debit)

 

 

 

 

X

 

minőségstruktúra tényező (quality structure factor)

 

 

 

 

X

 

optimalizálási mód (optimization mode)

 

 

 

 

X

 

osztály (seat class)

 

 

 

 

X

 

rögzített közösségi közlekedési utazás (recorded pt trip)

 

 

 

 

X

 

sorrendben lévő ellenőrizhető elem (controllable element in sequence)

 

 

 

 

X

 

cture element in sequence)

 

 

 

 

X

 

specifikus paraméter hozzárendelés (specific parameter assignment)

 

 

 

 

X

 

szabálysértés (offence)

 

 

 

 

X

 

szállítható poggyász paraméter (luggage allowance)

 

 

 

 

X

 

szerződés (contract)

 

X

 

 

 

További jellemzőkkel kiegészítve

szerződési esemény (contract event)

 

 

 

 

X

 

tarifa struktúra (tariff structure)

 

 

 

 

X

 

távolság mátrix elem (distance matrix element)

 

 

 

 

X

 

távolság mátrix elem ár (distance matrix element price)

 

 

 

 

X

 

termékben lévő jogosultság (access right in product)

 

 

 

 

X

 

utazási dokumentum (travel document)

 

 

 

 

X

 

utazási dokumentum típus (type of travel document)

 

 

 

 

X

 

utazási specifikáció (travel specification)

 

 

 

 

X

 

cture)

 

 

 

 

X

 

cture element)

 

 

 

 

X

 

viteldíj struktúra elem ár (fare structure element price)

 

 

 

 

X

 

viteldíj szakasz (fare section)

 

 

 

 

X

 

viteldíj termék (fare product)

X

 

 

 

 

 

viteldíj termék ár (fare product price)

 

X

 

 

 

A viteldíj termék és viteldíj támogatás tulajdonságaiként megvalósítva

rögzített áthaladási idő (recorded passing time)

 

 

 

 

X

 

rögzített járműutazás (recorded ride)

 

 

 

 

X

 

infrastruktúra szakasz (infrastruktúra link)

 

 

 

 

X

 

területtípus (type of site)

 

 

 

 

X

 

rney part couple)

 

 

 

 

X

 

jeladópont (beacon point)

 

 

 

 

X

 

összekapcsolt járat (coupled journey)

 

 

 

 

X

 

vonat (train)

 

 

 

 

X

 

vonatblokk (train block)

 

 

 

 

X

 

vonatblokk rész (train block part)

 

 

 

 

X

 

vonatelem (train element)

 

 

 

 

X

 

vonatelem típus (type of train element)

 

 

 

 

X

 

vonatösszetevő (train component)

 

 

 

 

X

 

dátumozott járat (dated journey)

 

 

 

 

X

 

tment)

X

 

 

 

 

 

útvonali elem (route element)

 

 

 

X

 

Infrastruktúra leírásához

kocsiállás (stopping place)

 

 

 

X

 

Kocsiállás megvalósítása

vonalcsoportosítási cél (line purpose of grouping)

 

 

 

X

 

A purpose of grouping specializációja

település (settlement)

 

 

 

X

 

Települések térképtől független, speciális tulajdonságai üzleti logika számára

naptár (calendar)

 

 

 

X

 

Önálló entitásként megvalósítva, üzleti logikát befolyásoló tulajdonságokkal

naptulajdonság elem (property element of day)

 

 

 

X

 

A naptulajdonságok kialakításához

árkiegészítés (fare price supplement)

 

 

 

X

 

Viteldíj elszámolás törzsadata

diszpécser központ (dispacher)

 

 

 

X

 

Export igény miatt